Periode: Oktober 2001


Grønland, en bananrepublik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 30. oktober 2001

Denne opgradering af landspolitikerne er helt ude af proportion. Det er langt fra alle, der kan gøre fyldest for den høje løn, og samfundet har ikke råd til at betale dem. Det er simpelthen ikke nødvendigt at sætte 31 landstingsmedlemmer på chefløn og putte dem i chefboliger for at udføre det lovgivningsarbejde, der i dag er resultatet af politikernes visioner

En bæredygtig sag

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 30. oktober 2001

Ingen af Kjeld Hansens eksempler på et alt for stort jagt- og fiskeritryk er ukendte for den grønlandske befolkning eller for de grønlandske beslutningstagere, for så vidt er der intet nyt i Kjeld Hansens bog. Det er Kjeld Hansens kobling mellem denne nærmest uansvarlige omgang med naturens levende ressourcer og vores selvforståelse, specielt fangere og fiskeres, der skaber de voldsomme reaktioner.

Politikerne holder ikke hvad de lover

Sermitsiaq
Fredag d. 26. oktober 2001

Politikerne er blevet orienteret fra dag et om behovet for kollegiepladser, når de nye uddannelser starter. Men intet er sket. Landsstyret har prioriteret andre behov højere og har ikke afsat de nødvendige midler

»Den sære ungkarl«

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. oktober 2001

Hans grønlandske grammatik udkom i Tyskland i 1851, og med den fik Grønland første gang et ensartet skriftsprog, som eksisterede i mere end 100 år

Sælg Royal Greenland

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 26. oktober 2001

2,5 milliarder over 17 år giver et negativt årligt resultat på 177 millioner plus de 60 millioner, som de fik forærende. Dertil skal lægges salget af mindst ni trawlere og en der sank, som sandsynligvis var forsikret, hvis det altså er et ansvarligt selskab

Royal Greenland-skandalen bør udløse et valg

Daniel Skifte
Fredag d. 26. oktober 2001

Gennem pressen - f.eks. i Sermitsiaq nr. 42 - kan man læse at såfremt Royal Greenland A/S skal køre videre - så kræves der et nødvendigt kapitalindskud fra Grønlands Hjemmestyre i størrelsesorden 300 mio kr. Vi har hidtil ikke hørt om sagen fra landsstyrets side.

Selvstyre = en udvidet form for hjemmestyre?

Johan Lund Olsen
Fredag d. 26. oktober 2001

Opgaven går ud på at beskrive »alternative ordninger, der indenfor Rigsfælleskabet i højere grad vil imødekomme ønsket om selvstyre.«

IA-Siumut koalitionen er slet ikke i fare

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. oktober 2001

IA's chancer for samarbejde med Siumut er netop meget gode for tiden, hvor Siumut har fået venstredrejning.

Holder KNI udsalg - årets flop?

Niels-Jørn Jakobsen
Fredag d. 26. oktober 2001

Det fik det i hvert fald til at risle koldt ned af ryggen på mig, da jeg for nogen tid siden i en avis kunne læse, at man regnede med at dumpe hele provenuet på 230 og 240 millioner kroner ned i RG’s tomme kasse!

Handel under bordet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 25. oktober 2001

»HVIS KNI PISIFFIK A/S havde været et børsnoteret aktieselskab, var de alle røget i spjældet«, siger en iagttager til AG. Ledergruppens og bestyrelsens aktiekøb havde været insiderhandel om en hals.

En udenrigspolitik, der gavner Grønland

Jonathan Motzfeldt
Torsdag d. 25. oktober 2001

At arbejde med bæredygtighed på alle niveauer er en sund tankegang. Det er netop denne tankegang, der ligger til grund for Landsstyrets Strukturpolitiske Handlingsplan

Fastholder påstand om »usmagelig kritik «

Ellen Kristensen
Torsdag d. 25. oktober 2001

Således vil man være i stand til at påstå, at Verdens højeste bjerge ligger i Grønland, altså hvis man beregner højden i forhold til indbyggerantallet! Når forfatterens bog er baseret på stort set de samme tal som hjemmestyret bygger sine analyser på, er det et spørgsmål om statistiske modeller for at få et resultat

Værdifulde papirpenge

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 23. oktober 2001

Vi må lære at leve med både overskud og underskud, med modgang og medgang, for sådan er vor virkelighed. Ved at bilde vælgerne ind, at vi altid har overskud, at vi altid har medvind, og at det går fremad hele tiden er grov manipulation

Magert valgflæsk - men ingen realiteter

Karl Therkelsen
Tirsdag d. 23. oktober 2001

Se engang på kortene, bedøm, hvilke byer - der har eller ikke har - eksistensberettigelse. Når man har studeret dette, skulle man egentlig tro, at en ny koncenstrationspolitik ville stå øverst på selvstyrekommissionens liste over Grønlands mulige redningsplanker

I Sydgrønlands Kommuneforening ser vi med bekymring til de seneste udmeldinger omkring ændringer af Grønlandsflys fartplan år 2001

Jørgen Lund
Nikolaj Ludvigsen
Tommy Marø, Landsstyremedlem
Tirsdag d. 23. oktober 2001

Grønlandsfly kom for nogle år siden med en udmelding om, ikke at ændre fartplanerne for de næste fem år. Ikke desto mindre har der, siden man kom med førnævnte udmelding, været foretaget ændringer af den ene og anden slags

Siumut slår revner

Sermitsiaq
Torsdag d. 18. oktober 2001

Folk er ligeglade med den strukturpolitiske handlingsplan, når huslejen stiger, når børnene ikke kan få den uddannelse, som politikerne lover, når de ikke kan få en bolig, når socialvæsenet svigter, og når de ikke kan få den service i sundhedsvæsenet, som de forventer

Et skridt frem og to tilbage

Ole Rud
Torsdag d. 18. oktober 2001

Drømmen om stearinlys-, is- og fiskefabrikker i hver eneste bygd er smuk, men umulig. Med mindre altså at samfundet føres tilbage til den statslige kuvøse, hvor tilstanden var statisk, og folk blot blev holdt i gang. Dengang Grønland var et arbejdende frilandsmuseum, som det har været sagt i den politiske debat

Klar besked om selvstyre

Jørgen Fleischer, Redaktør
Torsdag d. 18. oktober 2001

Nu er det gået op for mig, at det ikke er selvstyre i den gængse forstand, man arbejder for at indføre. Det er ikke selvstyre, hvor Grønland selv skal klare alt, hvad dette fører med sig. Der er hverken tale om økonomisk uafhængighed eller uafhængighed af tilkaldt arbejdskraft

Det kan vi ikke forsvare samfundsøkonomisk

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Torsdag d. 18. oktober 2001

Men det er rigtigt, at der er tale om begrænsninger. Og det er der også grund til. Blandt andet fordi der spekuleres åbenlyst i de frie afskrivninger, som for indeværende indebærer udskydelse af skatter for over 1.000 millioner kroner

Greenland Tourism A/S - en god samarbejdspartner

Jørgen Mylliin Lings
Torsdag d. 18. oktober 2001

Grønlands Turistråd, har udviklet sig til, at være en virkelig god samarbejdspartner og et godt stykke værktøj for alle, der har interesse i det grønlandske turisterhverv

Atuarfitsialak i flere hastigheder

Anders Peter Larsen
Torsdag d. 18. oktober 2001

Lad kommunerne enkeltvis meddele hjemmestyret, hvilke dele af reformen som man rent praktisk kan sætte i gang i 2002. Nuuk kommune burde med sine fem skoler gå foran. Lad en af skolerne blive forsøgsskole i 2002

Skriftlig redegørelse til Landstinget om betænkning afgivet af Revisionsudvalget den 14. oktober 2001 om Landskassens Regnskab 2000

Landsstyret
Onsdag d. 17. oktober 2001

Afregningsprisen for skind mellem Grønlands Skindindhandling og Great Greenland i 2000 er nedsat fra 35 kr. til 25 kr. Det skal hertil bemærkes, at der på grund af stigende afsætningspriser på skind i 2001 vil ske en regulering i opadgående retning for afregningsprisen

Det tjener ikke naturen at fornægte sandheden

Frank Wille
Martin Kviesgaard
Tirsdag d. 16. oktober 2001

Det er svært at finde fornuftige begrundelser for, at embedsmænd i hjemmestyret udtaler, at bogens oplysninger er løgn uden at have læst den! Ej heller virker det rimeligt at forlange, at bogens forfatter skal tilbringe år i en grønlandsk bygd for at kunne udtale sig

Medielovgivningen bør ændres

Frederik Olsen
Tirsdag d. 16. oktober 2001

Den grønlandske befolkning, især den udelukkende grønlandsksprogede del af befolkningen, må formodes at være stærkt interesseret i de programmer, som produceres af lokalradio- og tv-foreninger. Men på grund af KNR’s meget centrale rolle kan man ikke distribuere disse programmer videre til de, der har behov for dem.

Beskatningen af A/S-er bør ændres

Mads Peter Grønvold
Tirsdag d. 16. oktober 2001

Grundlaget for vores krav er, at man kan sige, at aktieselskaberne misbruger deres mulighed for at lave skattemæssige afskrivninger, fordi lovgivningen har givet mulighed for det. Vi mener, at denne mulighed i lovgivningen bør bringes til ophør

Betænkning vedrørende Forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber 2000

Landstingets Revisionsudvalg
Søndag d. 14. oktober 2001

På denne baggrund skal Revisionsudvalget opfordre Landsstyret til at arbejde for at Landstingets politiske målsætninger følges, hvorefter Revisionsudvalget på vegne af Landstinget blandt andet skal have indsigt i Hjemmestyrets helt eller delvist ejede selskaber, skal have klar hjemmel til at udføre forvaltningsrevision og i øvrigt have indsigt i alle de midler Landstinget afsætter på Finansloven

Høring om missilforsvarsplanerne den 30. oktober er udskudt

Maliinannguaq M. Mølgaard
Lørdag d. 13. oktober 2001

Udvalget står fast ved at høringen er vigtig, og vil realisere den, så snart situationen tillader det

Skandalen i fiskeriet

Sermitsiaq
Fredag d. 12. oktober 2001

De 10.000 tons, som ikke bliver indhandlet i år, har en værdi af omkring 70 millioner. De penge mangler i samfundet, de mangler i fabriksbyerne, Royal Greenland mangler dem, fiskerne mangler dem, fabriksarbejderne mangler dem, skattemyndighederne mangler dem og så videre. Det betyder mindre forbrug, mindre omsætning, og de mennesker, som ikke får løn, skal i stedet hente penge på socialkontoret

Turistpolitikken skaber øget afhængighed

Jesper Labansen
Fredag d. 12. oktober 2001

Lad os i første omgang satse på et begrænset antal geografiske områder, så der hurtigt kan opbygges den kritiske masse af service og aktiviteter, som er nødvendig for, at turistudviklingen rigtigt kan komme i gang i de pågældende områder

Lejerne snydes igen

Richardt Leonhardt
Fredag d. 12. oktober 2001

Man fristes til at ønske man boede i Østtyskland før murens fald. Der beregnedes huslejen til 10-15% af indkomsten, og folk skulle ikke tigge og belaste sig selv og det offentlige med ansøgninger om boligsikring

Vent til vi har råd

Jens Lars Fleischer
Fredag d. 12. oktober 2001

I pressen fortæller projektledelsen for Atuarfitsialak, at eleverne stadig vil få flere timer på de enkelte årgange - det er også rigtigt, men man »glemmer« bare at fortælle, at eleverne nu kun skal gå i skole i 10 år, så sammenlagt bliver det væsentligt færre timer

Skal folk lade være med at gøre deres arbejde færdigt?

Johan Lund Olsen
Fredag d. 12. oktober 2001

Efter mine begreber har staten pligt til at være loyal og tro mod princippet om rigsenheden. Samtlige dele af rigsfællesskabet er forpligtet, også økonomisk. Derfor har jeg ikke tilstrækkelig fantasi til at forestille mig staten rende fra sit ansvar i forhold til blokstilskuddet til Grønlands Hjemmestyre

Start med en del af reformen

Steen Egede Jensen
Fredag d. 12. oktober 2001

Jeg må som ledende skoleinspektør forudsætte, at hjemmestyret ikke skubber finansieringen af hele det store »vidtgående specialundervisningsområde« over på den enkelte kommune og dermed svigter de elever, der har det sværest?

På tide med omkostningsdæmpende initiativer

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Tirsdag d. 9. oktober 2001

Vi kan allerede nu se, hvor store besparelser, der ville være, hvis Grønland begyndte at importere dagligvarer fra Canada. På den anden side er der også bedre samhandelsmuligheder end med Danmark, når man tænker på, at vi har fælles fødevaregrundlag med vore frænder i Canada. Det bør Grønlands Landsstyre foretage en undersøgelse af i samarbejde med ICC

Rensdyr- og moskusoksekød bør udnyttes bedre

Ludvig Hansen
Tirsdag d. 9. oktober 2001

I vore nabolande, som for eksempel Island, prioriterer man egne levende ressourcer højest. Landet har en selvforsyning på omkring 80 procent ved hjælp af egne levende ressourcer

Så læs dog mandens bog!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 9. oktober 2001

Det er snart til at brække sig over den verserende, propagandistiske hetz imod Kjeld Hansens debatbog »Farvel til Grønlands Natur«. Landsstyremedlem Alfred Jakobsen stak næsen for langt frem, da han - formentlig vejledt af sine embedsmænd, der sikkert bærer en væsentligt del af ansvaret for en del af bogens kritikpunkter - skrev et harmdirrende, men helt forfejlet forsvarsskrift for den grønlandske overbeskatning af naturen. Han afslørede kort og godt, at han ikke havde læst bogen

Forandring - for børnenes skyld!

Kaali Olsen
Fredag d. 5. oktober 2001

Ud fra en medmenneskelig betragtning kan et demokrati ikke leve med, at en stor del af befolkningen er sat uden for social, økonomisk eller politisk indflydelse, mens de politiske og administrative system samt det professionelle personale passivt ser til, at flere og flere børn og unge vokser op uden mulighed for en tryg voksentilværelse

Magtkampen i Siumut er ikke forbi endnu

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 5. oktober 2001

Magtkampen i Siumut er langt fra løst med landsstyrerokaden og vedtagelsen af partiets nye linie. Politiske iagttagere mener ikke, at roen dermed er genoprettet, og at den nu gennemførte løsning holder valgperioden ud. Det skulle heller ikke undre, om ballonen brister en dag og et ekstraordinært valg bliver uundgåeligt

Selvstyrekommissionen bør puttes i mølposen

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 5. oktober 2001

Vi må ikke glemme, at vi i dag har hjemmestyre, takket være Danmarks tilskud, der udgør 60 pct. af Grønlands nationalprodukt. Uden disse rare penge ville vi suge på labben, og skønne politiske vedtagelser ville ikke hjælpe en døjt

Det hele skal hænge sammen

Finn Øelund
Fredag d. 5. oktober 2001

Grønlandsfly’s trafikprogram blev offentliggjort i maj, for 3½ måned siden (så der har været god tid til synspunkter)

Koldt på toppen!!!

Svend Erik Rothberg
Fredag d. 5. oktober 2001

Det har tidligere været fremført i dagspressen, at den akkumulerede udskudte skat andrager cirka en milliard kroner. Selv om du utvivlsomt kender tallene i forvejen, vil det sikkert forbavse mange, at fiskeriet, som i antal udgør ca 20 procent af de samlede virksomheder, har en udskudt skat (lån fra det offentlige) på ca 40 procent af den samlede udskudte skat, og at de hjemmestyreejede virksomheder, som i antal udgør mindre en 10 procent af de samlede virksomheder har en udskudt skat (lån fra det offentlige) på næsten 40 procent af den samlede udskudte skat.

Hvorhen Grønland

Sermitsiaq
Fredag d. 5. oktober 2001

Metoden er at love vælgerne en ny tid, hvor hele landet vil blomstre med lufthavne, lave flybilletpriser, hver mand sit fiskefartøj, hver by sin fabrik og så videre. Men ingen vil afsløre den dybe hemmelighed om, hvor pengene skal komme fra. Ikke en gang da finansloven var til første behandling kunne talsmændene for den nye Siumut politik afsløre, hvordan den skal finansieres

Tale ved Folketingets åbning

Ellen Kristensen
Torsdag d. 4. oktober 2001

Det er næppe sandsynligt at Grønland vil blive et terrormål, men vi er selvfølgelig bekendt med at Danmarks øgede beredskab også omfatter Grønland og Færøerne. Hvad konkret det øgede beredskab går ud på ved jeg imidlertid ikke. Og i virkeligheden er det nok også bedst at regeringen ikke løfter sløret for meget om de faktiske tiltag. Imidlertid bringer det tankerne hen på, analog Anden Verdenskrig, hvem der vil tage sig af forsyningen af Grønland, dersom Danmark ikke kan?

Ud af isolationen - billigere billetter til Qaanaaq

Landsstyret
Torsdag d. 4. oktober 2001

Qaanaaq-borgerne behøver derefter ikke længere at være afhængig af Pituffik. Dette har været et af formålene med anlæggelsen af Qaanaaq Lufthavn. Passagerer til og fra Pituffik må således i fremtiden flyve med helikopter til og fra Qaanaaq for at opnå forbindelse til det øvrige rutesystem i Grønland

Sydgrønland agterudsejles

Henrik Lund
Torsdag d. 4. oktober 2001

Lad mig tage et eksempel: Hvert år tager 9.000 passagerer fra Qaqortoq til Narsarsuaq for at rejse videre derfra, og lige så mange tager fra Narsarsuaq til Qaqortoq. For det er deres destination. Derudover er der 2.300 transitpassagerer, der rejser gennem Qaqortoq. Og da Qaqortoq - Narsarsuaq tur/retur koster 1.600 kroner, så kunne disse 30 millioner kroner bruges til at rette op på problemerne i trafikken i Sydgrønland

Greenland Tourism:Turistråd eller turistrod

Arne Niemann
Torsdag d. 4. oktober 2001

En direktør for Greenland Tourism (GT), der blot flytter arbejdspladser til Grønland for at tækkes grønlandske politikere, har ikke forstået sit job. Naturligvis er landspolitikerne ikke så naive, at de hopper med på vognen. Det vil svare til, at Royal Greenland udelukkende solgte sine produkter fra Nuuk.

Der er noget om snakken

John B Hansen
Torsdag d. 4. oktober 2001

For der foregår jo virkelig i dag jagt og ting i naturen, som giver Grønlands renommé i den store verden nogle gevaldige skrammer i lakken. Ting, som ikke harmonerer med den opfattelse mange udlændinge og turister har af Grønland og dens natur. Ting man i Grønland burde skamme sig over

Lad Per Berthelsen komme tilbage

Josef Korneliussen
Torsdag d. 4. oktober 2001

I har med stor opfindsomhed smidt Per Berthelsen ud af partiet, og har derved fjernet ham fra hans arbejde, som han har udført med stor dygtighed

Styrk Atuarfitsialak!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 4. oktober 2001

DET ER ET kæmpestort, bundløst og livsfarligt gab mellem det, hjemmestyret siger og det, hjemmestyret gør. Det har vi set gang på gang. Store udredningsarbejder, som skulle føre til en ny kommunalreform, ny socialreform, en nuanceret erhvervspolitik, mediepolitik og meget andet løber hver gang ud i sandet, fordi de gode tanker koster penge

Høring om de amerikanske missilforsvarsplaner

Maliinannguaq M. Mølgaard
Onsdag d. 3. oktober 2001

De tragiske begivenheder i USA har gjort overvejelserne såvel mere åbne som mere nærværende

Trafikal stillingskrig giver kaos

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 2. oktober 2001

Først for godt en måned siden meldte Mittarfeqarfiit ud, at lufthavnsvæsenet på grund af mangel på flyveledere ikke ser sig i stand til at holde lufthavnene åbne om søndagen