Periode: Juli 2000


Sagens kerne

Rune Broberg
Fredag d. 28. juli 2000

Og til Jørgen Wæver Johansen: Det ville klæde dig med lidt ydmyghed og eventuelt en undskyldning. Du er en voksen mand, så lad være med at opføre dig som et lille barn, der ikke har fået sin vilje

Man kan glide i olie

Sermitsiaq
Fredag d. 28. juli 2000

Minus-listen er alenlang, men vi lever i en bedragerisk drømmeverden. Vi vil ikke erkende virkeligheden - at det går ad helvede til på en række af samfundets mest vitale områder

Det kinesiske eventyr

Hans Henrik Lichtenberg
Per-Henrik Goosmann
Torsdag d. 27. juli 2000

51,5 mio. kr. er ødslet bort på et offentligt eksporteventyr, der skulle rette op på den grønlandske økonomi. Højtplacerede embedsmænd og ledende politikere i landsstyret er anklaget for at have løjet og manipuleret for at skaffe investorer til sælprojektet Puisi A/S. En professor i virksomhedsledelse mener, at sagen er et skræmmeeksempel på pamperi

Hjemmestyret stævnet for magtmisbrug

Hans Henrik Lichtenberg
Per-Henrik Goosmann
Torsdag d. 27. juli 2000

Puisi-sagen er et grimt eksempel på politisk indblanding i erhvervslivet. Det må give anledning til en undersøgelse af landsstyrets og de enkelte politikeres rolle i sagen

Flere penge - mere magt

Hans Henrik Lichtenberg
Per-Henrik Goosmann
Torsdag d. 27. juli 2000

I dag beskyldes partiet og dets ledelse for at være liberalister med for stærke sympatier for Danmark. Men ikke på den traditionelle grønlandske facon med bukken og skraben for den langnæsede Mogens Lykketoft på opslagstavlen

Flere penge - mere magt

Hans Henrik Lichtenberg
Per-Henrik Goosmann
Torsdag d. 27. juli 2000

I dag beskyldes partiet og dets ledelse for at være liberalister med for stærke sympatier for Danmark. Men ikke på den traditionelle grønlandske facon med bukken og skraben for den langnæsede Mogens Lykketoft på opslagstavlen

Det svære valg

Hans Henrik Lichtenberg
Per-Henrik Goosmann
Torsdag d. 27. juli 2000

Rollen spilles med vilje for at påkalde sig lidt forståelse og dermed mulighed for at opnå noget. Penge for eksempel, ... denne tradition ser man også hos canadiske eskimoer og indianere i USA

Det svære valg

Hans Henrik Lichtenberg
Per-Henrik Goosmann
Torsdag d. 27. juli 2000

Rollen spilles med vilje for at påkalde sig lidt forståelse og dermed mulighed for at opnå noget. Penge for eksempel, ... denne tradition ser man også hos canadiske eskimoer og indianere i USA

Fra hånden i munden

Hans Henrik Lichtenberg
Per-Henrik Goosmann
Torsdag d. 27. juli 2000

I rigsfællesskabet skal vi alle være lige. Uanset om man bor i Esbjerg eller Upernavik

Nyt opgør i rigsfællesskabet

Hans Henrik Lichtenberg
Per-Henrik Goosmann
Torsdag d. 27. juli 2000

Jeg håber ikke, at Nyrup smider os ud af rigsfællesskabet, fordi vi har et øget behov for penge fra Danmark

Om fup-landingsbanen i Qaanaaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. juli 2000

Lufthavnsvæsenet siger, at det under alle omstændigheder skal have base i Pituffik og ikke har planer om at flytte personel til Qaanaaq

Man gør børn fortræd

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 25. juli 2000

Den præventive effekt af højere straffe kan måske i mellemtiden trænge gennem spiritustågerne hos potentielle krænkere og redde nogle mindreårige

Grønland i festdragt

Sermitsiaq
Fredag d. 21. juli 2000

(På disse linier ikke et ord om, at Prodis løfter i fiskerisagen viste sig tomme)

Javel Hr. Minister

Klaus Eskildsen
Fredag d. 21. juli 2000

Selv urimelige klager ekspederer vi også. Med der visse regler for brug/misbrug af offentligt brevpapir, det er det jeg er fortørnet over. Jeg håber i øvrigt at De inden for Deres Departement har samme ekspeditionstid som De forlanger af os private

Svar fra Yanmar-grossist til Jørgen Wæver Johansen

N. Macey
Fredag d. 21. juli 2000

The boat is privately owned and is not used for official business as suggested by use of the letter-head. Your boat has been purchased as pre-used from a dealer and was previously a demo boat. If there is any specific fault on the engine please discuss the matter with the dealer from whom you purchased the boat

Brev fra Grønlands Bådcenter til grossisten

Klaus Eskildsen
Fredag d. 21. juli 2000

As a matter of fact there is another Yanmar dealer in Nuuk, Amutsiviit Nuuk, which is even owned by Greenland Home rule

Advokatsvar på klage over Grønlands Bådcenter

Henrik Karl Nielsen
Fredag d. 21. juli 2000

Det er således ikke korrekt, når De anfører, at "no such thing was possible" og at "no booking available"

Klage over Grønlands Bådcenter

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 21. juli 2000

I have since yesterday had my secretary try to get in contact with the mechanic, through the authorized dealer, but there they do not even want to mention his name, and everyone incl. the owner of the place have been extremely impolite

Milliongæld til INI A/S

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. juli 2000

Det handler om at overholde loven. Ifølge boliglovgivningen har de enkelte boligafdelinger ret til - efter bestemte regler - at hæve eller sænke huslejen i forhold til boligafdelingens behov for blandt andet vedligeholdelse

Stemme som 16-årig? - Nej!

Steen R. Jeppson
Torsdag d. 20. juli 2000

Jeg tror, at forslaget mere er udtryk for, at IA på sit landsmøde i Sisimiut har manglet klare politiske målsætninger

Strejken tvinger AG til at udsende nødavis

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. juli 2000

Hvis arbejdet ... fortsætter efter 17,30 plus en margin på et kvarter, udløser det undertiden et beløb svarende til 5-6 timers løn

Om igen, hr. minister

Sermitsiaq
Fredag d. 14. juli 2000

Sagen er yderst principiel. Politiske embeder skal ikke misbruges til private anliggender. Når det sker, kaldes det magtmisbrug. Men Wæver forstår tilsyneladende ikke sagens substans

Om igen Sermitsiaq

Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 14. juli 2000

Og husk på, at det er indholdet og ikke udseendet af et brev, der er det vigtigste

Fra ord til handling

Sermitsiaq
Fredag d. 14. juli 2000

Men for at trænge igennem det tunge bureaukrati i EU er det nødvendigt, vi får oplært de embedsmænd, som skal bruge systemet, så de kan presse på de rigtige steder

Landsstyret koordinerer ikke godt nok

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. juli 2000

Vi har ikke brug for fri konkurrence mellem landsstyreområderne. Det er et begreb, der hører erhvervslivet til. I politik skal man tværtimod tænke overordnet

Bordet fanger-princippet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 13. juli 2000

Politikere skal ikke "hjælpes over muren". Hvis de ikke kan klare klatreturen ved egen hjælp, så har vælgerne et problem, der må løses ved næste valg

Vi kan ikke løse ét problem ad gangen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. juli 2000

Mange gode intentioner bliver ved snakken, mens landet skranter, og borgerne vånder sig

Boligmanglen rammer alt

Sermitsiaq
Fredag d. 7. juli 2000

Hjemmestyret vil selv bygge men har ikke råd til det, og man vil ikke overlade byggerit til private. Nu må politikerne tænke i nye baner på boligområdet

KIIP spænder ben for de studerende

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. juli 2000

Er der overhovedet tegn på, at KIIP interesserer sig for, at for eksempel de decentralt lærerstuderende bliver færdige?

Fejlagtig ros til politikerne

Nikolaj Heinrich
Torsdag d. 6. juli 2000

På baggrund af den politiske fejlbeslutning er jagtlysten steget så meget i disse år, at folk, der helt er ude af stand til det eller endog slet ikke har fangstredskaber eller båd, har fået lyst til at deltage i rensdyrjagten

Det grønlandske folk skal selv eje sin vandproduktion

Thorkild Simonsen
Tirsdag d. 4. juli 2000

Det kan naturligvis ikke lade sig gøre at økonomisikre etableringen af en produktion af drikkevand i Grønland i størrelsesordenen 500 millioner kroner via salgsgarantier, hvis man samtidig skal konkurrere med en række tilsvarende produkter fra Grønland selv

Blomkålshoveder i blød

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 4. juli 2000

Er Pilersuisoq for dyre med varerne? - Og især: Hvor meget dyrere er Pilersuisoq end Pisiffik?

Tilskud slører virkeligheden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. juli 2000

Vores kringlede grønlandske måde at skabe gode erhvervsbetingelser på virker modsat. Vi spænder ben for en fornuftig erhvervsudvikling og baner vejen for projekter som Puisi A/S og ørredprojektet ved Qorlortorsuaq i Sydgrønland. Og hver gang koster det os alle det hvide ud af øjnene

Om igen Sermitsiaq

Sermitsiaq
Tirsdag d. 4. juli 2000

Og husk på, at det er indholdet og ikke udseendet af et brev, der er det vigtigste

Det grønlandske folk skal selv eje sin rejeproduktion

Puisi Poulsen
Tirsdag d. 4. juli 2000

Somme tider kan et enkelt ord udskiftet med et andet sætte tingene i et klarere lys - læs selv her ...

Afstemning om Euro

Maliinannguaq M. Mølgaard
Tirsdag d. 4. juli 2000

Naturligvis er det et vigtigt spørgsmål, om vi skal med til afstemningen, for hvis danskerne siger nej og vi stemmer ja, vil danskerne blive ved med at benytte kronen og skal vi så bruge Euro’en?

Demokrati i EU’s regi

Erling Olsen
Lørdag d. 1. juli 2000

Charteret skulle for det første synliggøre, at EU ikke blot var rammen for arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, men også et fællesskab om en række værdier, der ikke kan måles i penge. For det andet skulle det synliggøre, at det ikke blot var systemet, d.v.s. EU's institutioner, som havde rettigheder overfor borgerne, men også. borgerne, som havde rettigheder overfor institutionerne