Emne: Uran


Siumuts politik har altid været tydelig

Jens Erik Kirkegaard, landstingsmedlem for Siumut
Tirsdag d. 22. marts 2016

Inuit Ataqatigiit vil sige de har nultolerance overfor radioaktive mineraler, men Inuit Ataqatigiit valgte at uddele efterforskningslicens til GME på uran, på et tidspunkt, hvor Kuannersuit projektet kunne stoppes.

Ordførerindlæg fra IA fra gårsdagens debat om uran

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. november 2015

Vi har fra Inuit Ataqatigiit ellers foreslået, at disse punkter behandles særskilt og udsættes. Det er omfattende konventioner og meget forskelligartede konventioner som fortjener behandling hver for sig. Vi vil i dette ordførerindlæg gøre vores bedste for at behandle emnet overordnet og punkterne hver for sig.

Lad nu være med at splitte befolkningen

Nivi OLsen, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 21. november 2014

Alle partier er enige om, at der kun bliver givet udvindingstilladelse, hvis det bliver påvist, at en mine ikke er til fare for miljø og sundhed. Lad os dog samles om det i stedet for at skabe yderligere splittelse

Grønlandsk råstofselskab

Kenneth Rasmussen, landstingskandidat for Siumut
Onsdag d. 29. oktober 2014

Ophævelsen af nultolerancen overfor uranholdige mineraler, har givet os muligheden for at udnytte de sjældne jordarter vi har i undergrunden. Det er rent populistisk spin at påstå, at ophævelsen af nultolerancen har til formål at udvinde uran alene.

Siumut ønsker at der sættes en maksimumgrænse i lødigheden for uranholdige sjældne jordarter

Karl-Kristian Kruse, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 26. august 2014

Hermed vil Siumut kræve over for landsstyret, at også de indleder et arbejde for at sætte en maksimumgrænse.

Jeg siger nej til uran! Udvinding af radioaktive grundstoffer er jeg også modstander af!

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. maj 2014

Virkeligheden er imidlertid, at landsstyret ønsker at tillade uranudvinding blot seks kilometer væk fra Narsaq by.

Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektets mangel på bæredygtighed

Avataq
Jan Willem Storm van Leeuwen
Mikkel Myrup, formand for Avataq
Mandag d. 28. april 2014

Minen bliver den første store åbne uranmine i verden, der ligger på toppen af et bjerg. Det betyder, at vand fra minen og spild fra malmbearbejdningen vil kunne løbe ned af skråningerne, og støv fra minebruddet vil kunne nå frem til beboede området i løbet af minutter.
Tilknyttede tekster:

Råstofområdet er en prioritet – også i forholdet til andre lande

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 20. marts 2014

Grønlands olie- og mineralstrategi for de kommende fem år er nu blevet vedtaget af landsstyret. Olie- og mineralstrategien sætter retningen for Selvstyrets prioriteringer for de kommende fem år på råstofområdet.

Tillykke med det første år & velkommen til virkeligheden

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. marts 2014

Der er grund til at ønske landsstyrekoalitionen, eller det der er tilbage af den, tillykke med at have overlevet det første år. Fra dag 1 var der nok ikke mange der troede på, eller endsige ønskede, at den ville overleve særligt mange måneder.

Forvirringen om olie- og mineralstrategi vokser dag for dag

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 8. marts 2014

Inuit Ataqatigiit vil kraftigt opfordre landsstyret til at koordinere deres udmeldinger om vores land. Det sker igen og igen at forskellige udmeldinger om samme sag udgår fra landsstyret. Det skaber utryghed og forvirring.

IA er fortsat imod udvinding og eksport af uran

Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 15. februar 2014

Inuit Ataqatigiit har ikke ændret holdning. Vi står fast på vores ønske om en landsomfattende oplysningskampagne efterfulgt af en folkeafstemning om spørgsmålet – før der evt. kan udstedes licenser til uranudvinding.

Nu må landsstyret basere sig på sandheder

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 24. oktober 2013

Vi kræver, at der fra nu af tales sandt fra landsstyrets side. Det er uværdigt for en så vigtig sag, at landsstyret baserer sig på usandheder og forsøg på spin.

Demokraternes indlæg i forbindelse med 2. behandlingen af ophævelsen af nultolerancen

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Torsdag d. 24. oktober 2013

Det er væltet ind med nye oplysninger og materiale, som alle medlemmer af Landstinget burde have haft bedre tid til at sætte sig ind i. Kort før 1. behandlingen modtog vi eksempelvis en 181 sider lang rapport med følgende titel: Rapport om udvinding og eksport af uran
Tilknyttede tekster:

Oplysningskampagne og folkeafstemning, tak

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 22. oktober 2013

Demokraterne og Inuit Ataqatigiit er bestemt ikke enige om, hvorvidt nultolerancen over for radioaktive stoffer skal ophæves eller ej. Men vi er enige om, at det vigtigste må være, at befolkningen bliver inddraget og hørt. Dette er endnu ikke sket.

Umodent demokrati

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. oktober 2013

En udvalgsbehandling vil give Landstinget mulighed for at ændre på dette beslutningsforslag og komme med en betænkning. I denne betænkning kan man komme med forskellige konsekvenser af forslaget, sådan at alle medlemmer af Landstinget er klar over konsekvenserne af deres stemme. Og man vil give mindretallet mulighed for at fremkomme med deres holdning.

Siumut Ungdom støtter landsstyrets initiativ omkring ophævelsen af ”nul-tolerance”-politikken

Siumut Ungdom
Torsdag d. 10. oktober 2013

Vi har hverken behov for stagnation eller angst for at træffe en beslutning. Vi har behov for, at man undersøger nye muligheder for vort land og dets befolkning.

Landsstyret tilsidesætter parlamentarismen

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 10. oktober 2013

Vi lever i et moderne demokrati, hvor det er parlamentet som er øverste myndighed. Landsstyret har nu bevæget sig ud på en glidebane, hvor enevælde og magtarrogance hindrer en åben og demokratisk proces.
Tilknyttede tekster:

Udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske implikationer af udvinding og eksport af uran

Arbejdsgruppen om konsekvenserne af ophævelse af nul-tolerancepolitikken
Mandag d. 7. oktober 2013

De mulige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske aspekter knytter sig navnlig til risikoen for, at uran kan indgå i illegitime våbenprogrammer, eller at uran – selvom risikoen herfor i øjeblikket forekommer begrænset – kan udnyttes i forbindelse med nuklear terrorisme.
Tilknyttede tekster:

Offentliggørelse af uafhængig uranrapport

Landsstyret
Fredag d. 13. september 2013

En uvildig ekspertgruppe har nu udarbejdet deres rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineralske råstoffer.
Tilknyttede tekster:

Fedterøveri og åndsfravær i folkeskolen

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 29. januar 2013

Der skrives i disse uger meget vrøvl om Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark. Et af de mere selvlysende eksempler er et indlæg i Jyllands Posten, skrevet af to venstrefolk: Ellen Trane Nørby, folketingsmedlem politisk ordfører (V), og Gitte Lillelund Bech, folketingsmedlem og grønlandsordfører (V). De indleder deres skriveri med en fedterøvsbemærkning om at: ”Danmark og Grønland er to små nationer..”.

Inuit Ataqatigiit har ikke ændret standpunkt om Uran

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 21. juni 2012

Uran bruges som brændsel i atomkraftværker, men Uran bruges også i våbenindustrien, og det er disse tanker der bør være med i overvejelserne. Vi skal også have i tankerne at brugen af atomkraftværker i forskellige lande er under afvikling.

Grønlands uran og thorium

Henning Sørensen
Mandag d. 30. januar 2012

Kvanefjeldområdet er måske verdens største forekomst af metallet thorium, som kan blive fremtidens energiråstof.
Tilknyttede tekster:

Greenland Minerals and Energy får justeret sine efterforskningsvilkår

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 1. december 2011

Baggrunden for beslutningen er, at selskabet har meddelt landsstyret, at selskabet har behov for klarere licensrammer inklusiv radioaktive elementer, så selskabet kan færdiggøre de såkaldte lønsomhedsstudier samt vurderinger af projektets miljø, sundheds og samfundspåvirkning.

Fællesudtalelse fra Inuit Ataqatigiits kommunalbestyrelsesmedlemmer

Lasse Davisen
Onsdag d. 23. marts 2011

GME’s agering i forbindelse med mulig udvinding af uranholdigt materiale i Kvanefjeldet, er at betragte som et initiativ, hvor man udstiller varer fra en butikshylde og forsøger at lokke medlemmer af Landstinget til at bide på. Et forsøg på uacceptabel indblanding i det lovgivningsmæssige arbejde.

Nul-tolerance medfører ikke nul minedrift

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 17. marts 2011

Radioaktive stoffer findes naturligt i vores omgivelser, og der findes ingen steder, hvor den radioaktive stråling er nul. Der vil således ved brydning af malm stort set altid være et mindre baggrundsindhold af radioaktive grundstoffer. Nul-tolerance-politikken gør sig gældende for efterforsknings- og mineprojekter, hvor indholdet af radioaktive grundstoffer overstiger den naturlige baggrundsstråling.

Borgmesterens nytårstale 2011

Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Onsdag d. 5. januar 2011

Som alle ved er vores nye kommune ramt af økonomiske problemer, der både skyldes den generelle økonomiske afmatning der har ramt verden, men der har også været problemer med fiskeriet, desuden er det politikerne der sætter hindringer i at udvikle råstofaktiviteterne.

Uranundersøgelse

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 4. januar 2011

Hvis det af fagkundskaben bliver fastslået, at det miljø- og sundhedsmæssigt er forsvarligt at bryde uran, så er det bare om at komme i gang, så hele vort samfund kan få glæde af de indtægter, som en uranproduktion vil medføre.

Rapport fra Grønlands uranmission til Canada

Departementet for erhverv og råstoffer
Fredag d. 24. december 2010

Rapporten indeholder referater med de spørgsmål omkring uranudvinding, der blev rejst af den grønlandske delegation og besvarelser fra de canadiske myndigheder og organisationer, som delegationen afholdt møder med.
Tilknyttede tekster: