Kilde: Demokraterne


Vækst, stabilitet og tryghed

Demokraterne
Nunatta Qitornai
Siumut
Søndag d. 31. maj 2020

Muligheden for indførelse af skattefradrag for deltagelse i foreningsarbejde i almennyttige, sociale, kulturelle, kirkelige og sportslige foreninger undersøges, da disse har stor betydning for forebyggelse og velfærd

Hvordan kan vi som land kan optimere retten til at bestemme forhold, hvad angår forsvarspolitik, sikkerhedspolitik og udenrigspolitik

Demokraterne
Nivi OLsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 13. maj 2020

Den nuværende konstruktion for Rigsfællesskabet er isolatorisk og dermed en spændetrøje for vort lands udvikling. Vi skal derfor indlede et arbejde for at få en samlet grønlandsk strategi og indgå forhandlinger med Danmark, men også med USA for at vi som et særegent folk med eget land kan få bestemmelsesret for forhold, der gælder vort land. Også selv om det måtte blive i en anden konstruktion af rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne

Landsstyret pålægges at rette henvendelse til den danske stat med anmordning om hjælp til at hjælpe børnene i Tasiilaq og resten i Grønland

Atassut
Demokraterne
Inuit Ataqatigiit
Patii Naleraq
Samarbejdspartiet
Onsdag d. 22. maj 2019

Det kan ikke accepteres at landets regering ignorerer behovet for hjælp og vurderer det som unødvendigt, når de forkaster anmodningen, og vi synes, at det er uansvarlig regeringsførelse. Børnene i samfundet lider meget, og selvom det dokumenteres at de er hårdt belastet, afviser Naalakkersuisut at de skal hjælpes, og det kan vi ikke acceptere, og vi vil henvise til at dem der har er klar til at hjælpe snarest skal involveres

Demokraatit Sermersooq Vest ønsker alle et godt nytår 2019

Anna Wangenheim, medlem af Landstinget for Demokraterne
Demokraterne
Fredag d. 4. januar 2019

I mange år har Kommuneqarfik Sermersooq brystet sig med prestigeprojekter, lige fra Siorarsiorfiit-projektet til det nylige lufthavnsprojekt. Men der er langt flere udfordringer, som skinner tydeligere igennem i dagligdagens dagligdagen, hvis man spørger demokraternes regionsformand i Sermersooq Vest: I alt for mange år er der på politisk niveau forvaltet og prioriteret prestigeprojekter på bekostning af hverdagens udfordringer. Vi bliver nødt til at kigge på virkeligheden, hvor udfordringerne er massive, både indenfor dagsinstitutionsområdet, ældre- og omsorgsfaget generelt, samt udfordringerne i at følge med i det hårdt pressede sundhedsvæsen, hvor befolkningstilvæksten også udfordrer kapaciteten

Selvstændighed og økonomi

Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. november 2016

Hvis vi udråber Grønland til en selvstændig stat, så mister vi bloktilskuddet fra Danmark, der er på lige under 4 milliarder kroner, og vi skal selv til at betale for områder som eksempelvis politi og retsvæsen. Et forsigtigt skøn er, at vi i øjeblikket står overfor at vores økonomi skal forbedres med 4-5 milliarder kroner om året, hvis selvstændighed skal være realistisk.

Frihed forpligter - også i Folketinget

Demokraterne
Tirsdag d. 2. juni 2015

Vi ønsker ikke at blande os i, hvem der skal være dansk statsminister. Erfaringerne har vist, at det ikke betyder det store for Grønland, hvem der er statsminister. Vi vil i stedet bruge alle vores kræfter på at påvirke de beslutninger, der har betydning for Grønland.

Internettet skal liberaliseres

Demokraterne
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Onsdag d. 15. april 2015

Jeg er helt generelt træt af det evige argument om, at hvis noget er godt for de store byer, så er det automatisk skidt for bygder og yderdistrikter. Det er og bliver noget vrøvl

Koalitionsaftale 2014 – 2018

Atassut
Demokraterne
Siumut
Onsdag d. 10. december 2014

Vi har store samfundsproblemer og det kræver at vi samarbejder om at sikre og indføre reformer for at skabe bedre vilkår indenfor den sociale omsorg, pension, førtidspension, skatteforhold, boligforhold og ikke mindst på erhvervsområdet.

Østgrønland har det godt i Sermersooq

Demokraterne
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 23. oktober 2014

Ret jeres vrede mod det rigtige sted. Fyringerne i Tasiilaq hænger ikke sammen med kommunesammenlægningen men med udligningsreformen. Og udligningsreformen må I meget gerne protestere imod. Den er nemlig ganske uretfærdig

Præcisering vedr. lufthavn i Qaqortoq

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Demokraterne
Torsdag d. 23. oktober 2014

Det letteste i verden ville være at love, at disse ønsker bliver gennemført i den kommende valgperiode, og at pengene ikke var noget problem. Men fakta er desværre, at pengene er et meget stort problem.

Turisme er en vej til økonomisk vækst

Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tirsdag d. 21. oktober 2014

Turisme er en indtægtskilde, som i den grad kan give Grønland økonomisk vækst, mener Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen, som også er uddannet serviceøkonom med speciale i turisme.

Reel og lige konkurrence, tak

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Demokraterne
Fredag d. 17. oktober 2014

Hvis man lader de selvstyreejede mastodonter konkurrere på ulige vilkår, så kvæler man det private initiativ. Det giver ringe muligheder for vækst og højere arbejdsløshed, og det er der helt ærligt ingen af os, der kan være tjent med

Demokraterne skal have ny formand

Demokraterne
Onsdag d. 29. januar 2014

På baggrund af den fremkomne kritik kan jeg ikke se, at jeg fremover kan agere politisk i forhold til Grønlands økonomi eller råstofområdet uden at blive beskyldt for at tale råstofbranchens sag.

Skyderierne skal stoppes

Demokraterne
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 18. juni 2013

Demokraterne vil på baggrund af de seneste skyderier intensivere kampen for, at skyderi indenfor bebyggede områder bliver omfattet af Kriminalloven. Det vil nemlig betyde, at en gerningsmand vil kunne straffes med eksempelvis anbringelse i anstalt ligesom det vil blive muligt for politiet, at konfiskere gerningsmandens våben.

Niels Thomsen stopper

Demokraterne
Fredag d. 2. december 2011

Demokraternes formand Jens B. Frederiksen er ked af, at Niels Thomsen stopper, men har på den anden side forståelse for hans prioritering. − Niels er en regulær stemmesluger, der med 100 procents sikkerhed ville blive genvalgt til Landstinget, hvis han stillede op.

Folketingsvalg 2011 - Nye kræfter i Folketinget

Demokraterne
Mandag d. 29. august 2011

Demokraterne vil kæmpe for, at de syge og deres pårørende får bedre forhold end i dag. Her bevæger vi os ind på et lidt kompliceret område, da vi jo allerede har hjemtaget sundhedsvæsnet. Ikke desto mindre, er det Demokraternes holdning, at den danske stat skal være med til at forbedre forholdene for de grønlandske patienter, der bliver behandlet i Danmark.

Kommentar til landsstyreformandens åbningstale

Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 29. september 2009

Der er ingen tvivl om, at det nyudpegede landsstyre går en svær tid i møde. Det nyudpegede landsstyre skal derfor først og fremmest bruge sin tid på at få Grønland på ret kurs igen. Det bliver hårdt arbejde som samtidig kan blive upopulært arbejde, da landsstyret er nødt til at træffe nødvendige beslutninger. Heldigvis tyder landsstyrets indsats indtil nu på, at man er klar til at gøre, hvad der skal til.

Tak for tilliden

Demokraterne
Tirsdag d. 9. juni 2009

Demokraterne er i disse timer i gang med at færdiggøre de sidste forhandlinger med henblik på at indgå i en kommende Landsstyrekoalition med Katusseqatigiit Partiiat og Inuit Ataqatigiit. Det er første gang i partiets historie, at vi får reel indflydelse på landspolitikken. Det er en opgave, som vi finder meget udfordrende, men det er også en opgave, som vi glæder os meget til.

Nye Kræfter

Demokraterne
Tirsdag d. 12. maj 2009

Selvstyrets succes er afhængig af, hvorvidt det kommende Landsting og Landsstyre bliver i stand til at ændre på ledelsen af Grønland, så den bliver mere globalt fokuseret, mere økonomisk ansvarlig og med fokus på forbedringer af borgerservicen, højnelse af uddannelsesniveauet og skabelsen af nye arbejdspladser.

Ældrebomben kan og skal afmonteres

Demokraterne
Torsdag d. 7. maj 2009

Til næste år løber Landskassen tør for frie likvide midler, hvilket betyder, at alle nye tiltag skal finansieres ved driftsbesparelser andre steder eller ved at aflyse allerede planlagte byggeprojekter.

Respekten for Landstinget skal genrejses

Demokraterne
Mandag d. 4. maj 2009

Demokraterne vil også gennemføre et nyt revisionssystem, så der ligesom i resten af de nordiske lande bliver oprettet en ekstern landsrevision, der nyder respekt alle steder. Vi vil have et revisionsudvalg, der bliver valgt for en 4-årig periode uafhængig af Landstingsvalg. Revisionsudvalget skal være 100 procent upartisk og ikke fungere som redningsplanke for styret.

Vi prioriterer børnene højest

Demokraterne
Lørdag d. 14. marts 2009

Siumuts Landsstyremedlem for Finanser, Per Berthelsen fremsatte på efterårssamlingen et forslag om nedsættelse af tilskuddet til indhandling af sælskind med 1 mio. kr. om året fremover. Samme Landsstyremedlem foreslog, at bevillingen til boligprogram for yderdistrikter skulle nedsættes med 10 mio. kr. de næste 2 år.

Demokraternes bud på en børnepakke – naturligvis fuldt finansieret

Demokraterne
Mandag d. 9. marts 2009

MIPI – vores eget videnscenter om Børn og Unge – har i rapporter dokumenteret, at det langt fra er alle børn og unge i vort land, der har det trygt og godt. Det er endda kommet så vidt, at omkring hvert sjette barn til tider må gå sulten i seng. FN’s humanitære børneorganisation UNICEF har i januar 2009 kritiseret Grønland for ikke at overholde FN’s Børnekonvention. Demokraterne mener, at disse ting burde have fået Landsstyret til at reagere med en omfattende indsats. Det har desværre ikke været tilfældet. Det samlede Landsstyre har været komplet handlingslammet, og tror tilsyneladende, at det hele vil gå over, hvis der bliver nedsat en arbejdsgruppe og afholdt et seminar. Sådan er virkeligheden bare ikke.

Det sunde liv

Demokraterne
Tirsdag d. 17. februar 2009

I lighed med de fleste andre folk i verden, så har vi grønlændere tillagt os nogle vaner, der er usunde for os. Nogle ryger, nogle drikker alkohol, nogle spiser chips, slik og kager. Demokraterne vil gerne gøre en indsats for, at de dårlige vaner bliver udskiftet med gode vaner. Vi håber med dette indlæg at sparke gang i en debat om vores livsstil og vores (dårlige) vaner.

NEJ

Demokraterne
Lørdag d. 15. november 2008

Demokraterne er tilhængere af selvstyre, men vi er modstandere af den aftale, som Selvstyrekommissionen har forhandlet på plads. Vi mener ganske enkelt, at aftalen er dårlig for Grønland, og vi mener, at den er dårlig for den almindelige grønlænder.
Tilknyttede tekster: