Periode: Februar 2010


Efterskolen i Kangerlussuaq

Abrecht Kreutzmann
Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 26. februar 2010

Der er behov for en lokal bestyrelse, der kender til Kangerlussuaq og kender til de mange lokale muligheder. Og vi er klar her i Kangerlussuaq, siger bygdebestyrelsesformand i Kangerlussuaq, Albrecht Kreutzmann.

Polardesign – skinddragter fra nord

Nationalmuseet
Fredag d. 26. februar 2010

Højtopløselige digitale fotos kombineret med computerteknologi giver mulighed for at få ny viden om dragter, deres tilskæring og den anvendte syteknik. Det udnytter forskere på Nationalmuseet, når de undersøger, om skinddragter fra folk omkring Nordpolen kan fortælle nyt om levevis og samfundsforhold.
Tilknyttede tekster:

Lad os alle lære hovedsproget og blive helte!

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 26. februar 2010

Nu vi er ved at tale om sprog, må vi vel erkende, at selvom grønlandsk bliver det officielle sprog er der også er brug for såvel det danske sprog som det engelske sprog – dels for at vi kan kommunikere med omverdenen dels for, at vi kan sikre, at vore unge får en uddannelse.

Kangerlussuaq efterskole lukker til sommer

Landsstyret
Torsdag d. 25. februar 2010

Det har været vanskelligt at skabe gode rammer for et trygt og udbytterigt læringsmiljø og efterskoleophold i Kangerlussuaq, hvor bl.a. bygningernes tilstand og mulighederne i lokalsamfundet ikke har været de mest optimale for elevernes eller medarbejdernes trivsel.

Kammerateri – nej tak

Demokraterne Ungdom
Torsdag d. 25. februar 2010

Det var med lige dele vantro og chok, at Demokraterne Ungdom noterede sig navnene på de nye bestyrelsesmedlemmer i Royal Greenland. Her gik vi og troede, at kammerateri og nepotisme hørte fortiden til og så vælger landsstyret at udnævne en partifælle uden nogen former for bestyrelseserfaring til den vigtigste og mest prestigefyldte bestyrelse i vort land.

Transportkommissionen arbejder for hele Grønland

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Torsdag d. 25. februar 2010

Med hensyn til Transportkommissionens sammensætning kan det oplyses, at medlemmerne er valgt ud fra deres faglighed, så det er sikret, at Transportkommissionen i sin helhed er i besiddelse af en bred vifte af kompetencer i forhold til kommissionens arbejde.

KANUKOKA – stadig overflødig

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 23. februar 2010

Hvis Steen Lynge havde læst min kronik, ville han have vidst, at jeg anerkender, at det er fuldt ud op til kommunerne selv at træffe beslutning om en lukning og at jeg reelt set ikke har noget at skulle have sagt. Hvordan det kan stride mod folkestyrets grundprincipper går over min fatteevne?

NunaMinerals udvider Inglefield koncession fra 247 km2 til 1.342 km2

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 23. februar 2010

NunaMinerals har søgt myndighederne om en ny eneretslicens, som dækker de områder i Inglefield land, som er mest prospektive for jern og som indgår i den >80 km lange, magnetiske højderyg i Inglefield Land. Selskabets eneretslicenser for området dækker nu 1.342 km2 mod tidligere 247 km2.

Er ønsket om åbenhed og samarbejde mere end tomme ord?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Mandag d. 22. februar 2010

Mange virksomheder oplever, at landsstyret på visse områder ønsker at afprøve juridiske grænser frem for at gå i konstruktiv dialog med erhvervslivet.

Brugerbetaling på fiskeri træder i kraft

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 22. februar 2010

Som en nyordning er der pr. 1. januar 2010 ligeledes indført licenspligt i forhold til kystnært fiskeri efter torsk. Licens til kystnært fiskeri efter torsk er gebyrpligt på samme måde som andre licenser til kystnært fiskeri.

KANUKOKA – en overflødig organisation

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 19. februar 2010

Vort samfund står altså nu i en situation, hvor de fire storkommuner er en realitet. Men vi står samtidig i en situation, hvor et af de omkostningstunge levn fra tiden med mange små kommuner stadig består i stort set uændret form. Her tænker jeg naturligvis på kommunernes landsforening – KANUKOKA.

Royal Greenland skal rettes op

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. februar 2010

Det seneste årsregnskab pr. 30. september 2009 udviser et negativt resultat på 196 mio. kr. Året før kom koncernen ud med et negativt resultat på 78 mio. kr. Man skal tilbage til regnskabsåret 2006/07 for at finde et positivt resultat - dengang på 52 mio. kr. I juni 2009 indskød ejeren en ansvarlig aktiekapital på 250 mio. kr. og ydede et tilsvarende lån på 250 mio. kr. Dette har hjulpet selskabets økonomi, idet gældsætningen og de deraf høje renteudgifter således kunne mindskes, samtidig med at egenkapitalen bevaredes intakt i selskabet. Omsætningen er faldet til 4,7 mia. kr. i dette regnskabsår mod ca. 5 mia. kr. de foregående år.

Ejerens tale på Royal Greenland A/S’ ordinære generalforsamling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. februar 2010

I starten af juli afholdtes således en ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabet blev tilført et kapitalindskud, samt et lån på samlet 500 mio. kr. Som ansvarlige ejere har landsstyret dog samtidig opstillet nogle klare betingelser for denne håndsrækning til selskabet. Derfor blev der også stillet krav om en redegørelse fra Royal Greenlands side, der i detaljer analyserer selskabets fremtidige situation med henblik på en restrukturering af selskabet og herunder at der skulle gøres overvejelser om en eventuel ny ejerskabsstruktur.

Bortsmidt tøj uacceptabelt!

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. februar 2010

Det er aldeles uacceptabelt dersom en stor dagligvarebutik i Grønland får for vane, at smide anvendelige og godt tøj væk som affald. Dette står i skærende kontrast til dagens realiteter i Grønland, hvor vi stadig har alt for mange mindrebemidlede og forsyningsmæssige problemer. Det er et unødigt misbrug af værdier og genstande.

Skal der gælde særlige regler for Siumuttere?

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 18. februar 2010

Siumut-formanden ser ud til at hylde udtrykket: Moral er godt – dobbeltmoral er dobbelt så godt. Eller måske er det bare sådan, at Aleqa Hammond mener, at der skal gælde et sæt regler for Siumuttere og et sæt regler for alle os andre?

Er Transportkommissionens arbejde givet på forhånd?

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Simon Simonsen, Borgmester i Kommune Kujalleq
Torsdag d. 18. februar 2010

Alle tre borgmestre er enige om, at Transportkommissionens foreløbige forslag om at centrere hele landets befolkning i 5 byer med mere end 5.000 indbyggere på den grønlandske vestkyst er helt uacceptable. Men det skyldes måske, at Transportkommissionen ikke har øjne for kommende udviklingsprojekter så som miner, olie- og gasprojekter udenfor Kommuneqarfik Sermersooq.

Mælkebøttebørn i Grønland

SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Onsdag d. 17. februar 2010

Nogle børn i Grønland er udsat for omsorgssvigt, andre har et helt almindeligt godt liv. En del af de børn, der har været udsat for omsorgssvigt, bliver ved med at have det svært, andre ender med alligevel at få et godt liv. Et nyt samarbejde mellem Børne- og Ungehuset ”Mælkebøtten” i Nuuk og SFI skal give større forståelse af, hvorfor nogle socialt udsatte børn bliver mønsterbrydere og andre ikke

Klar til at investere 12,5 milliarder i Sydgrønland

Greenland Minerals and Energy
Onsdag d. 17. februar 2010

Resultatet af tre års undersøgelser i Kvanefjeldområdet er nu samlet i en ny delrapport, der klart viser mulighed for udvinding af mere end 43.729 tons sjældne jordarters metaller og 3.895 tons uran. Minen forventes at kunne have en levetid på mindst 23 år.

Vi bekymrer os om miljøet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Fredag d. 12. februar 2010

Når undersøgelserne er færdige, er det Selvstyrets egen miljømyndighed, uafhængig eller eventuelt med bistand af eksterne eksperter, der skal vurdere og godkende undersøgelserne. Herigennem sikrer vi os, at projektet efterfølgende opfylder de høje krav, som vi har for vores natur og miljø.

Bæredygtig udvikling i et miljømæssigt perspektiv

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Fredag d. 12. februar 2010

Hvor man tidligere primært interesserede sig for affald i bortskaffelsesfasen, skal der nu i stedet lægges vægt på hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer.

KANUKOKA trænger til reorganisering

Sermersooq kommune
Torsdag d. 11. februar 2010

Samfundsudviklingen med kommunalreformen og overtagelse af flere opgaver fra Selvstyret gør det naturligt at revurdere rammerne for og karakteren af det fælleskommunale samarbejde og servicering, som KANUKOKA i dag udgør, mener både Inuit Ataqatgiit og Siumut.

Selvstyret skal bygges op gennem et solidarisk og samarbejdende dialog – og ikke omvendt!

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 10. februar 2010

Inuit Ataqatigiit skal klart præcisere at vi ønsker at det Selvstyre som ikraftsattes pr. 21. juni 2009, bør implementeres og realiseres ved alle borgeres medindflydelse og aktive deltagelse. Når vi siger alle så gælder det alle i det grønlandske samfund, inklusive vore danske landsmænd og medborgere. Disse medborgere som udelukkende taler dansk, men som også har valgret og er valgbare til det danske folketing, Landstinget og kommunalbestyrelser vil gerne være med i udformningen og realiseringen af Selvstyret.

Ingen apartheid i Grønland, tak

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 10. februar 2010

Grønlands nationalistiske parti Siumut prøver nu igen at puste til de gløder, som partiet håber på vil udvikle sig til et flammende bål af nationalisme. Siumut mener helt seriøst, at et stort mindretal i vort samfund – herunder fire nuværende medlemmer af Landstinget – skal udelukkes fra at tale fra talerstolen i Landstinget. Hvad mon det næste bliver? Skal folk også udelukkes fra at stemme? Fra at ytre sig i den offentlige debat? Hvor går grænsen for nationalisterne i Siumut?

Mini-seminar om sundhedsreformen

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 10. februar 2010

Sundhedsreformen er et igangværende projekt, der kræver et stort engagement af alle involverede, ikke mindst de ansatte i sundhedsvæsenet. Fremlæggelserne fra de to pilotregioner: Sundhedsregion Qeqqa og Sundhedsregion Disko viser, at personalet arbejder loyalt og målrettet for at leve op til intentionerne med reformen, nemlig at levere den bedst mulige sundhedsbetjening til befolkningen uanset bosted.

Nej til ren landsskat

Sermersooq kommune
Onsdag d. 10. februar 2010

Det er udenlandsk arbejdskraft, som beskæftiges indenfor bestemte områder og som ikke har været skattepligtig til en Grønlandsk kommune i seks forudgående måneder, der her er tale om. Arbejdskraften er afgrænset til beskæftigelse indenfor anlægsopgaver udenfor de eksisterende byer og bygder og med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer samt ved eksport af is og vand.

Fokus på bæredygtig udvikling

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 9. februar 2010

Landsstyret har en vision om et samfund, hvor der er brug for alle, og der er plads til alle. Med vilje og håb vil vi bygge et samfund, hvor vi gensidigt styrker hinanden som individer og folk. En bæredygtig udvikling er en forudsætning for at en sådan vision kan realiseres.

§.36 spørgsmål: Ilimmarfik

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 9. februar 2010

Etableringen af Ilimmarfik havde bl.a. som mål at opnå synergieffekter på tværs af studieretninger. Dette er selvfølgelig en sympatisk tanke, idet det vil skabe grobund for at opnå stordriftsfordele på landets universitet.

Olivinminens fremtid overvejes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 8. februar 2010

Mineselskabet Minelco A/S, som driver olivinminen ved Maniitsoq, overvejer minens fremtid, da de økonomiske resultater af minedriften ikke lever op til selskabets forventninger. Det er bl.a. de høje fragtomkostninger ved at bringe olivinen til Europa, som belaster driften.

Invitation til Nunavut Language Summit

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 8. februar 2010

Regeringen i Nunavut har inviteret landsstyremedlem Mimi Karlsen, Oqaasileriffik, Inerisaavik/Ilinniusiorfik samt to rap-musikere for at lære de grønlandske erfaringer at kende med hensyn til sprogsituationen.

§-36 spørgsmål: Føtalt alkohol syndrom

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 8. februar 2010

Disse symptomer kan give barnet problemer med helbredet, psyken i form af depressioner, angst, søvnproblemer, adfærdsproblemer og de kan have det svært i skolen. Alle disse problemer kan endvidere føre til at barnet som er født med dette syndrom kan føre problemerne videre til sine egne børn og dermed er en ond cirkel påbegyndt.

§-36 spørgsmål: Piratkopier

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 8. februar 2010

Derudover er det flere gange påvist, at piratkopierede varer kan være sundhedsskadelige eller på anden måde farlige, fordi de er uden for myndighedernes kontrol og ikke opfylder de gældende regler for sikkerhed. Eksempler på sådanne varer kunne være lægemidler eller legetøj.

Stigning i antallet af arbejdsløse i 2009

Grønlands Statistik
Mandag d. 8. februar 2010

Antallet af medio ledige i byerne var i gennemsnit pr. måned på 1.313 personer i 2009 mod 1.134 personer i 2008. Det er en stigning på 179 personer i gennemsnit pr. måned. Det største stigning i medio ledigheden er i Ilulissat, hvor medio ledigheden er steget med 55 personer i gennemsnit pr. måned.
Tilknyttede tekster:

Venteliste nedbringes med 311 operationer

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 8. februar 2010

Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får nedbragt ventelisten for operationer betydeligt. Afvikling af ventelisterne har høj prioritet i landsstyret. Hverken samfundet eller befolkningen kan være tjent med, at folk går rundt i årevis og venter på en operation med tabt arbejdsindsats og livskvalitet til følge.

Svar til jordmødre

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 8. februar 2010

Jeg vil gerne understrege, at der bruges mange ressourcer på at rekruttere jordemødre. Den ledende jordemoder bruger således tre måneder om året af sin arbejdstid på rekrutteringsrejser, netop for at hun kan fokusere på rekruttering af jordemødre.

Indlansisen - et arktisk ikon

AMAP
Mandag d. 8. februar 2010

Grønlands Indlandsis rummer den største mængde frosset ferskvand på den nordlige halvkugle. I alt indeholder den omkring 3 millioner km2. Hvis den skulle smelte fuldstændig, ville dette kolossale massiv af sne og is få det globale havniveau til at stige med op til 7 meter.
Tilknyttede tekster:

Bedste internationale praksis for offshore aktivitet i Grønland?

Bjarne Rasmussen
Lørdag d. 6. februar 2010

Hvis Grønlands Kommando (GLK) er pålagt, at de først skal have materiel og mandskab fløjet op fra Danmark og derpå finde egnede skibe i området til at sejle det ud til katastrofe området - og hvis den canadiske kystvagt skal komme Grønland til undsætning ved en potentiel offshore havmiljøkatastrofe (eller et større udslip af svær bunkersolie fra et større skib) – så kan en større havmiljøkatastrofe vist nå at gøre megen skade i det sårbare arktiske miljø inden den bliver nedkæmpet – desværre !

Demokraternes holdning til EU

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 5. februar 2010

De fleste af disse lande er fattigere end Grønland målt på BNP pr. capita. Det betyder, at vi ikke vil kunne forvente at få nogle former for særstatus, hvis vi blev medlem, da der groft sagt er andre områder i EU som har mere behov for støtte end os. Samlet set betyder Demokraternes egen lille mini-undersøgelse altså, at vores vurdering i øjeblikket er, at det vil være bedst for os at bevare vores nuværende status i forholdet til EU.

Foredrag på Danske Fødevareforum i Aalborg

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Fredag d. 5. februar 2010

Grønlands Arbejdsgiverforening har dokumenteret, at det havgående fiskeri skaber mange arbejdspladser, der i betydeligt omfang bidrager til samfundsøkonomien. Det er derfor i samfundets interesse, at flest mulige arbejdspladser bevares, og at rejeflåden, som er den mest moderne i verden, bibeholdes i Grønland. De direkte betalinger fra rederierne til de offentlige kasser er på 175 mio. i form af A-skatter, selskabsskatter og afgifter. Hertil kommer de afledte indtægter fra den indirekte beskæftigelse, som erhvervet skaber. Det er i den forbindelse tankevækkende, at Grønland subsidierer etableringen af en aluminiumssmelteværk massivt, til trods for at det er dokumenteret, at det ”kun” vil skabe indtægter i niveauet 140 mio. om året.

Reformen af det grønlandske retsvæsen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 5. februar 2010

En del af den ”magt”, der i andre demokratiske samfund traditionelt betragtes som omfattet af ”den udøvende magt” eller regeringsmagten - politi og anklagemyndighed – varetages i grønlandsk sammenhæng af rigsfællesskabets myndigheder - og altså ikke af de grønlandske myndigheder under selvstyret. På tilsvarende måde er domstolene – som traditionel ”dømmende magt” - omfattet af rigsfællesskabets overordnede kompetence. Sådan vil situationen principielt være, indtil Grønland måtte beslutte en overtagelse af justitsområdet med tilhørende lovgivningsmæssig og administrativ kompetence – samt ikke at forglemme - overtagelse af de med justitsområdet forbundne omkostninger.

Åbningstale ved "At løfte i flok"

Maliina Abelsen
Torsdag d. 4. februar 2010

På vegne af landsstyret, er det mig en stor glæde, at kunne byde jer alle sammen velkommen til denne konference, der har det overordnede mål at finde nye samarbejdsorienterede veje til at løfte indsatsen på børne- og ungeområdet, med særligt fokus på samspillet mellem det civile og offentlige indsatser.

Erstatningsboliger i Qinngorput til Blok P beboere

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 3. februar 2010

Huslejen i de nye boliger forventes at være på ca. 5.150 kr. for 3 rums boligerne og ca. 4.100 kr. for 2 rums boligerne.

Fiskeriloven skal kulegraves inden ændringen

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 3. februar 2010

Da det drejer sig om et omfattende og tidskrævende arbejde, finder landsstyret det hensigtsmæssigt at involvere samtlige parter i sagen. Landsstyret finder det også vigtigt, at sagen forinden behandlingen i Landstinget debatteres i befolkningen.

Rossens og Johansens klarsyn

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 2. februar 2010

Hvad ville man i Grønland sige, hvis der i Landstinget sad to medlemmer som var valgt i Danmark, og som brugte deres stemmer til at vælte et landstyre med et grønlandsk flertal bag sig, til fordel for et landsstyre som kom til at sidde på de to danske medlemmers nåde og barmhjertighed?

Populisterne Rossen og Johansen

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. februar 2010

Det er indlysende for enhver, at vi naturligvis ikke skal være repræsenteret i et andet lands parlament, når vi en gang med tiden opnår selvstændighed. Lige så indlysende er det, at så længe vi er en del af Rigsfællesskabet, skal vi naturligvis have medlemmer i Folketinget.

Læger skal bruge tiden på syge mennesker

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 1. februar 2010

Chefdistriktslæge i Nuuk Jesper S. Olesen siger i den seneste udgave af AG, at lægerne på lægeklinikken i Nuuk er trætte af at bruge tiden på at udstede uarbejdsdygtighedserklæringer. De vil hellere bruge tiden på at helbrede syge mennesker.

§-36 Spørgsmål: Sundhedsvæsenets boliger

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Mandag d. 1. februar 2010

Som et parallelt eksempel kan nævnes, at landsstyret har omdannet en del af boligerne i Tuapannguit til personaleboliger, fordi det på lang sigt vil spare mange penge.