Periode: November 2001


På vej mod øget selvstændighed

Sermitsiaq
Fredag d. 30. november 2001

Økonomisk er der nok ingen tvivl om, at Danmark og dermed EU og USA af sikkerhedsmæssige grunde vil strække sig meget langt for at sikre en stabil økonomisk udvikling i Grønland. Ingen vil være interesseret i social uro her i landet

Lad os dog få det valg

Esmar Bergstrøm
Fredag d. 30. november 2001

Hvad er det for en udtalelse at komme med fra Hans Enoksen om, at det ikke vedkommer befolkningen, hvad pengene i landskassen skal bruges til? - Hvor tror han, at pengene stammer fra? - Jeg mener ikke, at han har forstået, hvad ordet »demokrati« betyder

Hvorfor deltager politikerne ikke i debatten

Hans Boassen
Fredag d. 30. november 2001

Til trods for efterhånden massive læserindlæg i både Sermitsiaq og AG, på baggrund af bl.a. huslejereformen, vederlagsforhøjelse for landstingsmedlemmerne og de studerendes vilkår, så har i skrivende stund end ikke et eneste parti-/medlem i landstinget-/styret taget sig tid til at besvare læserindlæggene

De gør grin med landet

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 29. november 2001

Det er en useriøs samling politikere, der først gennemfører en lovgivning, som de ved, vælgerne ikke vil have, for bagefter - når vælgerne protesterer - at trække det hele tilbage. De gør grin med folkestyret og håner parlamentet. Så uprofessionelt og tåbeligt har en lovgivende forsamling ikke lov til at arbejde

Lønforhøjelser og andre urimeligheder

Lars Erik Gabrielsen
Torsdag d. 29. november 2001

Desuden ønsker jeg at kommentere, at det ikke er sjovt at høre på, at IA til stadighed påstår, at de har ret i alting, idet de som Landsstyrekoalition er medansvarlige for landets dårlige økonomi, ikke mindst på grund af lønningerne og det påtænkte kæmpe universitetscenter i Nuuk

Held og lykke, Lars Emil og Kuupik

Lars Mosgaard
Torsdag d. 29. november 2001

Det enorme efterslæb i milliardklassen, der er på uddannelsesområdet i det grønlandske samfund, er en arv fra tiden før hjemmestyrets indførelse ... Der må være muligheder for at bringe dette aspekt såvel ind i en forhandling om bloktilskuddet fra Danmark som for en seriøst ment forhandling om selvstændighed

Samstemmende synspunkter

Lise Lennert
Torsdag d. 29. november 2001

Dine synspunkter omkring vort sprogs samfundsmæssige, sociale og kulturelle betydning er værdifulde at fastholde i det samlede sprogplanlægningsarbejde. Dine synspunkter er meget samstemmende med landsstyrets uddannelsespolitiske målsætninger

Begyndelsen til enden

Aqqaluk Petersen
Tirsdag d. 27. november 2001

Atassut har derfor et stort demokratisk ansvar at forvalte i de kommende dage og måneder, hvor man kan håbe på, at partiet ikke vil fungere som en redningsplanke for et Siumut, der synes at være i en dyb krise og uden anden retning end at klamre sig til magten

Alle skriver under på nyvalg af Landstinget

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 27. november 2001

Inuit Ataqatigiit har i denne sag haft rollen som det forsinkede lyn, der blinkede lidt under samlingen, mens bulder og brag først kom længe efter, at vederlagsloven var vedtaget ...Partiets nuværende rolle ligner mildt sagt efterrationalisering.

Siumut må have ny ledelse

Sermitsiaq
Fredag d. 23. november 2001

Folketingsvalget tændte de røde alarmklokker for Grønlands hidtil største parti, alt tyder på, at Siumut står til afklapsning ved næste landstingsvalg med mindre partiet gør noget

Nu må det sgu’ stoppe med det pamperi

Bent Lundberg
Fredag d. 23. november 2001

De har solgt KNI for et beløb langt under markedsprisen, og i stedet for at benytte de omkring 350 millioner kroner til renovering af folkeskolen, hvor det er umuligt at undervise eller lære noget på grund af urimelige vilkår, så vælger man at putte pengene i et økonomisk hul, der hedder Royal Greenland, og så er de væk

Kuupik Kleist og Per Berthelsen vandt

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 22. november 2001

Den tid er forbi, hvor man fra Folketingets talerstol kan klare sig med komplet uforståelig sort snak, fremsat med en naturlig betoning og selvfølgelighed, så tilhøreren skal lytte godt efter for at opdage, at han ingenting forstår

Få tildelt en bolig af kommunalbestyrelsen

Jesper Birk Berger
Torsdag d. 22. november 2001

Flertallet i kommunalbestyrelsen besluttede ... at underkende forvaltningens beslutning og tildelte en bolig ... Det blev samtidig af flertallet slået fast, at Socialforvaltningen havde foretaget en korrekt sagsbehandling

Giv vælgerne et landstingsvalg

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. november 2001

Vælgerne føler af gode grunde, at politikerne har taget af kassen. De har tilranet sig en kraftig lønforhøjelse, som de vidste, at vælgerne var imod. Det er slemt, og vælgerne har nu bebudet en straffeaktion

Skrivelse vedrørende ensidig journalistik

Mogens Kleist
Tirsdag d. 20. november 2001

I udsendelsen gav man to folketingskandidater (Lars Emil Johansen og Kuupik Kleist) mulighed for at fremsætte deres valgløfter (gratis), og hvor det end utroligt lyder, besøgte man disse to i deres hjem og hørte dem i deres valgprogram

Landsstyremedlem fralægger ansvaret

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 20. november 2001

Du blander ... undersøgelsens resultater sammen med udtalelser fra andre sammenhænge. Da vi i sin tid offentliggjorde en rapport over undersøgelsens resultater sendte vi også dig et eksemplar, som du tydeligvis ikke har læst

Glem ikke hans fejltagelser

Sigurd Møller
Tirsdag d. 20. november 2001

Det er dét, Lars Emil Johansen er god til, at flygte fra politik og sine mange vælgere, når populariteten falder og hans dårlige rygte er for opadgående

Kooperativer i Grønland og Nunavik

Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet
Lørdag d. 17. november 2001

Kooperation betyder samarbejde og udstrækkes dette til at omfatte mere end selve virksomheden kan der også skabes levedygtige systemer. I stedet for markedsøkonomi og konkurrence er der netværk af samarbejdende virksomheder. Dette er en meget vigtig pointe i globaliseringens tidsalder

Som at holde en tiger i halen

Sermitsiaq
Fredag d. 16. november 2001

Hvad vil selvstændigheden være værd, hvis den økonomisk er baseret på indtægter fra USA? Hvad vil det betyde for fastholdelsen af den grønlandske kultur og egenart. Hvad vil det betyde for vores mulighed for at fastholde vores sprog (spørg blot inuit i Alaska)? Og hvor står Grønland den dag, hvor USA måske finder ud af, at nu er Thule-basen overflødig?

Thulebasen betaler selvstændigheden

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 16. november 2001

Der blev oplyst, at Danmark på Thulebasen årligt tjener 13 milliarder kroner eller 1 procent af nationalproduktet, hvorimod Danmark kun stiller 3 milliarder kroner årligt til Grønlands rådighed ...Men konsekvensen af Thulebasen som finansieringsmulighed for selvstændighed må indebære, at politikerne også går ind for raketskjoldet

Frihed til at drømme

Erik Holmsgaard
Fredag d. 16. november 2001

Vi vil vise os som hele mennesker, der for eksempel ikke skammer sig over, at Grønland modtager et årligt milliardbeløb i bloktilskud. Herregud, der er jo tale om en investering - bloktilskuddet er porten til et marked for dansk erhvervsliv, og de fleste penge vender såmænd tilbage til Danmark

En opgave for de to nye folketingsmedlemmer

Henriette Berthelsen
Fredag d. 16. november 2001

Hun skriver blandt andet, at der i København findes et sørgeligt miljø, hvor en del grønlandske kvinder og mænd lever i illusionen om Danmark som et slaraffenland ...Jeg kan fortælle hende, at de mennesker, hun omtaler, er folk, der har brug for hjælp. Mennesker som for eksempel er kommet her til Danmark med danske ægtefæller, er blevet skilt og ikke ønsker at rejse fra deres børn.

Den kroniske tilskudspsykose

Ole Aggo Markussen
Fredag d. 16. november 2001

Hjemmestyreordningen har med andre ord været præget af den politiske vision, at vi selv skal blive i stand til at forvalte bloktilskuddet fra Danmark

Løn som fortjent

Tom Amtoft
Fredag d. 16. november 2001

Helt ærligt, så er det lige før at jeg hellere vil høre på Poul Nyrup og Anders Fogh end at skulle stå model til de grønlandske politikere og deres kævl og bavl om landingsbaner hist og her, Royal Greenland, »den gode skole«, huslejestigninger, sygehusvæsenet og ikke mindst deres katastrofalt høje løn

Hvor dybt er du sunket, Jens Lyberth?

Fatuma Ali
Fredag d. 16. november 2001

Er Jens Lyberth sunket lige så dybt som Pia Kjærsgård og Mogens Glistrup?

Opfordring

Ole Berglund
Fredag d. 16. november 2001

I år har vi en anden situation. I dag viser meningsmålingerne, at Venstre og Konservative kan danne regering med støtte alene fra Dansk Folkeparti

Styr på prioriteterne

Rasmus B. Kreutzmann
Fredag d. 16. november 2001

Det er mig en gåde, hvordan man med god smag i munden kan foreslå en nedskæring på fem millioner koner. årligt på uddannelsesområdet, samtidig med at man bevilliger 10 millioner kroner mere til sig selv

Valgkamp i enighed

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 15. november 2001

Siumut mener, det er på tide, at Grønland bliver en suveræn stat, og der er penge til det, fordi Danmark efter partiets oplysninger sparer mindst 13 milliarder på medlemsomkostninger i NATO

Inuit Nunaat - Menneskenes Land 1. maj 2002

Bjarna Lindenhann
Torsdag d. 15. november 2001

Til Danmark træffes der en aftale om at teksten til bloktilskuddet ændres til opsparing, idet næsten hele tilskuddet vender tilbage til Danmark

Charlotte Christensen, Else Olesen

Tina Olsvig Olsen
Torsdag d. 15. november 2001

Nivi Strunz

Sæt skub i den mentale afkolonisering

Klaus Georg Hansen, cand. mag i etnografi
Torsdag d. 15. november 2001

Det centrale punkt i den etniske selvforståelse, som i debatbogen angribes, er dogmet, som siger: »De grønlandske fangere forvalter ud fra en traditionel viden de levende ressourcer på en bæredygtig måde«. Dette dogme bygger primært på overvejelser hentet fra to gamle europæiske begreber »de vilde« og »naturfolk«

Er de virkelig så meget værd?

Morten Siegstad
Torsdag d. 15. november 2001

Vil det i forbindelse med landstingets forhøjelse af deres lønninger ikke være hensigtsmæssigt at der blev foretaget en uvildig undersøgelse af landstingsmedlemmernes vilkår? Det vil nemlig være på sin plads, især når man sammenligner med andre befolkningsgruppers vilkår

Krav til den politiske ledelse må komme fra det danske folketing

Jesper Birk Berger
Torsdag d. 15. november 2001

I et ligeværdigt forhold skal man også kunne stille krav til hinanden. Det er ikke et udtryk for respekt at undlade at forholde sig til en partner, som den danske stat undlader at forholde sig til udviklingen i Grønland - det er et udtryk for ligegyldighed og respektløshed

Bemærkninger fra en forælder

Suka K. Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 15. november 2001

Politikerne har anbefalet at forældrene skal inddrages ved at påtvinge dem ansvar og forpligtelser, men sådan som interessen ser ud på nuværende tidspunkt, har vi måske ikke kunnet tage dette skridt

Vejen mod selvstændighed

Nuka Møller Lund
Torsdag d. 15. november 2001

Et skridt på vejen vil være at blive selvforsynende i en endnu højere grad end vi er i dag - og i den forbindelse kan man f.eks. nævne produktion af byggematerialer, som allerede er i gang, og fødevareområdet

Undskyld mig

Niels-Jørn Jakobsen
Torsdag d. 15. november 2001

Det kan da ikke have sin rigtighed, at to kandidater kan få lov til at få gratis reklame - pakket ind som et seriøst indslag, uden at give den samme mulighed til andre kandidater. Hvilke nyhedsfaglige kriterier opererer KNR med, siden de kan bringe sådan et indslag?

Sund vrede

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 13. november 2001

Og det gælder for så vidt hele Landstinget. Det er nemlig svært at tage modstanden mod lønforhøjelserne alvorlig, når alle på forhånd ved, de kommer alligevel. Det er nemt at sige nej tak, når man ved, man får alligevel

Den nye boligsikringsforordning vil medføre belastninger

Ludvig Hansen
Tirsdag d. 13. november 2001

Der er flere skævheder ved ordningen, og jeg kan nævne, at man ikke længere kan acceptere at man henter penge hjem fra folk med de højere indkomster hver gang der skal laves en ordning, og det er på tide at gøre noget ved det politisk ...Til sidst skal jeg udtrykke, at jeg er helt enig i, at der sker lempelser for lavindkomstgruppen på boligområdet, og har ingen indvendinger imod det

Politikere bør gøre sig fortjent til den store løn

Ellen Sofie Chemnitz
Tirsdag d. 13. november 2001

Kære politikere vågn dog op, se hvad der sker omkring jer i hele landet. Der er så mange problemer og forhold der skal rettes op

De nyrige ... hilsen til vores landspolitikere

Ole Lennert Poulsen
Tirsdag d. 13. november 2001

Jeg er begyndt at tvivle på, om vi nogensinde vil overdrage noget til vores efterkommere

Finansudvalgets betænkning til 3. behandling af Finanslov 2002

Landstingets Finansudvalg
Lørdag d. 10. november 2001

Nettoprovenu hidrørende fra helt eller delvist salg af virksomheder, som forud for salget var helt eller delvist ejet (direkte eller indirekte via moderselskaber) af Grønlands Hjemmestyre, forudsættes, i det omfang salgsprovenuet tilfalder eller udloddes til Landskassen, anvendt til tilpasning af eventuelle uhensigtsmæssige kapitalstrukturer i andre erhvervsvirksomheder, der er helt eller delvist ejet af Grønlands Hjemmestyre

Retfærdighed

Jens Lyberth
Fredag d. 9. november 2001

Et ægteskab under disse kår - har fået frataget kærligheden. Ved separationen er Herremanden forpligtet til at betale underhold til konen, uden dog, at han under disse forhold giver konen retten til at kunne kommunikere og svare for sig selv, alle hendes krav om aftalerne overhøres totalt

Straf lønpamperpartierne

Sermitsiaq
Fredag d. 9. november 2001

Når flertallet mener, at Landstinget trænger til et kvalitetsløft (et synspunkt vi ubetinget deler!), så må det eneste rigtige være at udskrive valg. Så må vi se om lønforhøjelsen virker. Om »bedre politikere« stiller op, eller om der kommer endnu flere borgmestre og andre, som kan hæve dobbelt løn, i Landstinget

Ytringsfriheden under anklage

Erik Holmsgaard
Fredag d. 9. november 2001

Politiet måske burde have efterforsket de to direktørers handlinger i stedet for at gennemføre en retssag mod Sermitsiaq med mere end fire års forsinkelse

En nordatlantisk union

Moses Olsen
Fredag d. 9. november 2001

Den dag, da Danmark mister Færøerne og Grønland, har Danmark ikke meget tilbage at skulle have sagt i den globale udenrigs- og forsvarspolitik og bliver EU’s mindste bygd i nordregionen

Forbundsstaten Grønland

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 9. november 2001

Hvis vi vil have en reel selvstændighed og ikke en beskyttet selvstændighed under Danmarks vinger, så må vi også gøre ligesom færingerne og begynde at nedtrappe bloktilskuddet

Åbent brev til de kvindelige folketingskandidater

Ane Marie B. Pedersen
Fredag d. 9. november 2001

Arnat Partiiat går ind for oprustning af den primære sundhedssektor. Vi vil arbejde for, at flere lokale uddannes til at varetage grundlæggende plejeopgaver. Vi ønsker et decentraliseret sundhedsvæsen, hvor forebyggelse og behandling sker så tæt på borgernes hjem som muligt

Det er nu

Arnica Lykkegaard
Fredag d. 9. november 2001

Camp Century havde en atomreaktor. En anden gammel amerikansk base, Dye 3 ligger forladt midt inde på Indlandsisen og synker langsomt ned i isen

Det er rigtigt, at vi har et problem men vi gør noget ved det

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Fredag d. 9. november 2001

Danmark, og herunder særligt den Kongelige Grønlandske Handel, KGH har et betydeligt medansvar for tingenes tilstand, som de er i dag. Mange bestande var således stærkt reducerede, da Grønlands Hjemmestyre overtog ansvaret

Vi må stå sammen for ikke at ende i et færøsk dilemma

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. november 2001

Det er utænkeligt, at Danmark uden videre vil give slip på Grønland, ligesom at vi ikke skal regne med at få ligestilling mellem landene som gave

Atuarfitsialak - Indhold i stedet for indpakning!

Anders Peter Larsen
Fredag d. 9. november 2001

Vi må se i øjnene, at der i lang tid fremover vil være lærermangel. Man bør derfor sikre de ikke-læreruddannede en passende pædagogisk ballast i erkendelse af, at disse personer også er en del af Atuarfitsialak

Demokrati på vågeblus

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 8. november 2001

Her på det seneste har vi - offentligheden, vælgerne - måttet opleve medlemmerne af landets fornemste forsamling, Landstinget, luske sig til Grønlandshistoriens største lønforhøjelse. Vi har samtidig måttet se landsstyret og dets håndgangne mænd gennemføre et frasalg af arvesølvet i KNI, som rejser flere spørgsmål, end landsstyret og embedsmændene kan eller vil svare på

Revurdér beslutningen

Johansinnguaq Olsen
Torsdag d. 8. november 2001

Jeg kender ... en del ansøgere, der har fået afslag, men siden hen har taget uddannelser med gode resultater og bestrider høje stillinger, skønt de er blevet stemplet som ubrugelige indenfor politiverdenen

Vi vil have indsigt i fabrikkernes regnskaber

Leif Fontaine, Formand for KNAPK
Torsdag d. 8. november 2001

Vi kan tage Ilulissat som eksempel. Hvordan er de reelle priser for rejefiskerne i Ilulissat i forhold til indhandlingen og i forhold til om det er overskudsgivende og underskudsgivende? Det samme gælder for Sisimiut, Maniitsoq, Narsaq, Aasiaat og så videre - hvordan er driften i forhold til de priser som fiskerne får?

Ansættelsespolitikken styres nu af boligerne

Hans Kleist
Torsdag d. 8. november 2001

Inden Atuarfitsialak for alvor er kommet i gang, sætter boligmangelen det hele på spil. Hvad er vigtigst? At man fortsat lejer boliger ud til selskaber eller tilbageleverer disse til kommunerne?

"Ich bin ein afghaner"

Karl Therkelsen
Onsdag d. 7. november 2001

EU og øvrige europæiske og mellemøstlige stater bør bestræbe på at stoppe den stadige aggression, som altid har været amerikanernes kendetegn, inden konflikten i den Persiske Golf udvikler sig til 3. verdenskrig!

Husk navnene!

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 6. november 2001

Herudover er der et skattefrit tillæg, som angiveligt skal bruges til at drive politik med, men en rundspørge i adskillige landstingsmedlemmers hjembyer afslører, at der kun i yderst ringe omfang - generelt intet - er brugt penge til »tjenstlige omkostninger«

Folk, beklag jer!

Karl Siegstad
Tirsdag d. 6. november 2001

Pengene fra KNI-salget vil tilfalde Royal Greenland. Royal Greenland har flere milliarder kroner i gæld, og Landstinget forhøjer deres vederlag på grundlag af disse store fejltagelser. Jeg har ikke hørt om andre arbejdspladser, der forhøjer lønnen på grund af fejlslagne projekter, og ud over det bliver placeret på andre topposter, hvis de træder tilbage.

Kan det virkelig være sandt?

Gustav Poulsen
Tirsdag d. 6. november 2001

Vi hører måske til blandt de mange, der har købt båd ved at optage store banklån, inden vi har bygget hus, og anstrenger os stadig med at tilbagebetale lånet. Vi har i dag en meget dyr dagligdag, hvilket er anstrengende især for os børnerige familier

Pensionsordning for de private arbejdsgiveres ansatte

Finn Olesen
Tirsdag d. 6. november 2001

Hvis vores ansatte ikke er medlemmer af SIK skal de også indbetale pensionsbidrag til SISA. Hvis de ansatte har eller vil have en anden pensionsordning ... må vi ikke udbetale pensionsbidraget til de ansatte

Lad »Barnet komme i centrum«

Esmar Bergstrøm
Tirsdag d. 6. november 2001

Hjemmestyret løber igen fra sit ansvar - på samme måde som så tit før. For nogle år siden blev der indgået en aftale med hjemmestyret om, at hjemmestyret skal drive døgninstitutionerne, mens kommunerne skal drive daginstitutionerne. Hvornår bliver hjemmestyret sin opgave voksen?

Ny bog om grønlandskajakken

Kaj Smedemark
Søndag d. 4. november 2001

I det moderne Grønland oplever kajakken i disse år en renæssance, - bl.a. holdes årlige åbne grønlandsmesterskaber i kajakkaproning, kajakstafet, harpunkastning samt naturligvis grønlandsmesterskabet i grønlændervendingen - kunsten at vende helt rundt i kajakken. Moderne grønlandske unge oplever en kreativ tilfredsstillelse ved at bygge deres egne kajakker, ved den fysiske udfoldelse og ved at bidrage til bevarelsen af en identitetsgivende historiske tradition

Totalfredede fugle til salg på "brættet"

Hans J. Høyer
Lørdag d. 3. november 2001

Politiet i Maniitsoq konfiskerede den 22. oktober 2001 i alt 37 fredede søpapegøjer. Fuglene lå til salg på "brættet". Der var både unge og gamle fugle. Nogle af fuglene var plukkede. Søpapegøjen har været totalfredet i Grønland siden 1960.

Folketingsvalget

Sermitsiaq
Fredag d. 2. november 2001

Det er urimeligt, at SAS og staten er medejere af et selskab, hvor hjemmestyret har alle udgifterne for, at det ikke skal give underskud at drive flytrafik i Grønland. I årenes løb har ejerne fået udbetalt udbytte, det betyder, at staten og SAS har fået deres risikofri investering tilbage

Jordemødre på kysten de dårligtst betalte

Ejla Størup
Grethe Lind
Ruth Montgomery
Fredag d. 2. november 2001

Når man så ser på, at de faktiske udgifter ved vikarbureau-jordemødre er fire gange højere, og da en vikarbureau-jordemoder oftest er ansat i en kortere periode, betyder det, at skatten ikke forbliver i Grønland. Alt i alt er det altså meget dyrt for Grønland at ansætte via vikarbureau.

Venstredrejning i Atassut?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 2. november 2001

Og vi må huske på, at politisk arbejde er meget hårdt og krævende. Der skal megen opofrelse til for at kunne bestride jobbet som politiker. Det kan vi gamle journalister, som i årevis og på nært hold har fulgt med i politikernes arbejde, bekræfte

Protest

Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Fredag d. 2. november 2001

Hjemmestyrets administrerende direktør citeres for at sige, at det er godt at have ejere med forstand på virksomheden. Men ejerne - politikerne - og direktørerne har åbenbart kun brugt deres »forstand på virksomheden« til egen vinding

Begrundet bekymring for turismeudviklingen

Arne Niemann
Fredag d. 2. november 2001

Disse tal må give grund til bekymring. I en periode på ti år har der været økonomisk fremgang i den vestlige verden. I denne periode har vore nabolande oplevet en kraftig vækst i turismen. Væksten i Grønland var også pæn, indtil for tre år siden

Ingen smålig skelen

Lise Lennert
Fredag d. 2. november 2001

Det, som vi kan føle, er ikke så meget, at den unge generation grønlændere har problemer med dansk, som at de danskere, der er her, har problemer med grønlandsk

Ikke-gennemtænkt huslejereform

Jaakutoqaq Heilmann
Torsdag d. 1. november 2001

Undertegnede betaler i dag 3.840 kroner i husleje for en 6-rums bolig når boligbørnetilskuddet er trukket fra, det vil sige for fem børn. Men fra 1. januar 2002 kommer vi til at betale omkring 7.000 kroner i husleje, det vil sige en stigning på 3.160 kroner, fordi jeg sammen med min kone har en indtægt på lidt over 450.000 kroner.

Har du restance bliver du smidt ud!

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. november 2001

Hvis INI’s hensigt bliver ført i livet, og hvis politikkerne ikke gør noget ved sagen, kan du så forestille dig hvor mange der bliver smidt ud af deres boliger? Og hvor skal disse mennesker så bo?

Hvad vil man med en lønforhøjelse?

Britta Lohmann
Torsdag d. 1. november 2001

Hvad formålet er med landstingets ønskede lønstigning på 50%, må enhver selv spekulere over. Mon det ligger i, at man ønsker mere kompetente landstingsmedlemmer eller hvad?