Periode: August 1998


Planøkonomiske krampetrækninger

Sermitsiaq
Fredag d. 28. august 1998

Udviklingen i Grønland står i stampe. Alle initiativer dræbes af udvalg, konferencer, konsulenter, gode hensigter og forkerte investeringer. De offentligt ejede virksomheder får lov til at dræbe private initiativer, uden at politikerne blinker, selv om det er direkte imod deres udtalte politik om at øge privatiseringen.

At mene er at gøre

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 27. august 1998

Et af problemerne er, at grønlandske politikere - og måske også alle os andre - er bedre til at snakke end til at handle. Vi kan blive ved med at pladre til den lyse morgen, og vi kan tale så højt, at naboen uden problemer kan følge med. Men det meste bliver ved fuldemandssnakken. Det bliver ved ingenting.

Sundhed koster penge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 25. august 1998

ET AF PROBLEMERNE i det grønlandske sundhedsvæsen er, at der ikke er sket en hammerslag. Der er blevet snakket i en uendelighed. Der har været debatter i aviserne, kun afbrudt af kortere perioder, hvor debattørerne har været nødt til at trække vejret. Men der er ikke sket noget som helst. Bortset fra Marianne Jensens charmerejser, hvor hun ikke har haft meget andet at tilbyde end sit eget smil. Og det er ikke nok til at bemande et betrængt sundhedsvæsen ved Verdens ende med.

Manglende ledelse i sundhedsvæsenet

Ove Rosing Olsen
Fredag d. 21. august 1998

Vi må nødvendigvis også gøre op med at så godt som alle sundhedsydelser er gratis. Det er de jo ikke i virkeligheden. Vi har i dag en meget forvænt befolkning, for hvem systemet mere eller mindre er et tag-selv-bord. Dette bevirker, at alle små dagligdags skavanker, som vil gå over af sig selv, skal ses af en sundhedsfaglig person og helst en læge.

Det går ikke godt nok...

Sermitsiaq
Fredag d. 21. august 1998

Dagens Sermitsiaq er på flere fronter et vidnesbyrd om omsorgssvigt, administrativ uduelighed, en elendig laden-stå-til-holdning; som gør hverdagen unødigt besværligere. Det går simpelthen ikke godt nok i dagens Grønland.

Om begrænsninger i adgangen til rensdyrjagt

Pâviâraq Heilmann
Torsdag d. 20. august 1998

Ombudsmandssagen endte med, at der med henvisning til lov om ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt samt lov om naturfredning, diskriminationsloven og konventioner herom ikke har været lovhjemmel til 3-årsreglen, som fandtes i en bekendtgørelse om fredning af og jagt på rensdyr i 1996.

Jagtsæsonen er igang igen - også på Landsstyret

Johan Lund Olsen
Torsdag d. 20. august 1998

I stedet ser vi en praksis de forskellige steder, der bevirker; at en familie bestående af to voksne og to børn får tildelt hele tre rensdyrlicenser - ét til hver af forældrene samt til barnet, da denne ligeledes kan ansøge om en licens, at et andet ægtepar på andet år hver især ligeledes får det glade budskab at måtte skyde to rener, at en nyankommen også får tildelt et på trods af manglende våbenerfaring og som slet ingen jagterfaring har i sit eget hjemland, før han nu får mulighed for at stresse rensdyrbestanden heroppe

»Kørekort« til jagt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Onsdag d. 19. august 1998

Specielt er ønsket om på forhånd at udelukke danskere fra jagten de første par år udtryk for en skidt moral. Paaviaaraq har fundet et pænt ord for det. Han kalder det nationaldiskrimination, mens andre kunne finde på at kalde det racisme.

Yderligere forstærkning af indsatsen er nødvendig

Landsstyret
Onsdag d. 19. august 1998

Landsstyrets målsætning er en stabil og effektiv drift af sundhedsvæsenet med de til rådighed værende ressourcer, således at den enkelte patient kan garanteres en behandling inden for en given tidsperiode. Med de nuværende store rekrutterings- og flaskehalsproblemer er det imidlertid ikke muligt at opstille sådanne garantier.

Den permanente personalemangel i sundhedsvæsenet

Landstingets Sundhedsudvalg
Onsdag d. 19. august 1998

Men sådan opfattes det ikke af den arbejdskraft vi har så stærkt brug for, og som skal sige farvel til lige netopen bolig, et arbejde til ægtefællen og institutionspladser til børnenepå det sted hvor de bor i Danmark eller andre steder uden for Grønland. Vi får dem ikke til Grønland, hvis vi byder dem ringere udenomsvilkår end dem de står for at skulle rejse fra.

Vanskelig beslutning

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 18. august 1998

Valget står mellem et bolig- og renoveringsbehov, som det med lokal indsats alene er svært at se nogen ende på, men som med tilkaldt arbejdskraft vil kunne imødekommes relativt hurtigt. Hvis det stilles meget firkantet op. Det er nemlig også muligt at kombinere de to modeller.

En skarp sektoropdeling vanskeliggør fornuftige løsninger

Vittus Mikaelsen
Mandag d. 17. august 1998

Kommunens beskæftigelsesvanskeligheder, der ofte angives at være årsagen til de sociale vanskeligheder, er ikke så meget begrundet i vanskelige erhvervsmuligheder som i et voldsomt behov for en forøget indsats på opdragelses-, skole- og uddannelsesområderne.

Derfor går det galt

Mads Hansen
Fredag d. 14. august 1998

Der er to love som hjemmestyret under ingen omstændigheder kan lave om på. Den ene er tyngdeloven og den anden er loven om udbud og efterspørgsel, jævnfør en tidligere artikel af Anders Nilsson - har du penge kan du få, har du ingen må du gå...

Befolkningens sundhed

Sermitsiaq
Fredag d. 14. august 1998

Landsstyremedlem for økonomi Daniel Skifte og SIK's formand Jess G. Berthelsen tager befolkningen og medlemmerne som gidsler, når de siger, at hvis sundhedspersonalet skal have bedre vilkår, skal alle andre også. De tager en hel befolknings sundhed som gidsel for at presse deres egen fordelingspolitik igennem. En politik der bygger på lighed.

Vi kan ikke ansætte folk på de vilkår

Marianne Jensen
Fredag d. 14. august 1998

Det er så nemt at "vaske hænder" og give Landsstyreområdet for Sundhed skylden for alle problemerne. Det er hverken rigtigt eller retfærdigt. Problemet kan kun løses, hvis der er vilje til stede hos samtlige de aktører, der har en rolle i løsningen af de enkeltvise problemstillinger.

Fordelingen af rensdyr

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 13. august 1998

FØRST OG FREMMEST er rensdyrjagten dog en oplevelse, og erhvervsjægernes fortrinsstilling er på den baggrund ikke rimelig. Kulturelt har alle krav på lige adgang til jagten, og forskelsbehandlingen af borgerne er en af årsagerne til den megen utilfredshed med fordelingen af dyr.

Små sprog som tysk, italiensk, dansk og grønlandsk

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 13. august 1998

Der er stadig folk her i landet, der fremhæver, at hvis bare alle andre ville lære at tale grønlandsk, så ville der slet ikke være noget sprogproblem. Det er naturligvis pinligt korrekt.

På den anden ende af skræk og fortvivlelse

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 12. august 1998

Og hvorfor er det først efter fjorten dages fravær, at jeg for mit eget vedkommende lægger særligt mærke til denne stribe hændelser?

Klage over Rensdyrlicenstildelingsmetoden

Steen Rasmussen
Onsdag d. 12. august 1998

Fremfor alt vil jeg gerne pointere, at det er for dårligt, at der er så mange der har modtaget et ekstra rensdyr og så mange der slet ikke for lov til at skyde et! Jeg har talt op til 24 personer som må skyde to rensdyr, 24 ekstra-glade personer - men i bund og grund egoister, siden de kunne finde på at skrive sig på igen efter allerede at have modtaget en licens for et rensdyr.

Sundhed år 2000 - undergang for sundhedsvæsenet

Maliinannguaq M. Mølgaard
Tirsdag d. 11. august 1998

De mange penge, vi bruger til lægevikarer og andre afløsere i dag, bør vi bruge til andre alternative løsninger. Det er jo de samme penge, vi har til rådighed, og hvis vi ikke finder andre måde at bruge dem på, vil vi langt fremover ikke slippe af med den store personaleudskiftning. Derfor bør vi gøre lønnen mere konkurrencedygtig, hvis det er der, hunden ligger begravet. Alt i alt vil det være bedst for samfundet, hvis vi kan få fastansatte læger og sygeplejersker.

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til

Finn G. Becker-Christensen
Tirsdag d. 11. august 1998

På grund af de problemer, som Sundhedsdirektoratet har været ude af stand til at løse, må man alt i alt nære begrundet tvivl om Direktoratets egnethed til at lede Grønlands Sundhedsvæsen. Jeg foreslår, at man tilbyder Direktoratet en prøveperiode af et års varighed til at få SHV til at fungere. Hvis det ikke lykkes, må andre tage over.

Ulven kommer

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 11. august 1998

I den allerseneste uge er der fra en række kompetente sider igen blevet slået alarm. Selv om vi mange gange tidligere har hørt "Ulven kommer", har de seneste dages debat gjort et dybt indtryk på den grønlandske befolkning.

Befolkningen har opgivet at protestere

Karna Jokumsen
Fredag d. 7. august 1998

Hvis sygeplejersker skal vælge mellem ophold i Grønland, Norge, Sverige eller mere eksotiske himmelstrøg som eksempelvis Saudi Arabien og Kuwait, så falder valget i øjeblikket desværre - men af gode grunde - meget sjældent på Grønland.

Frygter at sundhedsvæsenet smadres

Sermitsiaq
Fredag d. 7. august 1998

Der er penge nok i systemet. Jeg tror ikke på, at det ændrer så meget på tallet på bundlinien. For i dag bruges der kolossale summer på evakueringer, vikarer og så videre. Penge som hellere må bruges til at give personalet en ordentlig løn og et ordentligt familieliv.

Sygt sundhedsvæsen

Sermitsiaq
Fredag d. 7. august 1998

Vi har ikke brug for et landsstyre, som ikke vil løse landets egne problemer. For en gangs skyld kan sorteper ikke sendes videre. Normalt plejer landsstyremedlemmerne at rose sig af, hvor godt de løser opgaverne, som de har overtaget fra staten. Men det gælder ikke sundhedsvæsenet.

Statsministeren og iværksætterne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 6. august 1998

Tankerne om liberalisering og privatisering bliver hentet frem ved højstemte lejligheder, men når det kommer til benhårde realiteter i landstingssalen, viger selv et liberalt parti som Atassut tilbage for et øget privat engagement i det grønlandske erhvervsliv.

Glemmer Du, så husker jeg...

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 4. august 1998

Det er så nemt at være bagklog, men mange ting ville alligevel have set anderledes ud i dag, hvis de grønlandske landspolitikere ikke var blevet grebet af en kollektiv beruselse i de glade 80'ere.

Vestnordisk samhørighed blot en floskel?

Sidsel Hansen
Lørdag d. 1. august 1998

Jeg føler, at vi alle fra Grønlands side var skuffede over planlægningen og deltagelsen af de grønlandske ledere. Turen var fra Grønlands side arrangeret af Sorlak. Vi så ikke meget til dem, da de trods vores aldeles udmærkede hotel, flyttede til et andet (og dyrere) hotel. Endvidere kunne de åbenbart ikke køre i bus som os andre, men skulle absolut leje deres egen private bil.

Dagens Grønland: 47 unaturlige dødsfald

Sermitsiaq
Lørdag d. 1. august 1998

Grønland der har omkring 56.000 indbyggere har i årets første halve år oplevet 26 selvmord og 19 selvmordsforsøg. De reelle tal for selvmordsforsøg er formentlig dobbelt så høje.

Det forpligter

Sermitsiaq
Lørdag d. 1. august 1998

I Danmark får 50 procent af en ungdomsårgang en studentereksamen, her i landet er det ti procent. Det betyder, at ungdommen i Danmark har væsentligt større muligheder end de unge i Grønland. Det er vanskeligt her at vurdere, hvornår Danmark var nede på, at ti procent af en årgang fik en studentereksamen, men mon det ikke er for omkring 50 år siden.

Oprop til de grønlandske politikere!

Daniel Danielsen
Lørdag d. 1. august 1998

Byg nu de boliger, så vi kan få vores højt uddannede unge grønlændere hjem igen!