Emne: Informationsteknologi


Cybertrusler… A hvaffor noget

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Fredag d. 15. februar 2019

Grønland har ikke opbygget diplomati, knowhow, forhandlingsevner, efterretningstjenester, og militær magt mm., og det er heller ikke realistisk vi får det i den udstrækning der er behov for, hvis vi vil beskytte os selv og borgerne mod dårlige handler, og afgivelse af suverænitet. En opbygning af dette det koste langt over, hvad vi kan skaffe af penge i landet – hvoraf langt over halvdelen af vor indkomst i øvrigt er bloktilskud fra Danmark

Vi ønsker konkurrence på infrastrukturdriften

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 6. oktober 2015

Enten kan driften af teleinfrastrukturen sendes i udbud eller også kan Tele blive opdelt i et nettostyret og kommercielt selskab. Driftsomkostningerne skal samtidig synliggøres, for at sikre at Tele er så effektive som overhovedet muligt.

Uddannelse og digitalisering

Avijaja Sinkbæk, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 17. november 2014

E-undervisning kan laves på begge sprog. Man kan lave CD-ROM’er, man kan lave online fora, og videoer, m.m., til gavn for både undervisere og elever. Selvom vi kan omgås internethastigheder, ved f.eks. at lave CD-ROM’er, så skal vi så vidt muligt følge med teknologien, for den udvikler sig hele tiden. 4G-netværk er f.eks. nødvendig, hvis man vil bruge iPads i undervisningen, for teknologien står aldrig stille, og det må vi som land heller ikke.

Spørgsmål til landsstyret vedrørende søkablet

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 22. august 2013

Hvis vi i Grønland for alvor vil være en aktiv spiller i den internationale IT-verden, så er det en forudsætning, at vi som lovgivere skaber rammerne for gode, stabile og billige internetforbindelser for så mange som muligt. Her tænker vi både på private og på erhvervsdrivende

Grønlands informations- og kommunikationsteknologi-strategi 2011-2015

Maliina Abelsen
Fredag d. 19. oktober 2012

Resten af verden oplever i disse år en rivende udvikling, mens Grønland endnu ikke i fuldt omfang er blevet en del af den globale, digitale udvikling. Grønland har endvidere nogle særlige problemstillinger i kraft af en stor geografi med en lille og spredt befolkning, som gør en fælles samfundsudvikling vanskelig.
Tilknyttede tekster:

Køb 5 kilo kartofler hver gang du handler i butikken

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Mandag d. 1. oktober 2012

Hvad ville du sige til det, hvis dagligvarebutikkerne forlangte, at du skulle købe 5 kilo kartofler, hver gang du handlede i butikken – uanset, om du havde brug for dem eller ej? Hver gang du gik igennem kassen, skulle du betale for noget, du ikke havde behov for og slet ikke ønskede at købe.

Internetpriser, monopolmisbrug og politisk uduelighed

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 26. juli 2012

Hvor er det folkevalgte, politisk ansvarlige landsstyremedlem henne i denne sag? - Hvordan har det været muligt for Tele Greenland at få godkendt dette destruktive makværk af et abonnementssystem? Med en fast pris pr. megabyte, ens for alle, vil internetforbruget eksplodere. Især hvis det kan ske med en pris på 3 øre pr megabyte. Og Tele Greenlands indtægter vil følge med op.

Test af udstyr til fjernundervisning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 3. september 2011

Disse store trafikpakker skal i henhold til TELEs taksttabeller købes til hver enkelt forbindelse, og kan ikke deles på f.eks. flere små byers samlede forbrug.

Lov om post

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 29. marts 2011

Vi så gerne, at der blev indført mere kostægte priser og samtidig vil vi gerne væk fra krydssubsidiering, som skjuler de egentlige tilskud. I stedet vil vi hellere støtte postomdelingen direkte, så omkostningerne er åbne og overskuelige.

Brug af informations- og kommunikationsTeknologi i uddannelsessystemet

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Tirsdag d. 29. marts 2011

Delstrategierne stemmer fint overens med indstillingerne i Skatte- og Velfærdskommissionens rapport samt med koalitionsaftalens fokus på uddannelse samt udvikling af Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT), som et godt værktøj til at sikre den enkelte borger indsigt og viden.
Tilknyttede tekster:

Tele Greenland misbruger sin dominerende stilling til at udelukke konkurrencen

Konkurrencenævnet
Torsdag d. 17. februar 2011

På trods af, at landsstyret har givet tilladelse til andre virksomheder til at opsætte trådløst netværk i Nuuk og Nuussuaq, har Tele Greenland vægret sig ved at give en pris på adgangen til søkablet.
Tilknyttede tekster:

Seminar om Grønlands brug af geografisk information på internettet

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Tirsdag d. 23. november 2010

Baggrunden for seminaret er dels, at NunaGIS har været i drift i mere end to år, dels at landsstyret i foråret 2010 godkendte en SDI Strategi. SDI står for ’Spatial Data In-frastructure’. Det kan oversættes til ’geografisk data infrastruktur’.

Landsdækkende digitalt TV

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 8. november 2010

Overgangen til digitalt sendenet sker først og fremmest af tekniske årsager. Overgangen gør det muligt at udvide antallet af tv-kanaler fra 1 til 4. Ud over KNR vil seerne således fremover kunne se DR HD, DR K samt DR Ramasjang.

Står fast på mediepulje

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 10. november 2009

Derudover vil jeg da også betragte det som et fremadrettet tiltag, hvis et bygdekontor ansøgte om midler fra mediepuljen til at anskaffe sin en farveprinter, der kunne udskrive avisen i A3-format. Det ville sikre endnu hurtigere levering af aviser til yderdistrikterne – godt nok i at andet og mindre format end en normal avis, men til gengæld med helt friske nyheder

IT er vejen til informations- og vidensamfundet

Brian Torp
Grønlands Arbejdsgiverforening
Fredag d. 2. oktober 2009

Der var enighed om de store muligheder og udfordringer, der er på området. Det kommende arbejde med en ny IT-strategi skal baseres på kendsgerninger, bl.a. at en væsentlig del af Grønlands befolkning af forskellige grunde i dag ikke anvender it.

Atagu lukker - en sorgens dag

Finn G. Becker-Christensen
Tirsdag d. 26. november 2002

Derimod må Grønland roses for at have en fri presse, hvor mange udmærkede debattører og skribenter får ordet. Det hele er blevet bragt i Atagu, hvor der endog findes et arkiv, hvor man kan læse, hvem der har sagt hvad og hvornår ... Ros fortjener også de landsdækkende grønlandske avisers kontante og velskrevne redaktionelle kommentarer. Budskaberne er efterfølgende viderebefordret i Atagu

Atagu lukker

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 21. november 2002

Det er med vemod, men også med en vis lettelse at jeg lukker Atagu ned den 3. December. Det har været spændende og lærerigt, men også meget tidkrævende - og i stigende vanskeligt at vedligeholde ATAGU - der handler om Grønland - her fra Mou i Danmark

Hvad koster det borgerne at skifte IT-firma?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Fredag d. 18. oktober 2002

For det eneste bekymrende for mig var og fortsat er, at skulle vide, hvad den beslutning vil afstedkomme af udgifter for borgerne i byen. En begrundet bekymring, der er udledt af de barske kendsgerninger fra omverdenen om kuldsejlede og vanvittigt dyre IT-løsnings modeller

IT er vejen frem - men udviklingen går for langsomt

Jørgen Wæver Johansen
Tirsdag d. 15. oktober 2002

Undersøgelsen viser samtidig, at brugen af informationsteknologi er tæt forbundet med den enkelte borgers erhverv, indkomst og bosted. Således er det typisk de borgere som ikke har en erhvervsuddannelse og som er bosat i bygderne, der ikke har adgang til pc og internet

Reaktion på KIT A/S’ seneste nyhedsbrev: KIT INFO nr. 5.

Henrik Rafn
Fredag d. 6. september 2002

Har vi råd til det ? Er kommunerne parate til at betale mellem 50 og 100 millioner for et IT-system? En politisk afgørelse, selvfølgelig, men nok værd at tage med i betragtning

Fælles IT-system i kommuner efterlyses

Ian N. Wennerfeldt
Onsdag d. 17. juli 2002

Der vil være betydelige samfundsbesparelser at hente, hvis man her og nu vælger at tage afsæt i en allerede eksisterende, offentligt ejet løsning tilpasset de grønlandske forhold - i stedet for at starte helt fra bunden af endnu en gang

Bedre teleforbindelse ønskes

Imina Heilmann
Fredag d. 14. juni 2002

Hvad med en anden udbyder? - Hvad med f.eks. de mange udbydere i Danmark, er det måske uretfærdigt med monopol her i landet?

Teles interesser - og andres

Klaus Georg Hansen, cand. mag i etnografi
Tirsdag d. 16. april 2002

Men jeg mindes ikke et eneste tilfælde, hvor hjemmestyret har vedtaget andet end det, som Tele har »foreslået«. Hjemmestyret er jo overhovedet ikke gearet til at udarbejde realistiske og kvalificerede alternativer til Teles anbefalinger

Bedst mulige service til mindst mulige pris

Anton M. Christoffersen
Fredag d. 5. april 2002

TELE har kun den principielle holdning, at de kunder der bruger Internettet også skal bidrage til dækningen af de omkostninger, der er forbundet med at udvikle og vedligeholde det grønlandske telenet, og her er volumentakseringen den mulighed, vi finder bedst anvendelig og mest retfærdig.

Volumentaksering

Anton M. Christoffersen
Fredag d. 15. marts 2002

I fremtiden vil hver enkel teletjeneste ikke have »sine egne« faste kredsløb i »trafikmaskinen« mellem byerne og til udlandet. Der vil i princippet kun være »et meget stort fast kredsløb« som alle teletjenesterne er fælles om at benytte. Telefon-, TV-, radio-, internet- og datasignalerne bliver alle delt op i små datapakker som flyder gennem det »store faste kredsløb« med hver sin adresse, som fortæller, hvor datapakken skal afleveres.

Ny prispolitik hos Tele Greenland A/S kan dræbe det grønlandske IT potentiale

Klaus Georg Hansen, cand. mag i etnografi
Fredag d. 8. marts 2002

Jeg vil gå så vidt som til at sige, at en ændring af Tele Greenlands nuværende pris- og produktpolitik er en af forudsætningerne for at vi kan få større selvstyre i Grønland.

Om Atagu

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 29. december 2001

Det er hensigten med Atagu at sikre en platform på nettet for debat og viden om Grønland

Medielovgivningen bør ændres

Frederik Olsen
Tirsdag d. 16. oktober 2001

Den grønlandske befolkning, især den udelukkende grønlandsksprogede del af befolkningen, må formodes at være stærkt interesseret i de programmer, som produceres af lokalradio- og tv-foreninger. Men på grund af KNR’s meget centrale rolle kan man ikke distribuere disse programmer videre til de, der har behov for dem.

Besvær med afvikling af økonomisk mellemværende med Hjemmestyret

Hanne B. Johansen
Tirsdag d. 4. september 2001

Det er vist første gang jeg er blevet dybt frustreret over at modtage penge ...

ATAGU - Besøgstal 1999-2001

Atagu
Torsdag d. 4. januar 2001

Der har været en støt stigning i brugen af ATAGU, som inden for det sidste års tid ser ud til at have stabiliseret sig på godt 20.000 besøg om måneden

IT-visioner

Jørgen Wæver Johansen
Tirsdag d. 6. juni 2000

Hvis vi tager et kvalificeret gæt, og siger, at vi giver 1000 skolebørn et computersæt til kr. 10.000,- pr. år, så koster denne investering 10 millioner kroner om året

Sæt turbo på IT- udviklingen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 1. juni 2000

Det skal jo nødigt gå, som med en tidligere IT-betænkning, som Grønland kasserede på grund af omkostninger med at føre den ud i livet, men som færingerne siden brugte og høstede gode resultater med

Indførelsen af telemedicin i Grønland

Landsstyret
Lørdag d. 20. maj 2000

Evalueringen sker i samarbejde med National Center for Telemedicin i Tromsø, Norge, et af verdens førende telemedicincentre

Mediepolitisk redegørelse

Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning
Fredag d. 17. september 1999

Landsstyrets overordnede mediepolitiske mål er ... at sikre et alsidigt medieudbud for herigennem at tilgodese borgernes ytrings- og informationsfrihed som en væsentlig forudsætning for demokratiet

Krigen i EDB-verden

Sermitsiaq
Fredag d. 16. juli 1999

Men det tætte bånd mellem Anders Nilsson og Kimik IT er det bemærkelsesværdigt, at Anders Nilsson så enøjet kaster sig over Inu:IT.

Kammerateri af værste skuffe

Thorkild Knudsen
Tirsdag d. 13. juli 1999

I hvert fald et andet firma havde forud for indgåelsen af driftstøtteaftalen med Inu:IT tilkendegivet interesse for at »byde« på opgaven. Det er KANUKOKA’s tidligere edb-afdeling, det i dag privatiserede Kimik A/S, der er i besiddelse af den viden og ekspertise som kræves for at sikre optimal drift af Hjemmestyrets edb-system.

Læk i Hjemmestyrets EDB-system

Elna Egede
Tirsdag d. 13. juli 1999

Rutinecheckene og indberetningen af ulovlige brugere skal strammes op. EDB-afdelingens ledelse har åbenbart vidst, at der har været en ulovlig bruger siden april. Og først tre måneder efter, får Hjemmestyrets øverste ledelse information om det.

Hjemmestyrets EDB-afdeling i samarbejde med Inu:IT

Emma Kristensen
Michael Strangholt
Torsdag d. 8. juli 1999

Sådan en aftale havde været klart ulovligt i Danmark eller hvis Grønland havde været medlem af EU. Aftalen har nemlig aldrig været udbudt i licitation, så andre firmaer har ikke haft mulighed for at kommen med et konkurrerende tilbud.

Driftstøtteaftale mellem Inu:IT A/S og Grønlands Hjemmestyres EDB afdeling

Atagu
Torsdag d. 8. juli 1999

Inu:IT er ikke forpligtet til at yde erstatning for indirekte tab, herunder avancetab, tab af data eller følgeskader hos Kunden eller tredjemand.

Teletariffer skal dække renovering

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 8. september 1998

Der er slet ingen tvivl om, at Tele Greenlanderet godt foretagende. Men det er blandt andet på grund af selskabets monopolstilling, der uundgåeligt betyder, at taksterne på de forskellige ydelser er for høje. Det er i alt fald uomgængeligt, at byrden for boligrenoveringerne lægges på de forkerte skuldre. Nok skylder selskabet hjemmestyret penge, men den gæld kunne nok afvikles i et andet tempo, hvis ikke man lige stod og skulle bruge pengene til renoveringer, som boligbrugerne burde betale.

Internet og direkte TV fra andre lande

Josef Korneliussen
Tirsdag d. 14. juli 1998

Vi har alle behov for kommunikation med hinanden og med omverdenen. Og nu da finansieringsmulighederne er til stede, bør Tele og vore politikere ikke være tilbageholdne med at åbne op for kommunikationsmulighederne. Her vil ungdommen og den opvoksende ungdom konstatere, at sprogbeherskelse enten på nordisk eller på engelsk er en absolut nødvendighed i den globale landsby. En kommunikation sprogene imellem med hjælp af tolke og andre oversættere vil være vejen til svækkelse af vort eget sprog. Og det gør det i dag.

Nu rejser jeg tilbage til Danmark!

Sven Gudman
Tirsdag d. 16. juni 1998

Jeg føler mig ikke på nogen måde tilkaldt. Jeg søgte og fik en stilling, som Grønlands Hjemmestyre havde opslået. Jeg var til ansættelsessamtale og blev ansat, præcis som hvis jeg havde søgt en stilling i Ishøj.

Informatiksamfundet og Grønlands internationale placering

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 22. februar 1998

Den lovdatabase vil kunne bruges af alle over hele jorden, der kan læse enten dansk eller grønlandsk. Den vil naturligvis få mest betydning for os her i Grønland, men mange i Danmark - ikke mindst vore mange unge på videreuddannelse, vil også få nytte af sådan en lovdatabase.

Grønlands lovdatabase

Integra Consult A/S
Lørdag d. 14. februar 1998

Siden forårssamlingen 1997 har der været uenighed mellem Hjemmestyrets Lovkontor og Finansudvalget om etableringen af en grønlandsk lovdatabase. Nu foreligger der en rapport hvor uenighederne afdækkes og beskrives

Grønland - et informationssamfund ?

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 18. november 1997

Der er ingen tvivl om, at revolutionen i telekommunikationen vil få overordentlig stor betydning for det grønlandske samfund, hvor ophævelsen af de geografiske afstande netop er som skræddersyet til det spredte bosætningsmønster. Ligesom resten af verdenen vil blive mindre og rykke tættere på.

Rejsen til Amerika XIX - The Digital Library of Congress

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 1. december 1996

Det kunne være nyttigt at lære noget om, hvordan man lægger disse kolossale mængder dokumenter på nettet, som produceres af forbundsregeringen, Kongressen og Senatet. - Og lige så vigtigt - Hvordan man finder dem igen!

Slut med telefonaflytning

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 13. oktober 1996

Fåreholdere, der har telefonforbindelse via VHF-radio, og som ønsker mulighed for at hemmeligholde deres samtaler, kan for TELE's regning få installeret det nødvendige "scramblerudstyr"

Ingen besparelser med telemedicin

Laila Ramlau-Hansen
Tirsdag d. 18. juni 1996

Tværtimod vil jeg mene, at telemedicin vil give en central vurdering men en decentral behandling, således at det fortsat er lægen på stedet, der har kompetancen, men ovenikøbet får lægen på stedet en form for efteruddannelse i kraft af den viden han får af speciallægen, mener John Lassen.

Telemedicin har vi haft i mange år

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 4. juni 1996

Når udvikling af telemedicin startede netop i Nordnorge så skyldes det et ønske om at skaffe en mere lige adgang for befolkningen til sundhedsvæsenet. Vi har præcis det samme problem hos os: Omkring halvdelen af tiden på Dronning Ingrids Hospital går med at reparere på befolkningen i Nuuk - selv om Nuuks indbyggere kun udgør 20% af den samlede befolkningen.

Bestyrelsens beretning, TELE Greenland A/S den 15. maj 1996

Bestyrelsen for Tele Greenland
Onsdag d. 15. maj 1996

For at afhjælpe store problemer med at skaffe nødvendige tjenesteboliger har TELE i 1995/96 købt en række boliger her i Nuuk. Da det ikke forøger boligmassen, men sådan set kun skubber problemet med mangel på boliger væk fra TELE og over til andre, er det efterfølgende blevet besluttet at nybygge - i første omgang 10-12 personaleboliger.