Periode: September 2000


Skamløst

Sermitsiaq
Fredag d. 29. september 2000

Landstingets formand erkender det jo selv: Politikerne sjusker og laver fejl, de er uforberedte og fremsætter ofte uigennemtænkte og mangelfulde forslag

Politikerløn svarer ikke til indsatsen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 28. september 2000

Med den forhøjelse af medlemmernes indkomst, som de har pålagt skatteyderne, er det mindste, man kan forlange, at landstingsmedlemmerne yder en indsats, der svarer til udgiftens størrelse

Landstingsarbejde er fuldtidsarbejde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 26. september 2000

Når man ser sådan et forslag, der starter med noget i retning af "Jeg synes også det er for dårligt ...." så kan man måske ikke fortænke vælgere og journalister i at mene at lønnen er for høj til "de der dovne landstingsmedlemmer"

En vision for fremtiden

Landsstyret
Mandag d. 25. september 2000

Det er ... helt afgørende, at der skabes en bred og fast politisk opbakning bag de pejlemærker, der fremgår af den Strukturpolitiske Handlingsplan

Opgøret med tilskudssamfundet

Sermitsiaq
Fredag d. 22. september 2000

Lovforslaget om vandudvinding er et beklageligt eksempel denne zig-zag-kurs. Når det politiske mål er øget privatisering, og nul hjemmestyredeltagelse i produktionen, er det en modsigelse, at landsstyret vil have et offentligt selskab med i den nye vandproduktion

Fra ord til handling

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 22. september 2000

Går vi lidt ind i forslag til finanslov for år 2001 og forslag til landstingslov om udnyttelse af is og vand, så kan man da godt begynde at spekulere på, hvor dybt ploven har været nede i det tunge ler af gamle vaner

Partierne forstår ikke landsstyrets oplæg

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. september 2000

Det havde været forfriskende, hvis åbningstalen havde forklaret den nye politiks effekt, så den var til at forstå - ikke bare for borgerne, men også for Landstingets medlemmer, som forbløffende nok stadig tror, at det handler om særinteresser i småtingsafdelingen

The world's oldest marine sediments

Faye Flam
Onsdag d. 20. september 2000

"These are the world's oldest marine sediments ... If we're going to gain any insight into what the surface of the Earth was like 3.85 billion years ago, this is it."

Atassuts syn på forslag til Finanslov for 2001

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 20. september 2000

Det er tankevækkende, at det er Atassut - som varm fortaler for privatisering - der stiller krav om udbytte. Mens landsstyrekoalitionen, der grundlæggende har en skeptisk holdning til det private erhvervsliv, lader sig spise af med en sludder for en sladder og accepterer småbeløb eller ingen ting i udbytte

Politikere på bestyrelsesposter

Mogens Kleist
Tirsdag d. 19. september 2000

Fra min side vil jeg sætte som mål, at man ikke længere handler politisk med formandsposterne, men at man arbejder for at besætte posterne med uddannede folk, for der er dygtige og fagligt velfunderede folk blandt os i Grønland. Hvorfor kan vi ikke udnytte dem i højere grad?

Kære Asii Narup

Peter Brix Adsersen
Tirsdag d. 19. september 2000

For at aflede opmærksomheden på den ubeslutsomme slingrekurs i uddannelsespolitikken har landsstyret taget et taktisk skridt ved at gå i offensiven med lancering af projekter om et Center for Uddannelse, Forskning og Dokumentation, i daglig tale universitets- eller forskerpark

Atassuts kommentar til Landsstyreformandens åbningstale ved Landstingets efterårssamling år 2000

Daniel Skifte
Mandag d. 18. september 2000

Efter et løst skøn har vi for længe siden fået en rudekuvert med en regning på mod 5 milliarder kroner til betaling her og nu. Vi har bare ikke åbnet kuverten, for vi har det lige så hyggeligt og det går jo så godt, så hvorfor ødelægge den gode stemning?

Atuarfitsialak - skal være endnu bedre

Sermitsiaq
Fredag d. 15. september 2000

Højnelse af uddannelsesniveauet generelt i landet er forudsætningen for øget selvstændighed og uafhængighed, for grønlandiseringen af samfundet og for den økonomiske vækst

Det umulige salg

Kim Krohn
Fredag d. 15. september 2000

Ikke mindst når fangerne selv siger, de ikke kan få afsat al kødet men at regnestykket ikke engang går op, selv hvis de kun fik 10 dyr hver!

Landsstyreformandens Åbningstale til Landstingets Efterårssamling 2000

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Fredag d. 15. september 2000

Økonomisk selvstændighed og højt uddannelsesniveau er grundlaget for politisk selvbestemmelse - ikke omvendt

Betydelige bevillinger - fortsat ingen planlægning

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Torsdag d. 14. september 2000

Hvis vi lægger den tommelfingerregel til grund, at een medarbejder i en bygge- og anlægsvirksomhed skal kunne producere for 1 mio. kroner pr. år, betyder det, at der ikke engang er plads til een håndværker i Qeqertarsuaq Kommune

Overførsel af medieansvaret til det grønlandske hjemmestyre

International Press Institute
Torsdag d. 14. september 2000

Ved Landstingets behandling af bemyndigelsesforslaget gav fremtrædende politikere udtryk for, at et af Hjemmestyrets resortområder kunne blive at tage beslutninger om god presseskik

Om lam, slendrian og overholdelse af loven

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. september 2000

DENNE SAG har vi håndteret fuldstændig, som vi plejer. Dispensationerne plejer at sidde løst i hånden på landsstyret, men udebliver de, tilpasser vi os virkeligheden i stedet for lovgivningen

Danskerne er alt for dominerende

Otto Steenholdt
Torsdag d. 14. september 2000

Som patriark er Danmarks behandling af Færøerne hård, hvilket efterhånden minder om den hårde linje kolonimagterne fører, og til dette bør uvildige øjne inddrages for at vurdere Danmarks handlinger

Folketingspolitikere på frihjul

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 12. september 2000

De forstemmende kendsgerninger er, at Ellen Kristensen og Hans Pavia Rosing ikke formidler et troværdigt billede af deres eget arbejde

Passer lærerne deres arbejde?

Claus Jochimsen
Tirsdag d. 12. september 2000

Hovedparten af lærerne gør hver dag et kæmpe stykke arbejde for at få en skrantende folkeskole til at fungere. Imod alle odds laves der de fleste steder spændende undervisning

Arbejde med børn bør lønnes efter fortjeneste

Fie Hansen
Tirsdag d. 12. september 2000

Unge mennesker med en lille smule »drive« kan gå alle mulige andre steder hen og få langt mere i løn. Videokiosker, Katuaq, ja alle butikker tilbyder mere end SIKs mindsteløn, som institutionerne er henvist til at »lokke« med

2000 russiske atomvåben i højt beredskab

David Longworth
Søndag d. 10. september 2000

Det er jo egentlig en hån mod enhver forestilling om en civiliseret verden, at der et årti efter den kolde krigs ophør, stadig eksisterer 30.000 atommissiler i verden

Formanden svigter Grønlandsfly

Sermitsiaq
Lørdag d. 9. september 2000

Det er håbløst, at personlige ambitioner og magtkampe skal bestemme flysikkerheden her i landet

Hvem sagde økonomisk vækst

Poul Krarup
Lørdag d. 9. september 2000

Vi efterlyser politikere, der er i stand til at genopfinde den omkostningsdæmpende politik, der har visioner om samfundets udvikling og tør gennemføre dem

Uddannelse uden anerkendelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. september 2000

Er problemet, at det er gamle mænd, hvis børn allerede er voksne, der sidder med magten - magten til at gøre noget for den opvoksende befolkning, og at de unge, der har noget at skulle have sagt, bliver fejet af bordet

Historie og fremtid

Jørgen Fleischer, Redaktør
Torsdag d. 7. september 2000

Det første USA gør i tilfælde af en krig, er at besætte republikken Grønland. Og det sker uden at tage det mindste hensyn til modstanden fra vores side

Indfør en sprogpolitik

Fali Kleist
Torsdag d. 7. september 2000

Vi bør have love, der hidrører sprog, så der gennem uddybning og gennem sprogpolitik kan stilles større krav fra samfundet til for eksempel medier, myndigheder, erhvervsskoler og andre instanser

Åbent brev til Landstinget

Thue Christiansen
Torsdag d. 7. september 2000

Der er ikke andet at gøre - vi må have en landsdækkende avis, der kun udgives på grønlandsk. Landstingsmedlemmerne må ikke være flove over, at det kun bliver det grønlandske sprog, der bliver benyttet i den avis

Afklaring med Danmark nødvendig

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 5. september 2000

Der er ingen tvivl om, at landsstyrets behandling af NMD-spørgsmålet bliver et varmt emne på efterårets landstingssamling. Det er godt. Der er al mulig grund til at få evalueret forløbet og udtænkt en ny strategi

Læreren er væk

Kuulumaat Fleischer
Tirsdag d. 5. september 2000

Det mest kedelige er, at de blev sendt hjem allerede den første dag, hvor læreren ikke var mødt frem, fordi det gode vejr havde trukket mere til en sejltur den pågældende dag

EU-medlemskab

Sermitsiaq
Fredag d. 1. september 2000

Grønland vil også komme væk fra sit problem med at eleverne skal lære mere dansk. EU vil kunne sikre de nødvendige uddannelsespladser på de uddannelser, som Grønland har brug for og på det sprog, som Grønland har brug for

Kampen om vandet

Poul Krarup
Fredag d. 1. september 2000

Historien skræmmer, når hjemmestyret vil være med og kontrollere udviklingen. Så bliver det dyrt, hensynet til vælgerne bliver afgørende, og politiske tilskud bliver styrende