Periode: Juli 1999


Den kollektive berøringsangst

Sermitsiaq
Fredag d. 30. juli 1999

Lad os gøre op med den kollektive berøringsangst og det konsekvensløse samfund. For ellers kan vi ligeså godt smide den grønlandske kulturarv ud sammen med de gule lorteposer, som overalt får lov til at flyde i vores rene og uplettede natur.

Landingsbanen ved Uummannaq

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. juli 1999

Men bifaldet og skulderklappene kom til at brænde i håndfladerne på vælgerne i Uummannaq, hvis chance for en landingsbane i byen for altid er forpasset.

Sundhedsmedhjælperuddannelsen i Grønland bør genindføres

Karoline Olsen
Tirsdag d. 27. juli 1999

Vi kan ikke lave om på befolkningens bosættelsesmønster og de store afstande, og derfor mener jeg, at vi aldrig kan køre et sundhedsvæsen med samme standard som Danmark, Island og så andre lande.

KNI må udsætte revolutionen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. juli 1999

Og skåret helt ud i pap: KNI konkurrerer i byerne på bekostning af bygderne.

Svineriet i bygderne

Hanne og Finn Jessen Jensen
Fredag d. 23. juli 1999

Det er mere reglen end undtagelsen at der ligger gule lorteposer i klynger og venter på afhentning rundt om i bygderne.

Brug for et børnehotel

Fatuma Ali
Fredag d. 23. juli 1999

I 1998 har Qaanaaq kommune fået 8,4 millioner kroner i skatteindtægter, mens KNI samme år har solgt alkohol i vores kommune for 14,3 millioner kroner. (Der bor 800 mennesker i Qaanaaq og bygderne)

Om agurker og troværdighed

Sermitsiaq
Fredag d. 23. juli 1999

Det har irriteret KNI’s koncernledelse, at der i befolkningen er udtalt undren over, at en pakke morgenmad uden mælk i bygden Niaqornaarsuks KNI-butik koster 43 procent mere end cornflakes kan købes for i Pisiffik i Nuuk. Og det har især irriteret, at aviserne har taget denne undren alvorligt.

Dette tilbud gælder kun i KNI’s bybutikker

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 22. juli 1999

Annoncen rejser det - måske lidt ligegyldige spørgsmål: Hvad koster en 5 kroners agurk i Pilersuissoqs butikker i bygderne? - Ligegyldigt, fordi det er sjældent man overhovedet kan købe agurker ude i bygderne:-)

Forklædt som børnevenlig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. juli 1999

Vi har politikere, der hytter sig selv. Politikere, der sørger for, at vennerne fortsætter livet på et velfærdsniveau, som de fleste i landet ikke kan opnå. Politikere, der overser behovet for en ekstraordinær indsats på det sociale område.

Krigen i EDB-verden

Sermitsiaq
Fredag d. 16. juli 1999

Men det tætte bånd mellem Anders Nilsson og Kimik IT er det bemærkelsesværdigt, at Anders Nilsson så enøjet kaster sig over Inu:IT.

Livsfarlig ligegyldighed

Sermitsiaq
Fredag d. 16. juli 1999

Det er imidlertid katastrofalt, at hjemmestyrets første 20 år kulminerer med, at de unge planlægger og dræber deres pædagog. Det er en katastrofal udvikling, hvor vi alle er tabere.

Varerne i Pilersuisoq er ikke bare dyrere, men er også for gamle

Rita Henriksen
Tirsdag d. 13. juli 1999

Hvis de mener at benævnelserne Pilersuisoq og Pisiffik er så værdifulde, så skal de til at sælge varer til ens priser, og at man snarest stopper med at sælge varer i Pilersuisoq, hvor udløbsdatoen er overskredet med et halvt år

Kammerateri af værste skuffe

Thorkild Knudsen
Tirsdag d. 13. juli 1999

I hvert fald et andet firma havde forud for indgåelsen af driftstøtteaftalen med Inu:IT tilkendegivet interesse for at »byde« på opgaven. Det er KANUKOKA’s tidligere edb-afdeling, det i dag privatiserede Kimik A/S, der er i besiddelse af den viden og ekspertise som kræves for at sikre optimal drift af Hjemmestyrets edb-system.

Læk i Hjemmestyrets EDB-system

Elna Egede
Tirsdag d. 13. juli 1999

Rutinecheckene og indberetningen af ulovlige brugere skal strammes op. EDB-afdelingens ledelse har åbenbart vidst, at der har været en ulovlig bruger siden april. Og først tre måneder efter, får Hjemmestyrets øverste ledelse information om det.

Hvad mon de laver i rejsebureauerne

Sermitsiaq
Fredag d. 9. juli 1999

Vi kender ikke vores eget land, fordi det er så dyrt at rejse, og når vi har ferie, er det umuligt at få en skibsbillet. Moster Gerda i Uummannaq og onkel Benjamin i Nanortalik ser vi aldrig.

Hjemmestyrets EDB-afdeling i samarbejde med Inu:IT

Emma Kristensen
Michael Strangholt
Torsdag d. 8. juli 1999

Sådan en aftale havde været klart ulovligt i Danmark eller hvis Grønland havde været medlem af EU. Aftalen har nemlig aldrig været udbudt i licitation, så andre firmaer har ikke haft mulighed for at kommen med et konkurrerende tilbud.

Driftstøtteaftale mellem Inu:IT A/S og Grønlands Hjemmestyres EDB afdeling

Atagu
Torsdag d. 8. juli 1999

Inu:IT er ikke forpligtet til at yde erstatning for indirekte tab, herunder avancetab, tab af data eller følgeskader hos Kunden eller tredjemand.

Skulle vi ikke tage at være lidt åbne over for muligheder og ideer?!

Ida Birch
Torsdag d. 8. juli 1999

Vi har i Grønland i dag ikke en storindustri og er stadig afhængig af vores bloktilskud fra Danmark. Vi må finde nye muligheder for at øge vores indtægter til landet og her er turismen et af de områder, hvor vi kunne øge indtægterne.

Læger uden overenskomst

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. juli 1999

Men desværre har de seneste års udvikling inden for sundhedsvæsenet ikke ændret ved det efterhånden gamle udtryk om, at man skal have et godt helbred, for at blive syg i Grønland.

Søvngængerne fra OECD

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Tirsdag d. 6. juli 1999

Jeg vil med denne artikel dels pege på rapportens ideologiske undertoner og manglende dokumentation, dels også efterlyse en mere visionær og Grønlandsrettet måde at tænke udvikling på.

Hjemmestyrets medarbejdere får stemme

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. juli 1999

Det medarbejderne i stærke vendinger brokker sig over er, at en af hjemmestyrets egne cirkulærer bliver omgået.

Grønland - 20 år med hjemmestyre

Aqqaluk Petersen
Mandag d. 5. juli 1999

Blandt andet den meget ambitiøse erhvervsudviklingsplan af socialistisk tilsnit i begyndelsen og midten af 1980'erne, primært udtænkt i Lars Emil Johansens daværende landsstyreområde, der i 1987 medførte en de facto bankerot af landskassen.

Styret konkurrence

Sermitsiaq
Fredag d. 2. juli 1999

Det lykkedes fiskerne at udnytte det uprofessionelle fjendskab mellem de to koncerner til at presse prisen på store hellefisk op til 14 kroner, og samtidig fik de nedsat grænsen på store hellefisk til tre kilogram. Fiskerne tjente masser af penge mens selskaberne tabte.

Når det offentlige svigter familier i krise

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 1. juli 1999

Familier, der har været udsat for så hårde belastninger skal ikke sidde og granske sig selv for at finde ud af, hvor de kan hente hjælp. Det skulle slet ikke være nødvendigt at henvende sig til medierne med sådanne historier.