Periode: Marts 1998

De fundne tekster vises i faldende dato-orden med de nyeste øverst

Det synkende flagskib

Sermitsiaq
Lørdag d. 28. marts 1998

Problemerne med Royal Greenland synes så massive, at Landsstyret er forpligtet til at igangsætte en uvildig analyse af koncernen aldeles omgående.

Blødt råstof i den 4. søjle

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

En grønlandsk produktionsvirksomhed blev i samme anledning sammenlignet med en søstervirksomhed og 38 virksomheder i samme branche i Danmark. Omkostningerne var 58% højere i den grønlandske virksomhed ift. konkurrenterne i Danmark.

Ambitiøse mål for turismen er urealistiske

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

Allerede én gang - i 1996 - har det været nødvendigt at justere den plan for turismen, der blev vedtaget i 1991, og alt tyder på, det bliver nødvendigt en gang til.

Et land der flyder med olie og mineraler

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

Sandsynligheden for fund er lille, og sandsynligheden for at finde så store mængder, at det gør erhvervet bærende, er urealistiske.

Aktiv politik nødvendig for at få et lønsomt fiskeri

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

Med hensyn til mobilitet viste undersøgelsen, at ca. halvdelen af de unge er villige til at flytte til en anden kommune, hvis der er mulighed for et job. Selv en tredjedel af de 51-60 årige er åbne over for at flytte.

Hvor skal vi satse?

Thorkild Knudsen
Torsdag d. 26. marts 1998

Mange isolerede mikromarkeder i et stort land som vores må nødvendigvis medføre et højt omkostningsniveau - og dermed en høj pris på de varer og tjenester vi kan købe. For at nå de mål der er sat af samfundet, er det derfor nødvendigt at finde nicher for eksport, hvor kunderne i udlandet oplever, at såvel kvalitet som pris balancerer.

Udviklingshæmmet erhverv

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 26. marts 1998

Derfor skal vilkårene for et beskæftigelsesfremmende privat erhvervsliv forbedres, blandt andet ved at slippe kontrollen, nedtrappe subsidierne og skabe retfærdige vilkår for alle i den grønlandske erhvervsudvikling.

Telemedicin i Grønland

Thomas Stensgaard
Tirsdag d. 24. marts 1998

I løbet af 1998 planlægges der på baggrund af indhøstede erfaringer og fremkomne ønsker og ideer for videreudviklingen af telemedicin i 1999 og evt. længere frem, herunder skal der ikke mindst planlægges for en evt. involvering af bygder i udvalgte distrikter.

Redegørelse om hjemtagning af den psykiatriske behandling

Landsstyret
Mandag d. 23. marts 1998

Alternativ 1 beskriver en model, hvor der etableres 2 nye afsnit á 15 senge, mens den nuværende åbne psykiatriske afdeling i sin nuværende form bevares. I alternativ 1 er anlægsudgifterne beregnet til at andrage kr. 106 mio, inklusive 50 nye personale boliger.

Respekten mangler

Sermitsiaq
Fredag d. 20. marts 1998

Grønland byder den nye danske regering velkommen. En del af de udfordringer, der ligger foran den nye SR-regering, er også udfordringer for Grønland, som ønsker at støtte regeringen i endnu en valgperiode.

Afpresning eller forpligtelse

Sermitsiaq
Fredag d. 20. marts 1998

Socialdemokratiets partiorgan Aktuelt kalder det afpresning, at Siumuts ledelse i søndags mødte op i Socialdemokratiet og stillede krav om at få noget igen for det grønlandske mandat. Det er at vende sagen på hovedet. Når andre danske politiske partier stiller krav for at give deres støtte til regeringen kaldes det politik.

Fornyelse

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 17. marts 1998

Med sin manglende rutine som debattør var det heller ikke personen Ellen Kristensen, der markerede sig særlig stærkt i valgkampen, og vi er nødt til at sige, at hun ikke havde særlig meget at byde på. Alligevel blev hun valgt med tordnende overbevisning.

Grønlandsk valuta og egen Nationalbank III

Janus Chemnitz Kleist
Fredag d. 13. marts 1998

At tro at man ved en etablering af en grønlandsk nationalbank kan stoppe pengeudstrømningen er lidt for naivt. Hvis man fra politisk side derimod gjorde det mere fordelagtigt for erhvervslivet at investere i Grønland, ville det have den virkning.

KNR-journalisterne har de ringeste lønvilkår

Inooraq Olsen
Fredag d. 13. marts 1998

Der er flere eksempler på, at Radioavisens folk søger andre jobs, alene med den begrundelse, at de tjener for lidt i forhold til andre journalistiske arbejdspladser i Grønland.

Opgørelse over Folketingsvalget den 11. marts 1998 - Grønland

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Torsdag d. 12. marts 1998

Hans Pavia Rosing blev genvalgt for Siumut med stærkt reduceret personligt stemmetal, mens Ellen Kristensen blev nyvalgt for Atassut med det valgets største personlige stemmetal, tæt fulgt af Otto Steenholdt - også fra Atassut - som må vige pladsen i Folketinget efter 21 års medlemskab.

Grønlandsk valuta og egen Nationalbank II

Økonomidirektoratet
Onsdag d. 11. marts 1998

I anledning af Johan Lund Olsens forslag om egen valuta og egen nationalbank, er denne redegørelse fra 1990 om det samme emne blevet relevant læsning

Uddannelsen for sygeplejersker er ingen katastrofe

Sygeplejerskerne i Maniitsoq Sundhedsdistrikt
Tirsdag d. 10. marts 1998

Det er utroligt, at Finn G. Becker-Christensen føler sig berettiget til at kritisere lærerne ved Peqqissaanermut Ilinniarfik, lærere, der netop sikrer Grønland uddannelse af sundhedspersonale. Flere af lærerne er grønlandske sygeplejersker eller sygeplejersker, der har arbejdet i byer og bygder langs Grønlands vestkyst.

Grønlandsk valuta og egen Nationalbank

Johan Lund Olsen
Fredag d. 6. marts 1998

Pengene, der overføres fra Danmark via de årlige bloktilskud, og den profit der skabes i Grønland, strømmer i al for stor grad ud af landet til skade for vores egen indenlandske pengecirkulation.

Hvad vil politikerne med det private erhvervsliv?

Arne Amstrup
Fredag d. 6. marts 1998

. . Hvad mener KNI’s bestyrelsesformand, hr. Knud Sørensen? Er dette den erhvervsvenlige politik, som Atassut og Siumut gentagne gange har gjort sig til talsmand for.

Øget selvstyre

Sermitsiaq
Fredag d. 6. marts 1998

Inuit Ataqatigiit og i øvrigt også andre gamle politikere skal ophøre med deres beton-nationalisme og den gamle politik, der er baseret på store offentlige subsidier. Den politik, hvor det vigtige er at vise en grønlandsk overflade, men som i bund og grund er baseret på hjælp udefra.

Valgkamp uden pondus

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 5. marts 1998

Otto Steenholdt vil med sine 21 år som folketingsmand gerne åbne Folketinget som dets nestor til oktober, mens Hans Pavia Rosing med ti års erfaring i Folketinget gerne vil vise vort lands smukke ansigt udad til. Mere var der ikke at hente fra de to.

Den grønlandske sygeplejerskeuddannelse er en katastrofe

Finn G. Becker-Christensen
Torsdag d. 5. marts 1998

Selv har jeg haft en stor del af mit virke for Grønlands sundhedsvæsen i bygderne, hvor jeg gennem årene har løst mange opgaver i samarbejde med fremragende lokalt personale, sygeplejersker, sundhedsmedhjælpere, fødselshjælpere og medicinaldepotbestyrere.