Periode: December 2000


Royal Greenland skal have mere konkurrence

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Konkurrencenævnet
Fredag d. 29. december 2000

Konkurrencenævnet finder at både konkurrenceklausulen og priskonsulatationsaftalen udgør en konkurrencebegrænsning. Nævnet har derfor besluttet, at der skal indledes forhandling med Royal Greenland A/S, Polar Seafood A/S og Upernavik Seafood ApS om at bringe de skadelige virkninger af konkurrencebegrænsningen til ophør

Nuuk Imeq's eneret søges bragt til ophør

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Konkurrencenævnet
Fredag d. 29. december 2000

Konkurrencenævnet har besluttet, at såfremt der ikke foreligger lovgivning eller tilsvarende vedrørende Nuuk Imeq's eneret, så vil nævnet indlede forhandling om ophør af eneretsbe stemmelserne. En sådan forhandling kan lede til, at eneretsbeføjelserne ophæves eller ændres så andre også får adgang til det grønlandske marked

KNR Marketing skal være mere gennemsigtig

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Konkurrencenævnet
Fredag d. 29. december 2000

Aviserne AG, Sermitsiak og forlagsvirksomheden Lokaltelefonbogen har klaget til konkurrence nævnet fordi de mener, at KNR gennem deres lave priser på skilereklamer underbyder avisernes og forlagene på dette område, hvorved det bliver vanskeligere at sælge reklamer i aviser og øvrige trykte blade/bøger

Grønlandsfly må ophøre med hidtidige praksis

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Konkurrencenævnet
Fredag d. 29. december 2000

Grønlands konkurrencenævn har meddelt Grønlandsfly, at nævnet finder flyselskabets praksis omkring anvisning af hotel til strandede transitgæster i Ilulissat i strid med konkurrenceloven

Synlige erhvervsrabatter på el og vand

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Konkurrencenævnet
Fredag d. 29. december 2000

Det er ved lov besluttet hvilke virksomheder, der kan få el og vand til den såkaldte fiskeindusti-tarif, men det har vist sig, at der også er andre virksomheder, der kan købe el og vand til denne særlige tarif

Hvor står vi?

Johannes Kyed
Torsdag d. 28. december 2000

Vi er ikke en »del« af Danmark. Det er hverken fysisk (geografisk set) eller mentalt muligt. Ud over nogle menneskelige og følelsesmæssige bånd så har vi et afhængighedsforhold til Danmark. Et forhold der indtil videre er bundet på dialoger og aftaler, som kun de færreste har indsigt i, men med konsekvenser, de fleste dog har stiftet bekendtskab med.

Det bliver igen dyrere at flyve

Sermitsiaq
Fredag d. 22. december 2000

Nu er lufthavnsvæsenet et monopol, der selv kan fastsætte sine indtægter efter sine udgifter og ikke omvendt. Der er intet incitament til at spare på driften Ved en kommmunalisering kan der skabes konkurrence mellem lufthavnene om, hvem der er bedst og billigst

At være dansker i Grønland

Lars Mosgaard
Torsdag d. 21. december 2000

Når jeg overværer diskussionerne i medierne, det vil sige i radioavisen, aviserne og i Qanorooq, så forstår jeg, at jeg som dansker i Grønland er koloniherre og vil bestemme over grønlændernes fremtid ... Nå, måske ikke lige mig? Men hvem så? Alle de andre?

Flypriser og liberalisering

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 21. december 2000

Ensprissystemet har gennem tiden skabt socialt sammenhold om elendighed. Det animerer mere til passivitet end aktivitet, mere til at kræve end at til at yde. Ensprissystemet har ikke tvunget os til kamp for fremskridtet. Det har ikke fået os til at løfte i flok for fremgang, men har samlet os i et kæmpestort socialt venteværelse, som hedder Grønland

De usynlige folketingsmedlemmer

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 19. december 2000

På den baggrund er det besynderligt, at vore dertil indrettede politiske agenter i folketinget, Hans Pavia Rosing (S) og Ellen Kristensen (A) ikke allerede har været i front for at markere de grønlandske synspunkter

Tillykke George W.Bush!

Hans Pavia Rosing
Tirsdag d. 19. december 2000

Her vil jeg godt komme med en lille, men spændende tanke til Jonathan: Hvad med at invitere Bill Clinton til Nuuk efter hans afgang den 20. januar 2001 til et foredrag i Katuaq om amerikansk-arktisk forhold. Det kunne da være interessant!

Ønsker man at opnå kvalitet i folkeskolen?

Jens Napatoq
Tirsdag d. 19. december 2000

Grønlandske lærere er allerede begyndt at tage arbejde i Danmark fordi de kan få bedre løn og tilbydes bedre forhold, og hvis vi skal forsøge at komme over det og skabe kvalitet i Grønland, så mener jeg, at det også må koste penge

Danmark baaj - og hvad så?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 15. december 2000

Men der er intet til hinder for, at den eftertragtede selvstændighed og uafhængighed af Danmark kan blive til virkelighed, om det skal være i morgen. Man skal bare dreje udviklingen i en anden retning og sigte på en løsning, der bygger på grønlandske præmisser. Alting kan jo løses politisk

Siumuts grundprincipper

Agnethe Davidsen
Jonathan Motzfeldt
Jørgen Wæver Johansen
Fredag d. 15. december 2000

Det skal i denne sammenhæng siges, at der skal gøres en forstærket indsats for, at mennesker udefra, der bosætter sig i vort land, og som hermed bliver vore naboer, hurtigere kan integreres i samfundet, specielt med hensyn til sproget

Danskere i klasse A og B

Sermitsiaq
Fredag d. 15. december 2000

Det siger sig selv, at en gruppe som opholder sig midlertidigt i samfundet, kun kan få begrænset indflydelse og begrænsede rettigheder,« lyder det fra formanden for Siumuts største lokalafdeling

Vi skal videre

Jens Lyberth
Fredag d. 15. december 2000

Dansken, som kommer her for at være sammen med os må nødvendigvis opdeles i mindst to grupper

Moralens vogtere

Klavs Find
Fredag d. 15. december 2000

Derfor er det både hyklerisk og uværdigt at pege fingre af de abortsøgende kvinder i Grønland - hvad enten man vil profilere Kvindepartiet, eller man er landsstyremedlem med ondt økonomien

Ondt i sproget

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 14. december 2000

190 studerende har deltaget i undersøgelsen af sprogbrug og holdninger blandt grønlandske studerende. Langt de fleste behersker ikke grønlandsk på modersmålsniveau og over halvdelen føler sig diskrimineret med alt lige fra mobning i skolen, chikanerende tilråb på gaden til en politisk modvilje mod dem. 71 procent har i varierende grad oplevet nedtrykthed over ikke at beherske sproget tilstrækkeligt

Kulturelle aktiviteter

Lars Sørensen
Tirsdag d. 12. december 2000

Derfor bør et folkeslag, der forbereder sig til selvstyre, også prioritere formidlingen af den særlige identitets- og selvværdsfølelse, således at hele befolkningen kan sætte pris på dette og have det inderst inde

I familie med afrikanske bananrepublikker

Karl Therkelsen
Søndag d. 10. december 2000

Fra kl. 20.00 var der "spørgerunde" hvor ordstyreren klamrede sig fast til 2 første spørgere, begge Siumut-sympatisører i en hel time. Den ene var Vittus Jeremiassen og den anden Jess G. Berthelsen, der fik lov til at ævle løs om deres meninger, som vi allerede kan i søvne. Helt afgjort aftalt spil

Den barske erkendelse

Sermitsiaq
Fredag d. 8. december 2000

Et problem, der har ført de europæiske Socialdemokratier - og nu også grønlandske Siumut - ud i en vanvittig populisme, hvor der bruges flere kræfter på at gøre livet surt for etniske mindretal og marginaliserede befolkningsgrupper end på at løse de reelle politiske problemer i samfundet

Ungdommen vil også tage stilling til Thule-radaren

Eleverne i 11.U i Gammeqarfik
Torsdag d. 7. december 2000

Såfremt Landstinget ikke er i stand til at orientere klart om det på en sammenhængende måde, burde de ikke engang tænke på at forhøje deres vederlag

Har du bolig? Har I bolig?

Bendt B. Kristiansen, kandidat til Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. december 2000

Lad os sige, at et barn på 15 år bliver skrevet ind på boligventelisten (ifølge loven må man først blive indskrevet på boligventelisten, når man er fyldt 15), og da ventetiden i øjeblikket 13 år for at få tildelt bolig i Nuuk, får vedkommende først tildelt bolig som 28-årig!

Vi skal diskutere de mange aborter

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 7. december 2000

Der er mennesker, der hævder, at nogle kvinder bruger retten til fri abort som prævention. Det er bare svært at tro, når vi ved, hvor ubehageligt det er - både fysisk og følelsesmæssigt. Men man kan godt forstå påstanden, når nogle kvinder møder op både fjerde og femte gang

Grønlandsk mad bør udnyttes bedre

Maliinannguaq M. Mølgaard
Tirsdag d. 5. december 2000

Som bekendt importerer vi hvert år masser af kødvarer, der ikke altid er sund spise, og dermed også udfører store pengebeløb fra landet. På den anden side er der egenproduktion af kød, der ikke er afsætningsmulighed for, og som ikke kan sælges på grund af de høje priser

Republikken Nuuk

Sermitsiaq
Fredag d. 1. december 2000

Her skal trådene samles - ikke blot for Grønland men for Arktis. Her skal udviklingen foregå. Herfra skal politikudviklingen udgå og de grønlandske erfaringer præge hele Arktis. Centeret for arktisk samarbejde med universitets- og forskerpark, international lufthavn og skibsforbindelser til byer i Europa og Amerika. Det arktiske svar på Californiens Silicon Valley med skyline og forretningsliv og en rigelighed af kultur- og sportsfaciliteter til de snart 15.000 indbyggere