Emne: Ombudsmanden


§37: Fratrædelsesgodtgørelse og "mundkurvsaftale"

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 11. juni 2013

Vi har før set eksempler på, at offentligt ansatte embedsmænd afskediges, uden at have begået tjenesteforseelser som kan begrunde en disciplinær afskedigelse. Det har kostet landskassen – og dermed borgerne – dyrt, fordi Selvstyret så må betale en fratrædelsesgodtgørelse på nogle måneders eller års løn.

Pressemeddelelse fra politimesteren vedr. sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq

Politimesteren i Grønland
Torsdag d. 27. januar 2000

det er min opfattelse, at der på grund af bevisets stilling ikke findes at være grundlag for at rejse tiltale imod noget medlem af det tidligere Landsstyre for overtrædelse af licitationsloven eller for overtrædelse af loven om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Politimesterens behandling af en sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq

Politimesteren i Grønland
Torsdag d. 27. januar 2000

Den samlede konstruktion vedrørende købet af de to kollegiehuse mod betaling af 2,7 millioner kr. og den gamle bygning B 807 er dog af så usædvanlig karakter, at det kan give anledning til overvejelse af, om der er tale om forhold af en sådan grovhed, at en tiltale kan komme på tale i relation til § 6’s sidste led om tilsidesættelse af de pligter, der følger af stillingens beskaffenhed.

Politimesterens behandling af en sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq - Bilag

Politimesteren i Grønland
Torsdag d. 27. januar 2000

Den 15. marts 1996 afgav Økonomidirektoratet et notat til landsstyreformanden, hvori man blandt andet anførte, at overdragelsen af kollegium B 807 til den private entreprenør og Hjemmestyrets overtagelse af to kollegiehuse mod betaling af vedligeholdelsesmidlerne i henhold til entreprenørens tilbud ville være i klar modstrid med gældende bestemmelser.

Klage over Landsstyrets afslag på aktindsigt

Frederik Roed
Fredag d. 15. oktober 1999

Vi betragter svaret på vores ansøgning om aktindsigt som et egentligt afslag, fordi alle væsentlige oplysninger i det fremsendte materiale er slettet - og store dele af det efterspurgte slet ikke er udleveret.

Ombudsmandssag til politimesteren

Elna Egede
Torsdag d. 3. juni 1999

Det kom tilsyneladende som en overraskelse for Siumut, at beslutningsforslaget, der er sendt fra et mindretal i lovudvalget, fik de andre medlemmer til at stemme for en overgivelse til politimesteren.

Stilfærdig politisk revolution

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 3. juni 1999

MED TRÆTTE og spændte ansigter, men med ranke rygge stemte de tyve landstingsmedlemmer for en politianmeldelse af det tidligere landsstyre. Det var afslutningen på første omgang i den politiske boksering i magtkampen imellem den politiske magtelite og de nyvalgte landstingsmedlemmer.

Send ombudsmandssagen videre til politiet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 20. maj 1999

Det virker forkert og meget, meget besynderligt, at netop lovudvalget er i tvivl om, hvad der skal ske, når landsstyret på den måde rækker tunge ad demokratiet. Netop lovudvalget må med næb og klør forsvare lovgivningen og slå hårdt ned på dem, der overtræder den. Også selvom de er gode venner.

Let samling med tunge ubesvarede spørgsmål

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. maj 1999

NU ER LANDSTINGET kommet i arbejdstøjet, og selvom der ikke er de helt store og kontroversielle sager på programmet, så er det alligevel en alvorlig samling. Det er nemlig første gang, det nye landsting og det nye landsstyre skal vise, hvad de dur til. Det er første gang, politikerne skal dokumentere, at det ikke bare var tomme løfter, de blev valgt på. Samlingen er regnskabets time. Det er her, bortforklaringerne normalt begynder, og skuffelserne og frustrationerne overmander vælgerne.

Sig nej til bananrepublikken!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. april 1999

Den anden begrundelse - den med, at andre parlamenter kun sjældent bruger ministeransvarlighedsloven - er pinlig. For mens andre landes ministre i ordentlige (!) demokratier ikke begår ulovligheder, så er det i Grønland sket i dette konkrete tilfælde og i flere andre, som vi tidligere har omtalt i avisen.

Borgerne er ikke tilfredse med dommen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. april 1999

Det var ikke, fordi de involverede manipulatorer ikke var bekendt med, at det, de gjorde, var alt andet end regelret forvaltning. Fra flere sider fik landsstyret meget klar besked om, at det var i færd med at begå en række ulovligheder. Det blev derfor nødvendigt at bøje loven og tilpasse fortolkningen af dens paragraffer, så det planlagte kollegiebyggeri faldt inden for dens rammer.

Ulovligt og helt utilstedeligt

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Tirsdag d. 20. april 1999

For det første finder jeg, at landsstyret har gjort sig skyldig iulovlig procedurefordrejningved at lade den indgåede entreprise-aftale med VVS-installatøren tage form af en aftale om køb og salg af fast ejendom alene med det formål at undgå at udbyde opgaven i offentlig licitation

Svar på kritik fra Grønlands Arbejdsgiverforening

Ombudsmanden
Torsdag d. 4. marts 1999

Min sagsbehandling tager sit udgangspunkt i en vurdering af, om den påklagede myndighed har begået fejl eller forsømmelser ved sin sagsbehandling. Jeg tager derfor ikke mit udgangspunkt i politiske eller økonomiske følger en klage måtte få.

Svar på kritik fra Grønlands Arbejdsgiverforening

Ombudsmanden
Torsdag d. 4. marts 1999

Min sagsbehandling tager sit udgangspunkt i en vurdering af, om den påklagede myndighed har begået fejl eller forsømmelser ved sin sagsbehandling. Jeg tager derfor ikke mit udgangspunkt i politiske eller økonomiske følger en klage måtte få.

Farlig farce

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Tirsdag d. 2. marts 1999

Ombudsmandsinstitutionen fungerer ikke. Sagsbehandlingen varer ofte flere år - måske på grund af politisk pres - og institutionen lever ikke op til sit formål, nemlig at være vogter af borgernes retssikkerhed

Klage over Hjemmestyret i forbindelse med projekteringen af nye landingsbaner

Ombudsmanden
Onsdag d. 6. marts 1996

Redegørelse fra Ombudsmanden, afgivet 29. februar 1996.

Klage over Hjemmestyret i forbindelse med projekteringen af nye landingsbaner

Ombudsmanden
Onsdag d. 6. marts 1996

Redegørelse fra Ombudsmanden, afgivet 29. februar 1996.