Periode: Marts 2000


Det kvalte selvstyre

Sermitsiaq
Fredag d. 31. marts 2000

Men det essentielle er, vi må videre, hjemmestyret er en proces mod fuld selvstændighed under kongehuset.

Fra pressefrihed til pressekontrol

Mogens Blicher Bjerregård
Fredag d. 31. marts 2000

Et politisk indgreb over for mediernes behandling af nyhedsstoffet vil betyde, at politikerne i realiteten kommer til at afgøre, hvordan nyhedsformidlingen skal finde sted og i sidste ende, i hvilken udstrækning pressen må berette om politikernes måde at gribe deres job an på.

»Håbets Børn« for Grønland

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 30. marts 2000

Og når de så ligger der og roder, hjælpeløse af druk, ruller ungerne dem, fordeler pengene imellem sig og bruger dem i småportioner til lightergas, kiks og småkager, hvorefter de kan være væk i dagevis uden at nogen savner dem.

Grønland og pressefriheden

Ebbe Dal
Torsdag d. 30. marts 2000

Politikerne må forstå, at de er samfundets tjenere, som ikke skal prøve at styre de medier, der skal formidle nyheder og meninger til det grønlandske folk uden politisk indblanding.

Lars Emils første sæl og de andre

Karl Therkelsen
Torsdag d. 30. marts 2000

Den samfundsøkonomiske forskning, som Martin Paldam efterlyser, er en yderst interessant idé Da vil den offentlige opinion få den indsigt i de projekter, der blev til luftkasteller ved brug af spildte millioner, eller rettere sagt flere hundrede millioner tilskudskroner fra den danske Stat siden hjemmestyrets indførelse

Igen, igen, igen . . .

Freddie Pedersen
Torsdag d. 30. marts 2000

Denne rejserapport kunne oplyse, at der ude i Kina var en masse mennesker. Og at de købte varer, både i små og i store poser. Efter denne »grundige markedsanalyse« blev det besluttet at starte eventyret.

Mikrofonholderi

Henriette Kjær
Janus Chemnitz Kleist
Mikisoq H Lynge
Torsdag d. 30. marts 2000

Enhver med bare en smule kendskab til hvorledes det grønlandske samfund hænger sammen, og ved hvad de erhvervspolitiske mål er, må spørge sig selv; hvad Jess G's mål med sine udtalelser er? Det har journalisterne tilsyneladende ikke spurgt sig selv om, når de så gennemført giver udtrykket mikrofonholderi mening.

Håbets Børn år 2000

Gladys Kreutzmann
Karen Heilmann
Torsdag d. 30. marts 2000

Politikerne gav under landstingssamlingen ikke meget håb til børnene. Man må konstatere, at »Børneåret år 2000« blæser i vinden, og at det politiske ansvar for Børns Vilkår ikke har nogen politisk prioritet.

Den offentlige skole, og den private

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 28. marts 2000

Men det er netop folkeskolen, der er årsagen til det private initiativ. Hvis folkeskolen havde fungeret tilfredsstillende, ville der ikke være det samme ønske om en privatskole.

Om AG's leder »Ulven kom« af 23. marts

Otto Steenholdt
Tirsdag d. 28. marts 2000

Det er naturligvis ikke til at vide endnu, hvem der har skrevet avisens leder, men den er meget danskpræget ...

Hvem kan hjælpe mig?

Ane Egede
Tirsdag d. 28. marts 2000

Men får han problemer for eksempel med mangel på bolig, kan ingen hjælpe ham. Han kan måske leve et nomadeliv, som jeg har gjort, siden jeg kom tilbage til Nuuk for ti år siden.

Er du glad Otto?

Pavia Kristensen
Tirsdag d. 28. marts 2000

Det var godt at høre, at der langt om længe sad en i Folketinget, der gad at lave noget, selv om vi i mange år har haft to medlemmer i Tinget.

Brændte moskusokser

Juaanna Platou
Tirsdag d. 28. marts 2000

Det er ikke første gang den slags uhørligheder sker i Grønland. Sidste år smed man i Nordgrønland en hel masse hellefisk væk. Hold op med den slags metoder, det er skamfuldt!

Da den tyske brødremenighed stoppede i Grønland

Christian Tidemand
Fredag d. 24. marts 2000

I hele Grønland var der 11.631 grønlandske og 272 danske indbyggere i 1901.

Partierne har problemer

Sermitsiaq
Fredag d. 24. marts 2000

Embedsmænd skal ikke styre dette land. Partierne må stoppe ævl og kævl og udstyre deres ledere med mandat og styrke, så de kan hamle op mod de professionelle og dygtige administratorer.

Ulven kom

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 23. marts 2000

Ved at fastholde sig selv i et gammelmandsparti har Atassut stækket sig selv og sine fremtidige muligheder for at være med til at præge landets fremtid.

Nu skal vi til at være selvstændige

Carl Asser Møller
Torsdag d. 23. marts 2000

I de efterfølgende år begyndte kioskejerne langs kysten, med start fra syd og som har handelsforbindelse med KNI, at lukke. En af hovedårsagerne til disse lukninger har været, at rabatordningen til de små handlende har været kontinuerligt reduceret i forbindelse med omorganiseringen.

Royal Greenland fik et positivt resultat

Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 23. marts 2000

Ifølge gældende lovgivning om aktieselskaber skal selskabets aktiver afhændes mod betaling på baggrund af en af en uvildig vurderingsmand foretaget vurdering over aktivernes værdi.

Skal de studerende betale for politikernes fadæser?

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 21. marts 2000

Den - dengang politisk ansvarlige - startede som vicedirektør i Royal Greenland »som elev«, og efter hvad man hører med en årsgage på 1,7 million kroner. Jeg plejer at sige: Grønlands dyreste elev!

Debatten om STI er mangelfuld

Sten Egede Hegelund
Tirsdag d. 21. marts 2000

I dag synes der at være for mange forældre, som hverken følger med i eller interesserer sig for deres børns skolegang i folkeskolen. Bare se på skolebestyrelsesmøderne!

Svar til »kampen mod« studiestøtten

Edvard Mørch
Tirsdag d. 21. marts 2000

Da jeg deltog under udsendelsen Unnuk Manna sagde jeg ikke dette højt, men fremhæver det ved nærværende indlæg, hvilket også mine medstuderende opfordrer mig til - nemlig at sige tak til den nuværende ordning!

Økonomisk slingrekurs

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Mandag d. 20. marts 2000

Hjemmestyret har været mere optaget af at skabe sig selv historiske monumenter end at sikre befolkningen en sådan udvikling, at den selv kan tage vare på at løse egne opgaver som for eksempel at bygge boliger, drive virksomhed og alt det andet, som kendetegner et veludviklet samfund.

Ord kan ikke erstatte handling

Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Mandag d. 20. marts 2000

Vi samtidig må konstatere, at den "almindelige" anlægsplanlægning stadig ligner sig selv - forstået på den måde, at anlægsopgaverne, som skal gennemføres i år 2000, endnu ikke er udbudt i licitation.

Hvor er udenrigsstoffet?

Finn Lynge
Fredag d. 17. marts 2000

Hvordan i alverden skal de almindelige vælgere nogensinde få en fornemmelse af, hvad der her ligger på Landstingets og landsstyrets bord, sålænge vore to landsdækkende aviser er så provinsielle som de er?

Hjemmestyret fungerer for dårligt

Ulrik Rosing
Fredag d. 17. marts 2000

Som en lille trøst vil jeg dog sige: Så længe rigsfællesskabet består, vil Grønland være i gode hænder

Siumut på afveje

Sermitsiaq
Fredag d. 17. marts 2000

I dag sætter IA, Atassut og Kandidatforbundet dagsorden

Små mænds våben

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 16. marts 2000

Aggressioner mod »de andre«, som med deres etniske baggrund som våben satte den stakkels lille grønlænder af en betydningsfuld post - kun fordi han er grønlænder.

Royal Greenland A/S’ underskud i 1999

Karl Therkelsen
Tirsdag d. 14. marts 2000

Derfor skal man vurdere, at koncernen har haft et underskud på 43 millioner kroner for 1999.

Mere politisk magtbrynde

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 7. marts 2000

Hvad skal vi i fremtiden tro om lovgivningsarbejdet? Hvilke love kommer til at virke i det praktiske liv, og hvilke ikke? Er det sådan, at love, som landsstyret ikke bryder sig om, bliver syltet med manglende bevillinger?

Landstinget kan lovgive om god presseskik

Lise Lennert
Fredag d. 3. marts 2000

Bekymringen skyldes, at der i forslag til lov for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet er anført, at Grønlands Hjemmestyre får kompetence til ved landstingslov at fastsætte nærmere regler om ansvarsforholdene på medieområdet i Grønland, herunder bl.a. at fastsætte regler om god presseskik.

Politikerne løber igen fra ansvaret

Sermitsiaq
Fredag d. 3. marts 2000

Men moralsk har politikerne et kolossalt ansvar. For det er dem som har syltet sagen i alle de år. Selvfølgelig burde værftet have taget bådene tilbage og foretaget de nødvendige ombygninger og reparationer.

Stop den hadske sprogdebat og accepter virkeligheden

Nikolaj Olsvig Andersen
Fredag d. 3. marts 2000

I vil ikke anerkende disse menneskers ret til en tilværelse på lige fod med de »rigtige« INUIT. Skal de være en slags UNTER-INUIT i deres eget land?

Mangel på materialer til undervisning i grønlandsk

Nina Møller
Fredag d. 3. marts 2000

Det er selvfølgelig meget nemmere og langt billigere at bruge den sædvanlige undskyldning med, at det er danskerne, der ikke gider lære grønlandsk, det er bare ikke sandt.

Ansvaret må placeres

Steen R. Jeppson
Fredag d. 3. marts 2000

Landets politikere og de stærkt politisk farvede bestyrelser står til dumpekarakterer, fordi de ikke kan forvalte økonomien fornuftigt.

Mere dansk i skolen

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 2. marts 2000

Det må have været underligt for grønlandske politikeres enkeltsprogede, dansksprogede børn ustandseligt at opleve den følelse af ligegyldighed og ringeagt, som det nedprioriterede danske sprog måtte give dem.

Mafiaen i Grønland?

Jørgen J. Hansen
Torsdag d. 2. marts 2000

Vi kan jo nok huske, at der ved valget i 1999 blev talt Puisi A/S stolpe op og stolpe ned! Ja - Puisi A/S skulle faktisk redde hele Grønland.

Røde 1999-tal hos Royal Greenland A/S

Karl Therkelsen
Torsdag d. 2. marts 2000

Derfor må det vurderes, at selskabet må have haft et negativ resultat på mindst 43 millioner kroner i 1999.

Tilbundsgående redegørelse vedrørende Puisi A/S

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Onsdag d. 1. marts 2000

Vi skal koncentrere os om det vi er valgt til. Vi skal som politikere sikre de ydre rammer for et erhvervsliv, som andre, der har forstand på den slags, skal igangsætte og udvikle.