Periode: Marts 2011


Identitet, samhørighed og tilpasning

Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe
Torsdag d. 31. marts 2011

Der er for mange, der sidder fast i gamle vaner. Der er for mange, der nægter at tilpasse sig en verden i forandring. Vi må og skal tilpasse os efter forandringerne. I Inuit Ataqatigiit er vi klar til at til at tilpasse os forandringerne. Vi ved at forandringerne i verden ikke vil vente på, at vi tilpasser os. Som en af vores store digtere, Henrik Lund udtrykker det: -Omverdenen er i stadig forandring, de som ikke tilpasser sig, vil bukke under.

Kvindekvoter

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 31. marts 2011

Vi er derfor glade for at leve i et samfund, hvor mænd og kvinder har de samme muligheder. De kan vælge de samme uddannelser og de kan vælge de samme jobs. Alligevel er det sådan, at der på nogle uddannelser og i nogle fag er en stor overvægt af det ene køn. Som eksempel kan det nævnes, at sygeplejersker oftest er kvinder, mens tømrere oftest er mænd. Det handler vel i bund og grund om, at mænd og kvinder har forskellige interesser.

Redegørelse om regional udviklingsstrategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 31. marts 2011

Det betyder i sagens natur ikke, at alle bidragsydere og interessenter er 100 % enige i alt i denne redegørelse. Redegørelsen er derfor heller ikke en laveste fællesnævner for, hvad deltagerne i processen omkring den regionale udviklingsstrategi har af ønsker til den fremtidige udvikling. Den er et forsøg på at gøre status på arbejdet med den regionale udviklingsstrategi på nationalt og kommunalt niveau og udstikke nogle vigtige pejlemærker, for det arbejde, der ligger foran os.
Tilknyttede tekster:

Per B. har ramt de forkerte toner

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 30. marts 2011

For det andet er det lidt svært for os andre at vide, hvad Siumut mener, når Per Berthelsen den ene gang efter den anden forlader Finansudvalgets møder i vrede og i utide. Dags dato har hverken Per Berthelsen eller Siumuts andet medlem Finn Karlsen skrevet så meget som et eneste ord til Finansudvalget om deres holdning til den pågældende sag. På den baggrund er det jo temmelig vanskeligt at inddrage mindretallets udtalelser, og det er da også derfor, at Olga P. Berthelsen, Juliane Henningsen og jeg selv lidt usædvanligt valgte at udsende en fælles pressemeddelelse med vores holdning.

Nuna Job

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. marts 2011

Og dette forslag har i vores øjne 2 vigtige faktorer i sig. Det første er, at de unge får lov til at opleve en anden kultur og et andet arbejdsmiljø, og for det andet, at de får lov til at udfolde sig på andre sprog, blandt andet engelsk.

Lov om post

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 29. marts 2011

Vi så gerne, at der blev indført mere kostægte priser og samtidig vil vi gerne væk fra krydssubsidiering, som skjuler de egentlige tilskud. I stedet vil vi hellere støtte postomdelingen direkte, så omkostningerne er åbne og overskuelige.

Brug af informations- og kommunikationsTeknologi i uddannelsessystemet

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Tirsdag d. 29. marts 2011

Delstrategierne stemmer fint overens med indstillingerne i Skatte- og Velfærdskommissionens rapport samt med koalitionsaftalens fokus på uddannelse samt udvikling af Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT), som et godt værktøj til at sikre den enkelte borger indsigt og viden.
Tilknyttede tekster:

Handling for folkeskolen nu

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 28. marts 2011

IMAKs formand Sivso Dorph udtaler i radioavisen den 25. marts 2011, at han anser det for en skandale, at medlemmer af landsstyret er begyndt at forhandle gennem pressen. Landsstyret agter ikke at forhandle gennem pressen, men vil til stadighed udtale sig åbent om forhold i folkeskolen, som vi ser som hindringer for, at vore børn kan modtage en bedre og mere vedkommende undervisning og omsorg.

Fiskeriet skal udvikles til stadighed

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 25. marts 2011

Da Grønlands Arbejdsgiverforening ved sidste års høring svarede med: ”at der i relation til generationsproblematikken bør tillades fremmed kapital” var vi fra IA’s side godt og kort imod. Vi ville nemlig sikre os, at den lokale befolkning altid bør har førsteretten ved ejerskifte.

Åbent brev til KNR Radioavisens redaktører

Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 25. marts 2011

Nu er det så på sin plads at understrege over for pressen, at der rent faktisk er tredeling af magten i Grønland. Det betyder, at landsstyret har fået et mandat af Landstingett. Det er Landstinget i sidste ende, der afgør hvad der skal ske i Grønland.

Kan kampen mod TB vindes?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 25. marts 2011

Grønland har i dag en TB forekomst på omkring 200 nye tilfælde om året pr. 100.000 indbyggere. Det er omkring 7 gange så højt som i andre vestlige lande. Niveauer på mere end 100 TB tilfælde pr. 100.000 indbyggere ses normalt kun i U-lande, typisk lande i Afrika.

Rigtige grønlandske selskaber udelukket

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 25. marts 2011

Kom nu ind i kampen, Gerth Lynge! I stedet for at klynke over fremadrettede initiativer, der har til formål at fremme Grønlands samlede erhvervslivs interesser, burde du oplyse omverdenen om, hvilke virksomheder Nusuka rent faktisk repræsenterer - og koncentrere dig om at styrke jeres egne medlemsvirksomheders muligheder i fremtiden. Det er der vist mere brug for.

Alle børn og unge har ret til en god vedkommende skolegang

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 24. marts 2011

Vi må væk fra en antagelse om, at børn med problemer ikke kan få udbytte af deres skolegang. Vi må derimod antage en positiv forventning om, at alle vore børn har potentiale for læring og udvikling og at de med den rette støtte og undervisning kan afslutte deres skolegang på en tilfredsstillende måde.

Væk fra Grønland

Else Christensen
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Torsdag d. 24. marts 2011

Det kan være ensomt for både børn og voksne, når socialt svage grønlandske familier bosætter sig i Danmark. Alligevel mener de fleste, at de har et bedre liv i Danmark, end de kunne have fået i Grønland, hvor mange har efterladt en voldelig ægtefælle.
Tilknyttede tekster:

Fællesudtalelse fra Inuit Ataqatigiits kommunalbestyrelsesmedlemmer

Lasse Davisen
Onsdag d. 23. marts 2011

GME’s agering i forbindelse med mulig udvinding af uranholdigt materiale i Kvanefjeldet, er at betragte som et initiativ, hvor man udstiller varer fra en butikshylde og forsøger at lokke medlemmer af Landstinget til at bide på. Et forsøg på uacceptabel indblanding i det lovgivningsmæssige arbejde.

Ikke enkelt løsning på frafald på uddannelser

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 22. marts 2011

Der er sjældent kun én årsag til frafald og årsagerne spiller sammen og forstærker hinanden. Nogen af årsagerne kan være sociale problemer, for meget fravær fra timerne, personlige problemer, hjemve, sproglige vanskeligheder, faglige vanskeligheder, modenhed, kollegieproblemer, forkert valg af uddannelse, kulturmøde og misbrug.
Tilknyttede tekster:

Grønlandske fødevarer skal sættes i centrum

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 22. marts 2011

Grønland har mange naturlige ressourcer med stor forskellighed, som kan sikre befolkningen en høj udnyttelsesgrad. I form af råvarer fra seafood, hav- og landpattedyr, fugle og landbrugsprodukter er der et bredt udvalg, der i sig selv giver en mulighed for en varieret og sund kost.

Aftalen med Air Iceland

Maliina Abelsen
Mandag d. 21. marts 2011

På dette grundlag er det vanskeligt at påvise at aftalerne har en samfundsøkonomisk effekt. Det er derfor min vurdering at aftalerne i sig selv kun har begrænset samfundsøkonomiske effekt, og at den samfundsøkonomiske effekt mere er en konsekvens af at Air Iceland har tilladelse til at flyve mellem Island og Grønland.

Mittarfeqarfiit leverer et markant bedre resultat for 2010 og sætter nye mål

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 18. marts 2011

Der gennemført serviceforbedringer, bl.a. den store udvidelse af terminalen i Kangerlussuaq samt forsøg med længere åbningstider i nogle lufthavne til gavn for passagerer og turismeerhvervet. De udvidede åbningstider bliver fra og med 2011 permanente

Nul-tolerance medfører ikke nul minedrift

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 17. marts 2011

Radioaktive stoffer findes naturligt i vores omgivelser, og der findes ingen steder, hvor den radioaktive stråling er nul. Der vil således ved brydning af malm stort set altid være et mindre baggrundsindhold af radioaktive grundstoffer. Nul-tolerance-politikken gør sig gældende for efterforsknings- og mineprojekter, hvor indholdet af radioaktive grundstoffer overstiger den naturlige baggrundsstråling.

Billigere internet

Tele Greenland
Torsdag d. 17. marts 2011

Internetkunder vil pr. 1. april 2011 over hele landet kunne være langt mere på internettet til stort set samme pris. TELE-POST tilbyder 50 % større mængde inkluderet trafik i Bredbånd Gold og Premium abonnementerne.

Præcisering af indholdet til ny fiskerilov

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 16. marts 2011

I det sidste par dage har visse personer i pressen påstået at Naalakkersuisuts forslag til ændring af fiskeriloven vil indebære at kapitalstærke udlændinge kan investere i fiskerierhvervet. Det skal på det kraftigste præciseres at dette ikke er tilfældet

Skatten ned – arbejdslysten op

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 16. marts 2011

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til medlemmerne af Skatte- og Velfærdskommissionen. Det har været en fornøjelse at læse en rapport, der på en velargumenterende måde tager fat på en debat om, hvordan vort samfund skal indrettes i fremtiden. Helt grundlæggende er det vigtigt for Demokraterne at fastslå, at vi i store træk bakker op om anbefalingerne, og vi ser frem til de kommende politiske forhandlinger, der forhåbentlig munder ud i en række bredt funderede forlig.

Balancerede forandringer er nødvendige

Maliina Abelsen
Tirsdag d. 15. marts 2011

Udfordringen bliver at finde de balancerede løsninger, der sikrer at Grønland fortsat er et velfærdssamfund – også om 30 år. Dette indebærer, at borgerne i Grønland ikke alene sikres adgang til at nyde af velfærdssamfundets goder, men også gives mulighederne og grundlaget for at kunne yde endnu mere til velfærdssamfundets opretholdelse. Dem der kan yde, skal yde. Dette er en grundlæggende samfundspligt.
Tilknyttede tekster:

Ny www.bmp.gl

Departementet for erhverv og råstoffer
Tirsdag d. 15. marts 2011

Råstofdirektoratets webportal der henvender sig til råstofindustrien www.bmp.gl har fået nyt design. Portalen indeholder informationer specifikt rettet mod råstofindustrien og er kun på engelsk, da dette er arbejdssproget for råstofindustrien.

Regeringskoalitionens landstingsgruppers fællesudtalelse

Regeringskoalitionens landstingsgrupper
Lørdag d. 12. marts 2011

Skatte og Velfærdskommissionen har netop afgivet deres betænkning. Heri fremgår det klart at der er behov for en omfattende omfordeling af samfundets midler, hvis vi skal skabe et bedre grundlag for vækst og forbedre levevilkårene for befolkningen. Især er der behov for en særlig indsats overfor den gruppe af borgere med en knap økonomi. Regeringskoalitionen kan ikke leve med at 40 procent af befolkningen har en indtjening der ligger under SIK's mindsteløn.

Prisfald på flybilletter mellem Nuuk og København

Air Greenland
Lørdag d. 12. marts 2011

Selskabet ønsker med prisnedsættelsen at signalere, at Air Greenland tager konkurrencen alvorligt og glæder sig over, at den nu kommer kunderne til gode. Prisnedsættelserne gælder i denne omgang som nævnt udelukkende passagerer, der rejser mellem Nuuk og København. Det er rejsende mellem disse destinationer, som kampen drejer sig om – og altså her, der skal sættes ind.

Rokade i landsstyret

Landsstyret
Fredag d. 11. marts 2011

Landsstyret har opgjort status imellem koalitionsparterne og har besluttet sig til at rokere blandt medlemmerne i landsstyret. Samtlige medlemmer i landsstyret forbliver som medlemmer og der er således sket rokade for tre af medlemmerne i landsstyret. Det drejer sig om landsstyret medlemmerne Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit, Palle Christiansen, Demokraterne, og Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Hvis fiskeriet ikke skal ødelægges, må vi handle nu

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 11. marts 2011

Fiskerierhvervet har i dag behov for fornyelse og for tilførsel af mange, mange penge. Omfattende administrative tilpasninger, som skal påvirke erhvervet positivt, er påtrængt og generelt set er det nødvendigt at drive fiskeriet kommercielt.

Tilfredsstillende resultat i Royal Arctic Line

Royal Arctic Line
Fredag d. 11. marts 2011

Royal Arctic Line kom godt ud af 2010. Resultatet viser et overskud før skat på 41 millioner kroner. Godsmængderne til Grønland når fortsat ikke det forventede niveau, men det opvejes af en stigning i godsmængderne ud af landet. Desværre viste kerneforretningen – den koncessionerede del af besejlingen af Grønland – fortsat vigende tendenser på godsmængderne til Grønland og internt i landet. Til gengæld er den ikke-koncessionerede del af besejlingen samt nye forretningsområder præget af en positiv udvikling.

Det kræver handling nu at sikre velstand og velfærd

Skatte- og velfærdskommissionen
Torsdag d. 10. marts 2011

Kommissionens forslag berører alle dele af samfundet. En væsentlig ændring og forenkling af skattesystemet har været i fokus i Kommissionens arbejde. Det skal være mere attraktivt at arbejde, skattesystemet skal være mere retfærdigt, og så skal det være enkelt og gennemskueligt. Ligeledes foreslår Kommissionen en række skjulte tilskud på boligområdet fjernet.
Tilknyttede tekster:

En asocial skatteudgift

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 10. marts 2011

Arbejdsgiverbetalte feriefrirejser for hele familien fungerer som et socialt pigtrådshegn mellem de lønmodtagere, der har fået presset dette "personalegode" ind i deres overenskomst, og alle andre i befolkningen - herunder ikke mindst frierhververne, som for eksempel fisker- og fangerfamilier med meget lave indkomster. Hvorfor nævnes det kun med et enkelt ord på side 354 i Velfærds- og skattekommissionens betænkning? Når det ikke er en sag, der bliver gravet i, så er forklaringen, at en beskatning vil ramme både politikere, embedsmænd og ikke mindst "den fjerde statsmagt" - journalisterne. Så det skal der ikke snakkes højt om. Feriefrirejser bør naturligvis beskattes som almindelig A-indkomst.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse til Landstinget vedrørende råstofaktiviteter i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 9. marts 2011

Det er således et væsentligt strategisk mål at gøre industrien interesseret i at investere i efterforskning i Grønland. Det er i den forbindelse vigtigt, at myndighederne offentliggør klare målsætninger med hensyn til hvordan, hvornår og på hvilke vilkår, der kan gennemføres efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Vores velfærd og velstand kræver handling nu

Skatte- og velfærdskommissionen
Onsdag d. 9. marts 2011

Skatte- og velfærdskommissionen præsenterer betænkning: Den aktuelle situation efterlader imidlertid også problemer. Forskellene i levestandard er store, og mange lever under fattigdom. Økonomiske og sociale problemer giver mange familier vanskelige forhold, og en del børn og unge har en problematisk opvækst. Mange har en problematisk skolegang og får ikke forudsætninger for og motivation til at tage en uddannelse.
Tilknyttede tekster:

Hver 3. kvinde i Grønland udsat for sexmisbrug – hvad gør vi?

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Tirsdag d. 8. marts 2011

Set i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med, er forekomsten af seksuelle overgreb i Grønland enorm. Målt pr. 10.000 indbyggere havde Færøerne i 2010 5 anmeldelser i kategorien seksuelle overgreb. Danmark havde 4. Og Grønland? Vi havde 66! Det vil sige i alt omkring 370 anmeldelser på blot ét år.

Tuusi er en god formand

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 8. marts 2011

Demokraterne mener, at Siumut med sine hadske og udokumenterede angreb på Formanden for Landstinget er med til skabe politikerlede. De nyeste anklager fra Siumut er personforfølgelse i sin reneste form.

Det er ikke særordninger men handlekraft, der er brug for

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 8. marts 2011

Når vi taler med operatørerne siger man, at man i dag ofte oplever manglende indsigt i de praktiske forretningsgange, der er vilkårene i denne branche. De løber panden imod den bureaukratiske mur, når de på vegne af internationale selskaber udarbejder ansøgninger om fx forundersøgelser.

Oppositionen har retten til at kritisere – men lad det være konstruktivt

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 8. marts 2011

Samme pressemeddelelse slutter af med at ”det skinner igennem at formanden optræder som landsstyrets forlængede arm, hvilket desværre finder sted alt for ofte.” Det ville være et parti værdigt om de præciserede i hvilke konkrete tilfælde dette forhold gør sig gældende.

Anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med aluminiumsprojektet

Qeqqata Kommunia
Søndag d. 6. marts 2011

Senest er aluminiumsprojektet blevet omdrejningspunktet for en politisk debat om anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft og i givet fald til hvilket lønningsniveau. I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen får gjort sin holdning klar.
Tilknyttede tekster:

Ekstraordinær indsats for ledige

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 4. marts 2011

Den seneste måned har koalitionen arbejdet intensivt med at kortlægge landets potentielle arbejdsstyre, herunder hvor mange ledige der er, og mulighederne for at få flere tilbage på arbejdsmarkedet. Det sker for at gøre arbejdskraftreserven klar til fremtidens jobs i væksterhvervene.

Olieefterforskningsboringer 2011

Departementet for erhverv og råstoffer
Fredag d. 4. marts 2011

I den forbindelse igangsættes der en offentlig høringsproces af Capricorns resultater af de miljømæssige og sociale konsekvensanalyser fra idag, de såkaldte VVM-, Vurderinger af Virkninger på Miljøet, og VSB-, Vurderinger på Samfundsmæssig Bæredygtighed. Der er indgivet en samlet VSB analyse, medens der er indgivet VVM analyser for hvert af de nævnte ansøgte havområder.

Alternativet – at lade stå til – er ikke en mulighed

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 4. marts 2011

På baggrund af den forventede befolkningsudvikling konkluderer rapporten, at vores nuværende velfærdssamfund kun kan opretholdes, hvis vi samlet finder 30 mia. kr. frem til 2040 i finansiering. Dette svarer til, at vi hvert år frem til 2040 i gennemsnit skal finde 1 mia. kr. enten i form af besparelser eller nye indtægter.

Ondt i sproget? Så er gode råd dyre!

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 2. marts 2011

Har dit Sundhedsministerium ikke overset, at den nordiske sprogkonvention forpligter Danmark til, at nordiske statsborgere, uanset om de er bosat i Danmark, kan anvende deres eget sprog ved henvendelse til f.eks. sundhedsmyndighederne? Og at omkostningerne til tolkning skal afholdes af det offentlige? Det gælder ganske vist kun for sprogene norsk, svensk, finsk og islandsk altså ikke grønlandsk.

Flest virksomheder indenfor fiskeriet

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 1. marts 2011

Antallet af virksomheder er faldet med 13,2 pct. fra 2007 til 2009, men omfanget af deres økonomiske aktivitet, målt i udbetalt A-indkomst eller overskud til ejeren, er steget med 4,5 pct. i samme periode
Tilknyttede tekster: