Emne: Nyhedsbreve


Røde Børge

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 31. august 2021

Bogen kan stærkt anbefales, ikke mindst fordi den giver et indblik i det skifte, som mange fra Danmark har oplevet ved at arbejde en periode i Grønland. Vi kommer til Grønland med gode hensigter og viljen til at gøre en forskel og rejser på et tidspunkt skuffede tilbage til Danmark

Forsker: Fortidens uretfærdigheder påvirker også den nye generation af grønlændere

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 20. juni 2021

Det er ikke studenterhuen, der trykker i dette indlæg i Altinget.dk skrevet af Birger Poppel, Emeritus, Ilinniarfissuaq/Institut for Læring, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet

Er den Almenmedicinske Speciallæge ved at forsvinde fra Grønland

Lone Storgaard Hove, Speciallæge i almenmedicin, Regionslæge ved Dronning Ingrids Sundhedscenter
Tirsdag d. 23. marts 2021

Desværre må befolkningen nok vænne sig til et system hvor man nok kan få hjælp til de mest akutte tilstande. Men ikke kan få den tryghed det er at have en speciallæge som kender til patienterne og til de Grønlandske forhold. Det bliver en svær forringelse af sundhedstilbuddet

Grønlands økonomi - Efterår 2020

Økonomisk Råd
Onsdag d. 23. september 2020

Krisen skaber et behov for at genoprette Landskassens økonomi. Det vil kræve, at der i en årrække sikres et overskud både for at afvikle gæld og oparbejde stødpuder som beredskab til eventuelle fremtidige kriser. Samtidig er der et uløst holdbarhedsproblem for de offentlige finanser som følge af en aldrende befolkning, jf. afsnit 2.3. Implikationerne af coronakrisen kommer oven i denne udfordring og øger derfor kravene til styringen af de offentlige finanser. Som diskuteret ovenfor er udfordringen reelt større, da vedligeholdelsesefterslæb ikke direkte fremgår af de traditionelle opgørelse af de offentlige finanser

Grønlands økonomi - Foråret 2020

Økonomisk Råd
Torsdag d. 4. juni 2020

Coronakrisen har også ramt Grønland. Der er gennemført en række nedlukningsinitiativer, og rejsemuligheder har været lukket ned. Det er stort set lykkedes at undgå smittespredning i landet, og derfor har en intern genåbningsproces kunnet sættes i gang. Imidlertid er der et dilemma i at genåbne udenrigstrafikken fuldt ud, da det øger smitterisikoen. Sårbarheden er stor, såfremt smitten skulle brede sig, og det vil sætte sundhedsvæsenet under et massivt pres

Første spadestik til håndtering af ny Coronavirus

Samarbejdspartiet
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Onsdag d. 20. maj 2020

Men vi ser helst ikke, at vi sparer på sundhedsvæsen, byggerier og uddannelse. Til gengæld ønsker vi, at man også benytter lejligheden til, at se på, om vi kan skabe en mere effektiv socialsektor, mere målrettede programmer til børn og unge, og ser, om vi kan omdanne administrativt tunge områder til lettere administrérbare muligheder i denne tid. Befolkningen i vort smukke land, og det meste af menneskene i resten af verden har vænnet sig til, at vi lever og arbejder anderledes. Det skal vi også her i Salen

COVID-19 Strategi

Landsstyret
Onsdag d. 20. maj 2020

Til trods for, at der er åbnet op for virksomhedskritisk personale er der store interesser fra erhvervslivet for fri bevægelighed mellem Grønland og Danmark samt mellem Grønland og udlandet. Mange af virksomhederne er afhængig af transport af personale mellem landene. Hertil er der omkring 6.000 borgere, der er bosiddende, men ikke er født i Grønland, hvor 1300 ikke er danske statsborgere. Ud over de 6000 der mange personer, der har familier i Danmark alle på anden vis har en stor tilknytning til Danmark, hvorfor det må forventes at flere ønsker at rejse til Danmark i den kommende tid

Vectrus Services A/S tilbyder integrerede og omkostningseffektive supportløsninger

Vectrus Services AS
Lørdag d. 4. april 2020


En sag for Ekstrabladet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 30. marts 2020

På et tidspunkt støder uduelighed sammen med faglig indsigt. Desværre har den uduelige magten til at fyre den fagligt funderede medarbejder. Det ender som regel med en fratrædelsesgodtgørelse på mindst halvanden millioner kroner på betingelse af fuld tavshed om årsagen til fyringen. Regningen betales af byens indbyggere over skattebilletten

Stærk fremgang, men reformer er nødvendige

Anders Møller Christensen
Nationalbanken
Torsdag d. 31. oktober 2019

Nationalbankens analyse af Grønlands økonomi. Byggeriet i Nuuk og Ilulissat påbegyndes efter planerne i løbet af efteråret 2019. Arbejdskraften vil overvejende komme fra udlandet, da der i udgangspunktet er utilstrækkelig ledig kapacitet i den grønlandske anlægsbranche. Der er en stor risiko for, at byggeriet fører til prisstigninger på, eller udskydelse af andre projekter

Grønland og Færøerne i Folketinget

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 27. oktober 2019

Der har været en arktisk redegørelsesdebat i Folketinget den 9. oktober 2019, som fortjener betydelig opmærksomhed i både Grønland og Danmark. Der er to medlemmer i Folketinget, som er valgt ind fra Grønland, og der er to medlemmer i Folketinget, som er valgt ind fra Færøerne. Det er disse fire medlemmer af Folketinget, der må forventes at være mest vidende om henholdsvis Grønland og Færøerne, og som derfor forventes af orientere resten af Folketinget om de særlige forhold, der skal tages hensyn til i Folketingets arbejde. Det er også de fire medlemmer, der forventes at fortælle, hvad henholdsvis Grønland og Færøerne kan bidrage med i Rigsfællesskabet

Tasiilaq – en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge

Politimesteren i Grønland
Tirsdag d. 24. september 2019

Rapporten ”Tasiilaq – en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i perioden 2014 – 2018 samt anbefalinger til forebyggende indsatser” har til formål at give et overblik over seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq, da Grønlands Politi vurderer, at der i dag er et begrænset vidensgrundlag i forhold til, hvad der karakteriserer seksualforbrydelser begået mod børn og unge. Dermed imødekommer rapporten, at der er et behov for og et ønske om mere og veldokumenteret viden på området
Tilknyttede tekster:

Grønlands økonomi 2019

Økonomisk Råd
Tirsdag d. 17. september 2019

Fri adgang til et sundhedsvæsen, der kan tilbyde behandlinger på et tidssvarende niveau er en central økonomisk politisk målsætning. Denne kerneopgave udgør også en væsentlig post på de offentlige budgetter, da sundhedsvæsenet altovervejende finansieres over skatterne. Sundhedsvæsenet står overfor store udfordringer. Aktuelt er der problemer pga. mangel på personale, og fremadrettet vil presset blive større. Det skyldes især et større antal ældre, hvortil kommer løbende ønsker om nye, bedre og ofte dyrere behandlingsformer
Tilknyttede tekster:

Nordstjernen står højt

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 21. juni 2019

Det var Hans Egede, der genskabte den gamle forbindelse til Grønland, og det var den nordjyske købmand Jakob Severin og besætningen på fregatten Blaa Heyren, der sikrede grundlaget for det Grønland, som vi kender i dag

Grønlandske politiske grotesker

Bart Enok
Lørdag d. 6. april 2019

Forfatningskommissionen er det seneste eksempel i en lang stribe af grønlandske politiske grotesker. 29/3 udsender Naalakkersuiut pressemeddelelse om kommissorium og "forudsætningspapir". Det nævnes at forfatningsforslaget skal være færdig 21/6-2021 for et selvstændigt Grønland - og ingen reagerer

Nuuk – en by med vokseværk

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 9. januar 2019

Ved et enkelt kik på et kort over Nuuk by og de omliggende fjelde og øer falder øerne syd for Nuuk i øjnene. På den lille gruppe øer adskilt af et enkelt lavvandet sund mellem Ikaarissat og Hundeø kan der bygges en lufthavn. På øgruppen er der plads til en syd-nord-vendt landingsbane på op til 3,8 kilometer

Det grønlandske janusansigt

Thorkild Kjærgaard, historiker, dr. phil.
Torsdag d. 29. november 2018

At beskrive det skandinaviske element som illegitimt er en forløjet undsigelse af Grønlands historie, som har udløst en selvstændighedsdiskurs, der tvinger grønlænderne til at fornægte en del af sig selv – så sandt som der ikke findes nogen grønlænder, der ikke har Danmark i sindet og dansk-norsk blod i årerne. Det er i denne forskruede identitetspolitik, man finder roden til de gigantiske problemer, der har tårnet sig op for Grønland de seneste årtier, og som har været ved at tvinge samfundet i knæ. Det ville være en stor velsignelse for Grønland at få begravet denne udefrakommende, dybt skadelige gøgeunge

Minik Rosing: Dengang jeg var dreng, fejlede børn ikke noget med store bogstaver

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 21. november 2018

Det mest spændende finder man sidst i afsnittet om geologi, hvor Minik Rosing fortæller om livets indflydelse på jordens udvikling. Det er ikke kun menneskets indflydelse, men alt levendes indflydelse. - helt fra de tidligste tegn på liv og op til nutiden. Det er Minik Rosing, der som den første har fundet disse tidligste tegn på liv. Han fandt dem inde i området Isua, tæt på indlandsisen nordøst for Godthåbsfjorden. Som et kuriosum kan det nævnes at ”rejsen til tidernes morgen” for Minik Rosings vedkommende kun har været på omkring 100 kilometer i fugleflugtslinje stik nord til Isua fra hans barndomshjem i Itinnera

Undersøgelse af brug af optankningskort i forbindelse med benyttelse af tjenestebil

Bo Colbe, Partner, statsautoriseret revisor
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tirsdag d. 16. oktober 2018

Bilen anvendes af Naalakkersuisoq og dennes ægtefælle, men ud fra det oplyste har [navn fjernet] også haft adgang til bilen Departementets medarbejdere har opgjort et beløb på 6.855,45 kr., der med sikkerhed er anvendt til optankning af [navn fjernet] båd. I disse tilfælde er optankning sket fra en benzinstander, der med sikkerhed er anvendt til optankning af [navn fjernet] båd. I disse tilfælde er optankning sket fra en benzinstander, der på grund af standerens fysiske placering - alene kan anvendes til optankning af både. [Navn fjernet] har ifølge det oplyste bekræftet dette mundtligt

Økonomisk redegørelse 2018

Økonomisk Råd
Fredag d. 5. oktober 2018

I henhold til Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber fremlægger Naalakkersuisut på Inatsisartuts forårssamling en årlig beretning om Grønlands økonomi, herunder udviklingen i det offentliges udgifter og indtægter

Et politisk svigt i særklasse

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 15. september 2018

Midt i al den snak om ekstraordinær støtte fra staten til lufthavnsprojektet i Grønland, har der ikke været nogen opmærksomhed på Grønlands muligheder for at forrente og afdrage de beløb, der stilles til rådighed. Hvis man som regneeksempel kigger på et annuitetslån på 4 milliarder kroner, der afdrages årligt over 40 år til en rente på 2%, så skal der fra den årlige finanslov betales 142 millioner kroner i hvert af de kommende 40 år

Politisk sabotage på højeste niveau

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 12. september 2018

I virkeligheden ønsker man i landsstyrekoalitionen ikke det totale lufthavnsprojekt gennemført. Man ønsker kun, at lufthavnen i Nuuk udbygges til atlantlufthavn og bliver eneste ind- og udfaldsvej for Grønland. Når lufthavnen i Nuuk står færdig, så berostilles resten af projektet med henvisning til, at det bliver for dyrt for Grønland at gøre det færdigt

Hvorfor dukker Lars Løkke Rasmussen pludseligt op i Grønland med 1,6 milliarder kroner i baglommen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 11. september 2018

Derfor dukker Lars Løkke Rasmussen personligt op i Grønland med en check, der er dækningsløs, indtil Folketinget har besluttet at bevilge pengene
Tilknyttede tekster:

Valg. Om etnonationalisme og dumhed

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Fredag d. 9. marts 2018

Der er udskrevet nyvalg til landstinget. Man kan spørge sig selv, om det mon bliver et såkaldt skæbnevalg, for der er ingen tvivl om, at for en række partier vil spørgsmålet om selvstændighed, løsrivelse fra rigsfællesskabet, stå centralt i den politiske skrækpropaganda om den etniske offerrolle, de rene og ægte af blodet må udholde som følge af dansk undertrykkelse, disrespekt, nedværdigelse, misbrug og forhånelse, som er sådanne partiers næring og livsnerve

Psykopati og narcissisme – et i grønland mere udbredt fænomen end almindeligt antaget, ofte maskeret i en offerrolle

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Tirsdag d. 13. februar 2018

Psykopater har en udtalt evne til at bortforklare deres handlinger, lyve og manipulere. De har ofte et videre spillerum end almindelige mennesker. I kraft af deres position kan de tillade sig mere, og omgivelserne reagerer ikke på deres handlinger. Det kan derfor være nyttigt at kunne demaskere en psykopat, når man støder på en, især når en sådan person sidder i en position med magt over andres ve og vel, som f.eks. i en afgørende og magtfuld folkevalgt position

Under en tung dyne af vrangforestillinger

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 11. december 2017

En 62 siders damebrevkasse til 10 millioner kroner. Det er, hvad der er kommet ud af Forsoningskommissionens anstrengelser gennem tre år med at finde dokumentation for apartheidlignende tilstande i forholdet mellem Danmark og Grønland. Opgaven er nu afsluttet med en redegørelse for resultatet af Forsoningskommissionens arbejde. Det glade budskab er, at man ikke har været i stand til at finde noget, der bare ligner apartheidlignende tilstande. Det banale budskab er, at det har oplyste mennesker altid vidst

Grønland må radikalt ændre kurs i folkeskolen

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Mandag d. 13. november 2017

I den senere tid har der samstemmende fra mange kredse lydt den klagesang, at den grønlandske folkeskole har fejlet, er kørt helt af sporet, er uden struktur og strategi, synker stadig dybere i negativ elevadfærd, manglende motivation og engagement og meget mere. Den nyligt udkomne evalueringsrapport om folkeskolereformen fra Eva viser, at det står rigtig grelt til på mange fronter inden for folkeskolens verden.

Atuarfitsialak – Den gode skole

Esben Skytte Christiansen, samfunds- og sprogvidenskabelig kandidat, lærer, fhv. skoleleder.
Tirsdag d. 7. november 2017

Denne måde at tænke på afspejler sig også i skolereformen Atuarfitsialak, for her bliver den kulturelle basering dels tolket som majoritetens kultur og dels som havende forrang over for faglig kunnen. Studerer man reformens læreplaner nærmere, er det slående i hvilket omfang de er præget af manglende faglig indsigt og pædagogisk forståelse.

Med nordlys i øjnene

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 1. marts 2017

Vi tælles i tusinder, alle os, der som - Else Lidegaard udtrykker det - har fået ”Grønland med som ballast”. Ud af de tusinder er Else Lidegaard den ener, som her har formået at nedfælde sine skarpsindige iagttagelser i en bog på knap 300 sider

Grønland på vej i glemmebogen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 26. september 2016

På Thule Air Base kan det blæse meget stærkt og vinden fører finkornet sand med sig. På få timer kan det slibe biler og overlevelseshytter helt ind til det blanke metal. Sådan ser Rigsfællesskabet efterhånden også ud for et stigende antal mennesker i Danmark. Der er kun skelettet tilbage: love, regler og bindende aftaler

Sitting on Gold – en politikerskabt katastrofe

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 3. juli 2016

Der er nu udgivet endnu en rapport – på engelsk, hverken på grønlandsk eller dansk – med den pompøse titel "Sitting on Gold”. I rapporten beskrives den voksende gruppe i Grønland af folk uden nogen form for uddannelse som en uudnyttet guldgrube. En nærlæsning af rapporten afslører, at der er tale om narreguld – også kendt som svovlkis. Rapporten kunne mere passende være navngivet ”Sitting on Fool's Gold
Tilknyttede tekster:

Baser, Grønland og den kolde krig

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 27. april 2016

At der nu kun er en mindre amerikansk base tilbage i Grønland, viser vel, at USA ikke har haft intentioner om at sætte sig fast på Grønland, men hovedindholdet i de gældende forsvarsaftaler omkring Grønland er stadig, at USA har store militære rettigheder, når den amerikanske nation synes, at den har brug for dem. Den meget omfattende Monroedoktrin gælder jo også stadig, og den vil USA aldrig opgive. Så i en frihedsrus om en rig og glorværdig fremtid skal grønlandske politikere træde varsomt, fordi USA ikke vil tolerere andre magters indflydelse i Grønland, ud over Danmarks

Arctic Winter Games - en indsigelse og et svar

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 25. marts 2016

Det er sikkert ikke juridisk angribeligt, at det ikke er foregået på den måde, men set ud fra Grønlands elendige økonomi i forhold til landets store problemer, er det moralsk forkasteligt, at det ikke er sådan det er foregået. Det drejer sig om Arctic Winter Games i Grønland, ikke i Slaraffenland.

Inuit uden Grænser?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 24. marts 2016

Tænk, hvad almindelige mennesker i Grønland kunne have fået af tiltrængte og gavnlige ting til vedvarende nytte for disse næsten 100 millioner kroner. Det ligger lige for at pege på internettet, der kunne give skoleelever i hele Grønland adgang til den ellers uopnåelige rigdom af viden, som børn uden for Grønland har en selvfølgelig adgang til.

Et uskønt bestillingsarbejde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 24. oktober 2015

Det glade budskab i rapporten er, at Danmark overholder menneskerettighederne. Lovgivningen er i orden, og klagemulighederne er i orden. Det fremgår også af rapporten, at der ikke kunne opdrives eksempler på grønlændere i Danmark, der har fået tilsidesat deres menneskerettigheder af Danmark.
Tilknyttede tekster:

En omrejsende damebrevkasse

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 14. september 2015

Disse rundrejser, hvor man møder folket og suger til sig af deres klager, har karakter af de brevkasser man finder i diverse dameblade. Her er der altid nogen, som det er synd for. De får et trøstens ord og et velment råd med på vejen. Mere kan den slags ikke bruges til.
Tilknyttede tekster:

Det danske søsterparti - Dansk Folkeparti

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 23. juni 2015

Der én ting de to nyvalgte folketingsmedlemmer fra Grønland og deres partier er enige om: de bryder sig ikke om Dansk Folkeparti.
Tilknyttede tekster:

Den tabte servicekontrakt på Thule Air Base

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 17. januar 2015

I den aktuelle sag om den tabte kontrakt på Thule Air Base behøver USA blot at henvise til de allerede fremlagte planer om massive militære besparelser i Europa og tilføje, at man sideløbende har genoptaget gamle planer om at lukke Thule Air Base og flytte aktiviteterne til Alaska

Kim Kielsen på dobbeltarbejde

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 14. december 2014

Tænksomme medlemmer af Siumut bør arbejde for at bestyrelsen udskiftes med folk, der nyder almindelig tillid i samfundet. Det gør hverken første eller anden næstformand

Balladen om Aleqa Hammond

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 26. september 2014

Fik Aleqa Hammond efter sin flugt fra en taxaregning et tilbud hun ikke kunne sige nej til, da hun forud for efterårssamlingen 2008 trak sig som landsstyremedlem for økonomi og finanser?

Sandhedens time

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 12. maj 2014

Sara Olsvig har groft svigtet sit bagland: Landstinget og Foreningen af Faderløse. Hun skylder dem en god forklaring, som også vi andre venter spændt på.

Midt i en krisetid

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 8. april 2014

Aleqa Hammond vil gå på talerstolen og - på samme tid grådkvalt og indigneret - fylde de fremmødte med løgne og fortielser, især om klimatilstanden for de stakkels folk i Arktis. Og de fremmødte vil klappe begejstret.

DR som talerør for politisk plat

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 19. februar 2014

"Da børneloven blev indført for snart 70 år siden, besluttede kolonimagten Danmark, at den ikke skulle gælde børn på Grønland med en dansk far".

Polarkuller

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 21. januar 2014

Polarkuller var i gamle dage noget, man kunne få, hvis man levede meget isoleret højt mod nord igennem en lang mørk vinter. Symptomerne var handlingsforstyrrende vrangforestillinger.

En politisk pauseklovn og en forsoningskommission med ændret fokus

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 5. januar 2014

Næste landsstyreformandserklæring i den danske presse kan meget vel blive, at Aleqa Hammond skifter undertøj oftere end de fleste danskere.

En rådden tradition for erstatningskrav

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 19. december 2013

Sara Olsvig oppebærer fuld løn fra såvel Landsting som Folketing for sit politiske arbejde. Det arbejde omfatter også læsning af udredninger, som hun selv har været med til at bestille. Alligevel kræver hun fra Folketingets talerstol, at der via den danske finanslov bevilges ”en form for kompensation til de juridisk faderløse”.
Tilknyttede tekster:

Hej Bøvs, hvor kommer du fra?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 18. november 2013

Det var på kostskolen i tredje mellem. Der skulle komme en ny dreng i klassen. Jeg havde endnu ikke mødt ham, men der stod han sammen med et par andre fra vores klasse.

En glad jurist

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 10. september 2013

Midt i alt det triste siden udanskeren Aleqa Hammond fik greb om rorpinden og fra første dag beviste, at Selvstyret kan sejles baglæns, så er det rart endeligt at få noget at grine af.

Qullissat – byen der ikke vil dø

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 2. september 2013

Grønlænderne har kun kunnet overleve tusindvis af år i Arktis, fordi de vidste, hvad betingelsen var: at man hele tiden og ufortøvet fulgte fangstdyrene

På en skala fra nul til ti

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 14. august 2013

Havde det været en facebookgruppe med medlemsbase i Danmark - måske oven i købet med et par fremtrædende repræsentanter for Dansk Folkeparti - der var grebet i afgørende forhandlinger med Grønlands landsstyre om positive særregler for folk af dansk afstamning med fast bopæl i Grønland, så havde den fået det fulde trut i trompeten på forsiden af både grønlandske og danske medier.

En dansker kom forbi

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 14. juli 2013

En dansker kom forbi - og kom forbi igen - og igen-igen. Og det er der nu kommet en PhD afhandling ud af – hovedsageligt baseret på ’von hören sagen’ og et tydeligt venstreorienteret tankesæt.
Tilknyttede tekster:

Som et forkælet barn i en legetøjsbutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 30. maj 2013

Det er udtryk for et hensynsløst politisk magtbegær. Der er for Sara Olsvig - som for Aleqa Hammond - for lidt viden, for lidt praktisk politik og for meget ”Konen i Muddergrøften” i deres fremfærd.

Grønland alene i verden

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 24. maj 2013

Voldsomme protester er forudsigelige. Brigitte Bardots kampagne mod nedslagtning af de søde små hvide sæler med de store bange øjne, bliver til pletvis regn i forhold til den mediemonsun, der vil brage hen over Grønland.

”Konen i Muddergrøften” for fuld udblæsning

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 17. maj 2013

Ved at udelukke Grønland og Færøerne fra deltagelse i rådsmøderne har Sverige forsøgt at blokere muligheden for, at den slags problemer skulle opstå i Arktisk Råd. Det ville skade rådets muligheder for at få løst de opgaver, som er formålet med rådets oprettelse. Sverige er kun en enkelt sten i den mur Aleqa Hammonds krav og Villy Søvndals støtte vil banke ind i.

Hooligans på stoffer

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 14. april 2013

Jeg tror ikke, Marie Krarup har haft fantasi til at forestille sig, hvad hun ville blive præsenteret for. Det her ligner en mellemting mellem hooligans på stoffer og en gruppe gorillaer, der gør deres bedste for at skræmme en anden gruppe væk.

Koalitionsaftalen: en inventarliste over et politisk fallitbo

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 27. marts 2013

Hvis en handlingsplan for forsoning og tilgivelse kunne føre til en officiel undskyldning fra Grønland til Danmark og en personlig undskyldning fra typer som Lars-Emil Johansen, så kunne der vel godt kvitteres med tilgivelse fra Danmark og det danske folk.

Det grønlandske selvstyreteater

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 12. februar 2013

Der er nok kun én gruppe i Danmark, der vil begræde et fuldt gennemført selvstyre i Grønland og en udtræden af Rigsfællesskabet. Det er flertallet af de mange grønlændere, der bor i Danmark, og alle os med familie i Grønland.

Ligegyldigt gætteri i forhold et afgørende valg

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 7. februar 2013

Det landsstyre, der nu har udskrevet valg, er det mest kompetente, det mest flittige, det mest målrettede og det mindst korrupte landsstyre Grønland har haft.

Fedterøveri og åndsfravær i folkeskolen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 29. januar 2013

Der skrives i disse uger meget vrøvl om Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark. Et af de mere selvlysende eksempler er et indlæg i Jyllands Posten, skrevet af to venstrefolk: Ellen Trane Nørby, folketingsmedlem politisk ordfører (V), og Gitte Lillelund Bech, folketingsmedlem og grønlandsordfører (V). De indleder deres skriveri med en fedterøvsbemærkning om at: ”Danmark og Grønland er to små nationer..”.

Få et overblik over Grønlands kostbare undergrund

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 21. januar 2013

Det eneste råstof i Grønland, der findes i ubegrænsede mængder, er varm luft. Det er kendt for at have en stærkt forstyrrende indflydelse på evnen til at tænke klart. Det rammer især politikere og journalister. Men ellers kan det ikke bruges til noget.

En lodret løgn og en rodebutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 4. januar 2013

At basere sit abonnementssystem på et antikveret bogholderisystem, der kun har kunnet overleve i kraft af Tele Greenlands monopol og almindeligt sløvsind i virksomhedens daglige ledelse, er naturligvis både uantageligt og ganske absurd. Det må Telestyrelsen sætte en stopper for.

Når ordet tager magten fra tanken

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 10. december 2012

Hvis brydningen kun kan gennemføres til en løn der ligger tættere på de lønninger, der gælder i Kina og i Østeuropa end på SIK’s 80 kroner i timen, skal Grønland så lade malmen ligge uudnyttet hen? Både i Grønland, i Kina og i Østeuropa, vil det eftertænkte svar være nej.

Magtmisbrug og forsøg på sabotage

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 21. november 2012

Navngivningen af abonnementerne og abonnementspriser med slutcifre 99 ligner noget, der er hentet fra de talløse reklamer for skidt og skrammel, der vælter ind i postkasserne i Danmark. Og der er noget, som tyder på, at Tele Greenlands ledelse og medarbejdere i afdelingen for salg af internetadgang er hentet fra de virksomheder, der står for produktionen af de nævnte reklamer for skidt og skrammel.

Store magter som liggende gæster hos små venner

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 19. november 2012

En lukning af Thule Air Base ville være en brat afslutning på et stort gode for Grønland. Det ville være en katastrofe. Det ved man godt i Grønland – det er kun Politiken, der gør det til journalistisk plat og politisk følelsesporno.

Længere åbningstid for sprut

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 5. november 2012

Med denne beslutning i Landstinget har drukkenboltene fået udvidet grænserne for akut adgang til alkohol, og deres børn har mistet endnu et stykke af deres nutid. Nutiden er den tid, der er grundlaget for børnenes fremtid.

Poppedreng vil have mere i løn

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 5. november 2012

De bedst lønnede grønlændere arbejder og bor på samme måde som de tilkaldte thaier og filippinere. Dog er grønlændernes indkvarteringsforhold langt mere beskedne, ligesom deres arbejdstider er mere uforudsigelige og arbejdsmiljøet særdeles hårdt og risikofyldt.

En kopi af den grønlandske og den færøske model

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 17. september 2012

Når det er gennemført, så kan vi se, om den nordatlantiske interesse for Rigsfællesskabet stadig kan trække vejret:-)

Om at gøre regning uden vært

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 17. september 2012

Hvis jeg var dansk statsminister, ville jeg udfolde mit yderste for at beholde Færøerne og Grønland inden for det danske rige i et eller andet omfang.

"Vi har sejret ad helvede til"

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Søndag d. 9. september 2012

Nedturen tog fart i begyndelsen ef 1980-erne. Den blev annonceret i 1982 af daværende formand for LO, Thomas Nielsen, som i sin fratrædelsestale erklærede at: "Vi har sejret ad helvede til". Det var ikke den morsomhed, som folk siden har grinet meget af. Det var en rapport fra et ildevarslende kig i krystalkuglen. At han havde mere ret, end man dengang fattede, kan vi se i dag.

Danmark bør styrke rigsfællesskabet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 3. september 2012

Den erklærede holdning i Grønland er, at alle indtægter ved et muligt råstofeventyr skal tilfalde Grønland alene, og at det erklærede endemål er en løsrivelse den dag, hvor olie- og andre milliarder måtte begynde at vælte ind over en befolkning, der i størrelse svarer til en middelstor dansk provinsby med opland.

Rigsfællesskabet fortjener respekt

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 24. august 2012

Jens B. Frederiksen og andre, der måtte dele hans holdninger, kunne passende begynde at tænke lidt over den uegennyttige gavmildhed folk i Danmark gennem de årlige finanslove udviser overfor Grønland og Færøerne. Og sammenholde den med Jens B. Frederiksens erklæring om, at de rigdomme, der måtte være i den grønlandske undergrund tilhører Grønland, og det bliver der ikke lavet om på.

Grønland og Nunavut skal lære af hinanden

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 13. august 2012

Almindeligvis er hovedparten af kommentarerne til nyhederne på såvel sermitsiaq.ag som knr.gl så fladpandede, at det tangerer landsskadelig virksomhed at bringe dem.

Kuupik vil have en udenrigsminister

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 9. august 2012

I lighed med de fleste andre i Grønland forstår Kuupik Kleist tilsyneladende ikke, at Folketinget og den regering, Folketinget har udpeget, udfylder en dobbeltrolle i og med, at Danmark, i modsætning til Grønland og Færøerne, ikke har sit eget Landsting eller Lagting, og dermed heller ikke sin egen regering.

En ny dag truer

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 24. juli 2012

Phil Conners er tilsyneladende fanget i en "tidssløjfe", for hver eneste morgen han vågner, er det den præcis samme dag som dagen før.

Mangelfuld paratviden i den journalistiske korttidshukommelse

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Lørdag d. 14. juli 2012

Hvad der sker i Kangerlussuaq / Søndre Strømfjord i disse dag er et velkendt fænomen - men desværre ikke paratviden i den journalistiske korttidshukommelse.

Puisi betyder sæl

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 13. juli 2012

Hvis vi afviste ansøgningen, og Puisi som forventet måtte dreje nøglen inden for de nærmeste måneder, så ville det ikke være Lars-Emil Johansens eller nogen af de andres skyld. Det ville være Landstingets og ikke mindst Finansudvalgets skyld. For Lars-Emil Johansen havde jo selv sagt, at hvis bare man fik de 12 millioner kroner, så ville det hele gå godt. Og se nu, hvad der skete: Puisi var gået konkurs, fordi politikere uden indsigt og fatteevne havde blokeret for den nødvendige håndsrækning i en kortvarig, kritisk periode