Periode: Oktober 2000


Landstingsformanden skal gå af

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 31. oktober 2000

Hvis Ole Lynge taler sandt, så står det skidt til med demokratiet. Så er folkestyret sat helt ud af drift, og Landstingets arbejde domineres af en magttrust, der ikke viger tilbage for ulovligheder og grov manipulation. Landstingsformand Ole Lynge er vidnet, der har bekræftet det bundrådne broderskab, som bøjer demokratiet for at cementere dets egen position

Pressemeddelelse fra Landstingets formand

Ole Lynge
Søndag d. 29. oktober 2000

Jeg skal dybt beklage, at jeg ikke lod forhandlingen fortsætte om forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber. Jeg påtager mig det fulde ansvar for den fejl, der skete

Lad os så komme videre

Sermitsiaq
Fredag d. 27. oktober 2000

Ikke alene er Landstinget tilsyneladende ligeglade med, hvad befolkningen, dets vælgere og skatteyderne mener, Landstingets flertal er også ligeglad med de demokratiske spilleregler. Landstingets flertal havde på forhånd besluttet, at Puisi-sagen skal begraves, og målet helliger alle midler

Har hun fortjent sin løn for dette "arbejde"?

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 26. oktober 2000

Jeg husker ikke, at nogen af de fremmødte landstingsmedlemmer som deres hovedbudskab skubbede ansvaret fra sig og lagde det over på kommunerne

Smid ikke sten efter politikerne

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. oktober 2000

I ånden forestillede vi os optøjer med brændende huse, bilbomber, vold og ødelæggelse. Men de visioner sparede vi læserne for, fordi vi ikke vil have skyld for at opfordre til vold

Helhedsløsningen i pædagogernes lønforhandlinger

Holger Simonsen
Tirsdag d. 24. oktober 2000

Alle bliver rigere, gladere og mere ansvarlige, og Grønland et mere nutidigt samfund. Ideen er til fri afbenyttelse for alle, der gerne vil have mere i løn og større kollektiv medindflydelse på vort samfunds økonomiske udvikling

Kære politikere, kom ned på jorden

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 24. oktober 2000

Når Ole Lynge nu selv nævner, at lønforholdene kun kan fastsættes ved lov, strejfer den tanke os, at den vel principielt også kunne fastsættes ved en folkeafstemning, hvor arbejdsgiverne (vælgerne) kunne fastsætte lønnen efter fortjeneste

Betænkning vedrørende Forslag til godkendelse af Landskassens regnskaber 1999

Landstingets Revisionsudvalg
Søndag d. 22. oktober 2000

Der blev i 1999 indhandlet 105.741 sælskind, hvoraf 19.756 skind måtte kasseres, hvilket svarer til 18,68 % af de indhandlede sælskind. Tager man virksomhedens nettoomkostninger pr. skind på 458 kr. svarer det til, at man har måttet kassere værdier for mere end 9 mio kr.

Vi har viljen

Sivso Dorph
Lørdag d. 21. oktober 2000

Lærerne har strakt sig langt. De tager mange overtimer, hvorved det store antal ubesatte stillinger er gjort delvis usynlige. Men det har kostet dyrt både med stress og udbrændthed, hvorved også kvaliteten i undervisningen er forringet

Læreren er væk - for anden gang

Jose D. Ruiz-Martinez
Lørdag d. 21. oktober 2000

Og hvis formanden for Lærerforeningen ikke kan se problematikken, så må vi vente meget længe på »Den gode Skole«

Lærerne tager folkeskolen som gidsel

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 20. oktober 2000

Landsstyret ønsker ikke at skabe store forskelle mellem grupper med et vist uddannelsesniveau og som hver for sig har et stort ansvar og yder en stor indsats. Det har Landsstyret heller ikke gjort i forhold til lærerne

Blokade - Man lærer af sine fejl...

Grønlands Lærerforening IMAK
Fredag d. 20. oktober 2000

Man nægter at give lærerne samme fremgang som øvrige grupper. Det er en politisk beslutning, og resultatet bære man så også alene skylden for

Skandalen om Qaanaaq

Sermitsiaq
Fredag d. 20. oktober 2000

120 millioner stopper landsstyret i den nye lufthavn i Qaanaaq, men det er penge smidt ud af vinduet. For befolkningen får ikke bedre beflyvning end hidtil

Politisk skabt utryghed

Sermitsiaq
Fredag d. 20. oktober 2000

Politikerne glemmer, hvad der er vigtigt for at folk kan klare dagen og vejen. Det er boliger, det er en løn man kan leve af, det er et socialt sikkerhedsnet, det er uddannelse, sikkerhed i jobbet, og tryghed ved, at man kan blive behandlet, når man bliver syg

Om igen, Per Rosing-Petersen

Hans Martin Johnsen
Torsdag d. 19. oktober 2000

Rent personlig undrer jeg mig selvfølgelig over normeringen på Dronning Ingrids Hospital, selvfølgelig bør der ansættes en overlæge med speciale i pædiatri

Toppen af isfjeldet - Børnedødsfald i Grønland

Per Rosing Petersen
Torsdag d. 19. oktober 2000

Vort land har en større spædbørnsdødelighed i forhold til Kina og Sri Lanka, og endda har dobbelt så stor dødelighed i forhold til Nord Korea

Nepotismens syv samuraier

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. oktober 2000

Vi er ved at blive sovset ind i en mafia-lignende politisk terror, som tildeler politikerne rettigheder, der eliminerer demokratiet og skaber mismod og frustration hos vælgerne

Landstingets garantistillelse over for Puisi A/S

Landstingets Revisionsudvalg
Tirsdag d. 17. oktober 2000

Revisionsudvalget finder ikke, at Landsstyret ved sit svarnotat har løftet sin oplysningspligt, idet Landsstyret ikke har bibragt Landstinget den i Landsstyret kendte viden om de økonomiske forhold omkring Puisi A/S

Undersøgelse af forholdene omkring garantistillelse på 12 mio. kr. for Puisi A/S

Deloitte og Touche
Peter Wistoft
Tirsdag d. 17. oktober 2000

Landsstyret informerer Landstinget om, at der er tale om et risikofyldt garanti, og at dette bredt accepteres i Landstinget. Landsstyret oplyser dog ikke overfor Landstinget, at der ikke er foretaget en egentlig kreditvurdering af selskabet

Udenrigspolitisk Redegørelse - indledning

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 14. oktober 2000

Landsstyrets strategiske målsætning er at bygge bro mellem det nordamerikanske og det europæiske og derigennem varetage Grønlands vitale interesser

Udenrigspolitisk Redegørelse - Landsstyrets Geopolitiske Perspektiv

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 14. oktober 2000

Landsstyrets Geopolitiske Perspektiv

Udenrigspolitisk Redegørelse - Landsstyrets Nye Internationale Ressortsamarbejde

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 14. oktober 2000

Landsstyrets Nye Internationale Ressortsamarbejde

Udenrigspolitisk Redegørelse - Del III

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 14. oktober 2000

Landsstyrets Løbende Internationale Ressortsamarbejde

Civil ulydighed

Sermitsiaq
Fredag d. 13. oktober 2000

Så længe Landstinget synes det er vigtigere at bygge universitetspark end at opfylde de handicappedes berettigede krav, kan politikerne ikke forvente, at folk kan forstå deres lønkrav

Politik og ansvar

Allan Olsen
Fredag d. 13. oktober 2000

Jeg kan godt forstå argumenter, der slår på begavede og driftige menneskers ønske om, ikke at tjene væsentligt mindre i vælgernes tjeneste, end de kunne i det private. Men hvis man vil påhæfte sig mærkatet »ansvarlig politiker«, så må man se andre steder hen, end på sig selv først

Lone Eskildsen, Arnajaraq Poulsen

Inuk Jørgensen
Fredag d. 13. oktober 2000

Louise Kleist

Anden lønudbetaling bør modregnes i de nye høje lønninger

K. Rohmann Hansen
Fredag d. 13. oktober 2000

Min opfordring skal derfor være: Gem lidt af din nuværende forargelse til næste valg!

Levebrødspolitikere eller folkets tjenere?

Ane Marie B. Pedersen
Fredag d. 13. oktober 2000

Jeg er sikker på, at vælgerne husker dette til næste valg, for vi får jo ikke bedre politikere, end dem vi selv vælger

Folkets politikere, vælgernes ansvar

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 12. oktober 2000

Forleden kunne vi skrive, at en flok tilrejsende landstingspolitikere havde vraget deres udmærkede anviste boliger for uden skrupler at påføre skatteborgerne ekstra omkostninger på flere hundrede tusinde kroner

Jordemødrene misbruges

Ruth Montgomery
Tirsdag d. 10. oktober 2000

Nu i år 2000, i skrivende stund er der én jordemoder fastansat i en uopsagt stilling i hele landet. Dette er undertegnede

Landstingsmedlemmernes lønforhøjelser

Lars Hans Wille
Tirsdag d. 10. oktober 2000

Skal det nu også forstås på den måde, at man kun kan blive valgt, hvis man har en uddannelse

Ungerne ved, hvad de taler om

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 10. oktober 2000

Det kan være beskæmmende for en lærer at læse, hvad eleverne mener, man skal kræve af fremtidens lærere. Kritikken i dag går på uoplagthed, manglende humor, kedelig undervisning, tømmermænd og utilstrækkelige kvalifikationer

Fremtidens stemme(r)

Sermitsiaq
Fredag d. 6. oktober 2000

Vi er trætte af formfuldendte politikertaler. Vi er trætte af proklamationer og hensigtserklæringer. Vi er trætte af paroler uden indhold. Vi er i det hele taget temmelig udmattede over gang på gang at opleve, at debatten om folkeskolen og det ganske uddannelsessystem bliver snøret ind i nationalisme, sprogdebat og historiske idealer

Grønlandsk kultur

Anne-Marie Petersen
Fredag d. 6. oktober 2000

Der er nu lagt en litteraturliste om grønlandsk- og inuit kultur ud på Internettet ... Listen indeholder ca. 3000 titler på fagbøger og tidsskriftartikler

Grønlandsk jordemoder fyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. oktober 2000

DET ER PÅ sin plads at rette en skarp kritik imod et sundhedssystem, der efterlader sine afdelingsledere med et administrativt arbejde, som den almindelige personalesituation ikke levner dem en chance for at udføre.

Landsstyremedlem for økonomi, Josef Motzfeldt

Holger Simonsen
Torsdag d. 5. oktober 2000

En ufaglært arbejder tjener cirka 146.000 kroner og en nyuddannet pædagog knap 160.000 kroner om året. Et landsstyremedlems årsløn udgør altså 161 procent af en ufaglært arbejders og 146 procent af en pædagogs.

Man har et niveau til man finder et nyt

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 4. oktober 2000

Det er gammeldags dyder vi her snakker om: hæderlighed, troværdighed og ubestikkelighed i det videnskabelige arbejde. Så lad os kalde det en mellemskoleeksamen, som Grønlands statistik her har været oppe til

Undersøgelse af prisforskelle på dagligvarer mellem byer og bygder (II)

Grønlands Statistik
Onsdag d. 4. oktober 2000

Grønlands Statistik foretaget en revision af det foreliggende datagrundlag samt indhentet konstruktive kommentarer fra KNI ...

Omvendt Robin Hood-strategi i hjemmestyret

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 3. oktober 2000

Det er svært at bevare den positive indstilling til hjemmestyrets politikere, når de den ene gang efter den anden - hæmningsløst - forgriber sig på love, værdier og anstændighed. Nu vil de altså stjæle boligerne fra de mennesker, der har mest behov for dem

Børneinstitutioner, alderdomshjem og boligmangel

Tommy Marø, Landsstyremedlem
Tirsdag d. 3. oktober 2000

Boligmanglen, børnenes vilkår på de forfaldne institutionsbygninger og mangelen på ældreboliger svarer ikke til målsætningen om et sundt liv, og derfor må vi igang med at planlægge med henblik på de kommende år

Useriøs fastsættelse af rensdyrkvote?

Nikolaj Heinrich
Tirsdag d. 3. oktober 2000

De traf beslutningen uden at ænse modsigelsen fra fangerne. For der var masser af rensdyr dengang, og politikerne havde kendskab til, at det meget fejlagtige budskab om den store nedgang i bestanden kom fra et enkelt menneske, der netop var kommet til Grønland

Grådighed hos Grønlandsbanken A/S, Post Tele og Hjemmestyret

Josef Petersen
Tirsdag d. 3. oktober 2000

Jeg vil som et eksempel nævne, at jeg i dag måtte betale et gebyr på 15 kroner for at kunne indsætte min søns fødselsdagsgaver på hans opsparingskonto