Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Tirsdag den 12. november 2019

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
11-11-2019 www.royalgreenland.gl:

Udbud

Herved udbydes opgaven med at bortskaffe fiskeaffald fra Royal Greenland A/S’ (RGs) fiskefabrik i Maniitsoq.
Affaldet skal transporteres til dumpning i havet ved Maniitsoq et sted, som er myndighedsgodkendt dertil. RG tilvejebringer fornøden godkendelse, og leverer kopi til den ansvarlige for fartøjet. Der må under ingen omstændigheder ske dumpning uden for det myndighedsgodkendte område.
Affaldet transporteres i kar med en vægt på indtil ca. 400 kg. Det skal ske med et fartøj, som er velegnet til formålet og har de fornødne myndighedsgodkendelser dertil, hvilket RG kan kræve dokumentation for.

11-11-2019 sermitsiaq.ag:

Stærkt kritisabelt forløb om finansloven

Det er ikke blot forhandlingerne - eller manglen på samme - mellem landsstyret og Partii Naleraq, som han er kritisk overfor. Også når det gælder arbejdet i finansudvalget, mener han, at man ikke har fået de nødvendige oplysninger og er blevet tvunget til at haste tingene igennem.
- Hele forløbet omkring finansloven er stærkt kritisabelt. Jeg har aldrig i min politiske karriere været ude for noget lignende. Det hastværk om landets finanser, som vi nu er tvunget ud i, er efter min mening helt uforsvarligt.

11-11-2019 sermitsiaq.ag:

Finansloven kan ikke behandles til tiden

Den endelige behandling af finansloven udsættes i en uge. Egentlig skulle den være foregået på torsdag.
En sådan udsættelse kan dog ikke uden videre lade sig gøre, da loven siger, at finansloven skal vedtages 15. november. Derfor skal Landstinget på sit møde i morgen hastebehandle et lovforslag, som betyder, at vedtagelsen af lige præcis næste års finanslov sker senest 21. november.

11-11-2019 nyheder.tv2.dk:

11.000 forskere advarede mod klimakrise - men flere var slet ikke klimaforskere

Den holdning bliver ikke delt af Kirsten Halsnæs, der er professor ved DTU Management på Danmarks Tekniske Universitet, hvor hun rent faktisk forsker i klimaforandringer.
Hun kritiserer først og fremmest initiativtagerne til erklæringen.
Dernæst ser hun et problem i, at forskere, der ikke arbejder med klima, har brugt deres forskertitel til at give erklæringen troværdighed.
- Jeg synes, at videnskaben bliver misbrugt til at legitimere politiske dagsordener. Som forskere bør vi holde os på dydens smalle sti, hvor vi kun legitimerer det, vi selv har fagligt belæg for, siger Kirsten Halsnæs til Kristeligt Dagblad.
Hun skrev af samme grund ikke under på erklæringen og tilføjer, at de klimaforskere, som hun plejer at samarbejde med, heller ikke har skrevet under. Det skyldes, at indholdet af erklæringen er for politiseret.

10-11-2019 sermitsiaq.ag:

Finansudvalg: I skal spørge os først

Der er tilknyttet tekstanmærkning til hovedkonto 10.13.11, som bemyndiger landsstyret til at indskyde midler i Fonden for Langsigtede Investeringer ved kontant kapitalindskud i Kalaallit Airports Holding A/S, dog maksimalt en milliard kroner. Udvalget ønsker indføjet, at dette sker med godkendelse i Finans­ og Skatteudvalget. Udvalget forventer landsstyrets ændrings­forslag herom i forbindelse med forslagets 2. eller 3. behandling, skrev Finansudvalget til landsstyret i forbindelse med behandlingen af Finanslovsforslaget 2020.

10-11-2019 jyllands-posten.dk:

Det må være slut med uklædeligt dobbeltspil: Grønland må vælge side – Danmark eller USA

Den værste af slagsen p.t. er Aleqa Hammonds ideologiske højrehånd, landsstyremedlemmet Vittus Qujaukitsoq, som er så tilpas arrogant, at han end ikke ønsker at fortælle hverken Landstinget, Folketinget eller offentligheden, hvor han rejser hen i embeds medfør, og hvem han holder møder med. Og som i hvert fald aldrig nogensinde kunne drømme om at fortælle nogen, hvilke forhåndsaftaler han på Grønlands selvstyres vegne har indgået med USA.
Jeg har nævnt det ved talrige lejligheder: Grønlandske politikere bruger uforholdsmæssigt megen tid på at forberede selvstændighed og uforholdsmæssig begrænset tid på at løse landets enorme sociale, sundhedsmæssige og erhvervsmæssige udfordringer. Imens forværres forholdet mellem Grønland og Danmark, som rask væk ganske urimeligt beskyldes for alle tænkelige dårligdomme, hvilket i stigende grad irriterer selv folk, som er svorne tilhængere af rigsfællesskabet.
Men nu må det uklædelige dobbeltspil stoppe. Det er ikke fair, at vi i Folketinget og i regeringen på alle måder arbejder på at imødekomme ethvert grønlandsk forlangende, og at vi igen og igen søger at styrke Rigsfællesskabet, mens grønlandske landstingspolitikere er fuldstændig ligeglade; alt imens de begejstrede og på lette vinger sværmer ret frem imod det smukt skinnende lys fra New York.
Læs også
Hvis København lå i Grønland
Nøgternt set betyder det, at Grønland af USA er militært beskyttet med en styrke, som Danmark ikke vil kunne levere. På samme tid er befolkningen som en del af Kongeriget Danmark sikret borgerlige rettigheder på et skandinavisk niveau.
Det er, hvad man i Grønland i kraft af Lov om Grønlands Selvstyre har mulighed for at trække sig ud af. Kun for med det samme at blive indlemmet i USA på linje med De Vestindiske Øer.
Man skal være mere end almindeligt naiv, hvis man ikke kan forstå, at USA aldrig vil acceptere Kina, Rusland eller andre lande at etablere sig i Grønland. Det har USA ikke villet siden 1823, hvor Monroedoktrinen blev vedtaget.
Døren står på vid gab for udtræden af Rigsfællesskabet.
Aaja Chemnitz Larsen spørger: "Hvis København lå i Grønland, hvad ville man så mene om kineserne?"
Svaret er, at man ville mene det samme, som man hidtil har ment: at Grønland er bedst tjent med de rammer, der hidtil har været gældende.
Hvis Aaja Chemnitz Larsen sammen med Aleqa Hammond, Vittus Qujaukitsoq, Pele Broberg, Kim Kielsen og en række andre fantaster ikke vil indrette sig på det, så står døren på vid gab for udtræden af Rigsfællesskabet.

09-11-2019 sulesam.gl:

Finansloven: Selvstyret vil udkonkurrere de private med KNI

Landsstyret tænker ikke altid færdigt, i deres iver for at hjælpe borgere. I stedet ender vi med hovsa-løsninger der er totalitære og ikke gennemtænkte.
I finanslovsforslaget for i år, er der igen en fortsættelse af arbejdet med at få KNI sneget ind i alle byer i landet. KNI som har Landskassen som bundløs kreditkasse, hvis de fejlinvesterer.
Imens må Brugsen og de små lokale butiksindehavere af tøj, dagligvarer, hvidevarer, kosmetik, kiosker, og hvad der nu ellers er af gode private butiksejere derude, SELV møjsommeligt spare op af egne penge, når de vil investere i nye butikker, et nyt marked eller en ny by.
Brugsen beskæftiger f.eks. 500 medarbejdere, og har investeret 150 mio. kr. i Ilulissat, et sted hvor deres avance – altså det de tjener på at have butikken alt i alt, er meget lav.
Kamikpostens kommentar
”Landsstyret tænker ikke altid færdigt i deres iver for at hjælpe borgerne”.
Det udsagn bør lige stå og blinke, mens vi som læsere kan spekulere på, hvad det er for en iver for at hjælpe borgerne Tillie Martinussen kan få øje på :-(
I et indlæg på Samarbejdspartiet hjemmeside, der kun er en dag ældre end et indlæg, der her links til, skriver Tillie Martinussen følgende:
CiTAT
Det kræver en grundlæggende ændring af vor måde at tænke Finanslov på, at sikre flere penge til sundhedsvæsnet.
Vore borgere er frustrerede fordi der er for få penge at udføre arbejdet for.
Ligeledes med skoler, ældrepleje, social, børn og unge som er udsatte og handicappede.
Det forslår ærligt talt ikke, med de prioriteringer vi har i Finansloven.
CITAT SLUT
Hvad er det for en iver Tillie Martinussen kan få øje på?
Landsstyret lægger alle de sten på vejen, som kan hives op af grøften, for at hæmme det private erhvervsliv. Det gælder ikke kun de private butikker, inklusive Brugsen. Det gælder også hotelbranchen i Nuuk, som man vil fratage en årlig omsætning på fire-fem millioner kroner ved at opføre helårsboliger til Landstingets medlemmer.
Landsstyret fører en politik, der i Østtyskland blev afskaffet for 30 år siden, da muren faldt
Det fejres i dag i Europa. Den fortsætter i Grønland i bedste velgående. Den kaldes betonsocialisme.

09-11-2019 knr.gl:

Læger: Travlhed risikerer at gå ud over patienternes sikkerhed

Lægerne er enige med deres kolleger i, at der ikke er tid til at registrere fejl i behandlinger på sygehusene.
Først var det Det Grønlandske Sundhedskartel, der var bange for sikkerheden på sygehusene.
Sundhedskartellet er blandt andet sygeplejerskernes og jordemødrenes organisation. Kartellet mener nemlig, at der ikke er tid til at registrere fejl i behandlingerne. Og nu lyder samme bekymring fra lægernes fagforening.
Modsat Sundhedskartellet har man i Lægeforeningen dog ikke hørt om, at de ansatte er blevet bedt om bevidst ikke at lave registreringerne.

09-11-2019 sermitsiaq.ag:

Koalitionen i fare for at gå i opløsning

Siumuts medlemmer af Finansudvalget står sammen med oppositionen i kravet om alternativ finansiering af indførsel af en satstilpasningsprocent, der skal give især landets ældste økonomiske forbedringer.
Nu op til tirsdagens 3. behandling, viser det sig at landsstyret, ifølge flertallet i Finansudvalget end ikke engang har iværksat et arbejde for at imødekomme flertallets krav:
- Udvalget må konkludere, at det ikke er lykkedes landsstyret at finde finansiering til det ændringsforlag udvalget har opfordret landsstyret til at fremsætte til forslagets 3. behandling.
Der var end ikke igangsat et sådant arbejde. Udvalget finder dette stærkt kritisabelt, da det netop er af denne grund forslagets 3. behandling blev udsat til efterårssamlingen. Udvalget kan konstatere, at det der er uenighed om er, hvorvidt der skal ske automatisk regulering, sådan som landsstyret har foreslået, eller om der fortsat skal være mulighed for løbende regulering, når der er behov for dette. Det er det sidstnævnte, der er gældende i dag.

08-11-2019 www.ral.dk:

Sidste indleveringsfrist for julegodsFryse- og almindeligt gods til Danmark

07-11-2019 sulesam.gl:

Landsstyret og støtteparti lægger op til at bryde Budgetloven

Det er ikke fordi vi pt. Ikke har pengene, men fordi vi bruger dem på det vi gør. Det er dét ordet prioriteringer dækker over.
Så næste gang forligsparterne ønsker at bilde os ind, at de ønsker bedre Sundhedsvæsen, velfærd, ældrepleje, bedre uddannelser, kollegier, boliger, eller andet – så spørg dem hvad de har prioriteret i stedet.
Så lad os lige slå fast med syvtommersøm, at ALLE partier der har underskrevet forliget om lufthavnene, og Finansloven for de sidste 3-4 år, er ansvarlige for, at prioriteringerne er som de er.

07-11-2019 videnskab.dk:

Grønlands indlandsis kan reagere hurtigt og uventet på klimaforandringer

Vores nye undersøgelser tyder på, at det er tilfældet. Havcirkulationen spiller tilsyneladende en endog meget stor rolle for gletsjernes udbredelse og tilbagetrækning.
Samtidig indikerer disse nye data også, at den grønlandske indlandsis kan reagere uventet – og hurtigt – på klimaforandringer.
Fremtidig forskning må fortælle, om denne usædvanlige reaktion af den grønlandske indlandsis kun gælder for visse dele af Vestgrønland, eller om det er generelt for det grønlandske isskjold.

07-11-2019 sermitsiaq.ag:

Landsstyret misbruger fortroligheds-stempel

Politiske dokumenter bliver i tide og utide stemplet fortroligt af Naalakkersuisut. Det er forklaringen på, at antallet af paragraf 37 spørgsmål i år er gået grassat. – Fortroligheds-stemplet bliver misbrugt, fastslår Pele Broberg.
Múte B. Egede kommer med et andet eksempel som også undrer Partiii Naleraq.
- Vedrørende lufthavnsaftalen og Kangerlussuaq er alt pålagt fortrolighed. Det er underligt, når man samtidig kan se, at Kangerlussuaq-delen i det danske folketing bliver behandlet i fuld åbenhed, siger IA-politikeren.
Múte B. Egede kommer med et andet eksempel som også undrer Partiii Naleraq.
- Vedrørende lufthavnsaftalen og Kangerlussuaq er alt pålagt fortrolighed. Det er underligt, når man samtidig kan se, at Kangerlussuaq-delen i det danske folketing bliver behandlet i fuld åbenhed, siger IA-politikeren.

07-11-2019 naalakkersuisut.gl:

Lukning af kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i Uummannaq og Diskobugten

Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler hermed at kvoterne for kystnært fiskeri efter hellefisk i jolle-segmentet i forvaltningsområderne Uummannaq og Diskobugten er ved at være opfisket og derfor lukkes pr. 8.11.2019.
Lukningen gælder kun for licenser der ender på 47-JK i forvaltningsområderne Uummannaq og Diskobugten.
Fredag d. 8. november 2019 kl. 23.59 bliver derfor sidste indhandlingsdag og alle redskaber skal være taget op på den pågældende dag.
Forvaltningsområdet Diskobugten vil blive genåbnet for fiskeri d. 1. december 2019. Forvaltningsområdet Uummannaq vil være lukket året ud.

06-11-2019 hoeringsportalen.dk:

Høringer over BL 5-24 om operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med BL 5-24 indføre samme krav og vilkår til al kommerciel helikopterflyvning i Grønland, som gælder efter EU-reglerne om flyvning i "hostile environment".
Gældende EU-regler indeholder særlige regler for helikopteroperationer over "hostile environment" i forbindelse med erhvervsmæssig lufttransport.

Der stilles i øjeblikket ikke samme krav til danske/grønlandske operatører, andre EU-operatører og tredjelandsoperatører som opererer i Grønland, idet EU-reglerne alene er gældende for EU-operatører.

06-11-2019 www.inuks.dk/Hedtoft:

Kortfilm om M/S Hans Hedtoft får premiere i Qaqortoq ved stort arrangement på Campus Kujalleq

Den prisbelønnede kortfilm Hedtoft, som til sin snig-præmiere på Nuuk International Film Festival i september vandt pris for Bedste Kortfilm, vises på gymnasiet i Qaqortoq 4. december om aftenen. Filmen, som blev indspillet i sommers, handler om den smerte og de personlige konsekvenser som kom i kølvandet på tragedien for 60 år siden. Filmen er instrueret af Inuk Jørgensen, som senest har haft succes med kortfilmen Home, og indeholder sangen All Hope Abandon af indie-rock bandet Small Time Giants, som i øvrigt også har sine rødder i Qaqortoq.

Det har altid været meningen at filmen skulle vises i Qaqortoq, på grund af at dette var M/S Hans Hedtofts sidste havn, og for at filmens instruktør er fra den sydgrønlandske by. Det har også været planen helt fra begyndelsen at anvende Small Time Giants’ sang, som også omhandler Hans Hedtofts forlis.

Gymnasiets aula lægger rammen til denne premiere og udover selve filmen vil filmens hovedperson og forfatter til den aktuelle bog Sidste Afgang, Per Kunuk Lyberth-Lynge præsentere sin forskning når GUX Qaqortoq åbner dørene til arrangementet. Per Kunuk er i øvrigt barnebarn af Augo Lynge der som bekendt mistede livet da skibet gik ned.

Der vil være forudsalg af billetter til arrangementet.

05-11-2019 www.kamikposten.dk:

Nej, Grønland ønsker ikke at blive en del af USA

Resultatet af det øgede ansvar Grønland har taget, er et sundhedsvæsen i knæ, en social sektor vi ikke kan klare selv, stigende gab mellem rige og fattige, et skolesystem hvor over halvdelen ikke får en uddannelse, en boligmasse med massivt efterslæb, og en politisk elite der ønsker at bygge lufthavne alene, for at sikre en eller anden form for vækst – der er bygget på en businesscase, der er lige så dårlig som deres argumenter for, at indgå i samarbejde med USA på statsretslig plan

04-11-2019 jyllands-posten.dk:

Tom snak om en snarlig syndflod

Det hører til de absolutte sjældenheder, at en seriøs avis stiller en hel kronik til rådighed for nedladende og ensidig kritik af en enkelt navngiven forsker. Den ære er nu tilfaldet mig med Sebastian Mernilds kronik den 26/11 i Jyllands-Posten.
Hvis jeg skal skære den ejendommelige debat i Jyllands-Posten ud i pap, så handler den om, at jeg i min kronik (17/10) bl.a. bebrejdede IPCC, at man fravælger de mere end 2.000 århundredlange måleserier af vandstandsdata fra havne over hele kloden og erstatter de seneste 25 år af disse simple og derfor troværdige målinger med langt mere usikre satellitmålinger af oceanernes vandstand.

04-11-2019 sermitsiaq.ag:

Finansudvalg: Vi er stærkt udfordret

I forhold til det første finanslovsudspil fra landsstyret opererer man nu med et DA-underskud på 70,6 millioner kroner for hele finanslovsperioden frem til og med 2023. Det betyder, at der skal pilles en del ved finanslovsforslaget for at nå i plus.
Finansudvalget forudser, at det kan knibe med at have tilstrækkelig tid til at gennemgå de kommende forslag, som skal bringe samfundets budget i plus.
Kamikpostens kommentar
Det er Kim Kielsen, som vi lært ham at kende, og Vittus Qujaukitsoq, som Kim Kielsen og vi andre kender alt for godt.
De er dybt uansvarlige og kalkulerer kynisk med, at det nok skal gå, da alternativet for støttepartiet Demokraterne er udskrivning af valg, før lufthavnsbyggeriet i Ilulissat er påbegyndt.

04-11-2019 transporttidende.com:

Grusbane i Qaanaaq renoveret

Grusbanen i Qaanaaq er blevet renoveret, og det er Mittarfeqarfiits (Grønlands Lufthavne) egne ansatte, der selv har renoveret Grønlands nordligste grusbane.
- Før skulle vi have specialister til at lave opgaver som denne, men i år har vores egne ansatte stået for renoveringen, siger projektleder Erneeraq Zeeb.

04-11-2019 www.carlsbergfondet.dk:

Grønland og den globale sandkrise

For at opretholde den nuværende levestandard ind i 2030’erne mangler Grønland ca. 1 mia. kroner hvert år. Grønland er derfor nødt til at søge nye muligheder for at øge velstanden og har brug for at finde en måde hvorpå en økonomisk bæredygtig fremtid kan sikres.
Igennem vores forskning peger vi på at Grønland her har en unik mulighed for at etablere en sandmineindustri . Ved at indvinde materiale fra de voksende deltaer undgås flere af de ofte kontroversielle problemer der er forbundet med traditionel indvinding fra grusgrave, såsom støj- og støvforurening.

02-11-2019 www.dr.dk:

Her er mere end hver fjerde hjemløs grønlænder: 'Det er ikke noget, vi kan løse alene

Samarbejde med det grønlandske selvstyre kan måske løse hjemløse-problemer i Aalborg.
Hvorvidt de grønlændere, der kommer til Svenstrupgård, også var hjemløse, da de boede i Grønland, har Dennis Lindhardt ikke overblik over.
Men de fleste er plaget af psykisk sygdom eller misbrug, fortæller han.
- Det er ikke en pludselig opstået social begivenhed, der gør, at de havner her. Det er en opvækst og en langvarig periode af ens liv, der har været præget af komplekse problemstillinger.
På den lange bane er det klart, at der må man kigge mod Grønland. Det er jo der, borgeren har en barndom og vokser op.

01-11-2019 iafolketingimi.dk:

Aaja Chemnitz Larsens ordførertale, 1. behandling af L11 – Ændring af retsplejelov for Grønland

Inuit Ataqatigiit glæder sig over at Regeringen tager initiativ til forbedringer, der styrker justitsområdet i Grønland. Det er ikke nogen hemmelighed, at justitsområdet i Grønland har behov for en løbende og systematisk opgradering. Det er et fælles arbejde, som vi i disse år er godt i gang med, men som vi bestemt er ikke er i mål med.
Dele af dette lovforslag er trådt i kraft for mere end 8 og 13 år siden i Danmark, mens det først nu med dette lovforslag kan træde i kraft i Grønland. Vi er nødt til at spørge os selv: Hvad er årsagen til, at rettigheder i Grønland først træder i kraft så mange år efter? Kan vi ændre det her i Folketinget, så skal vi gøre det, fordi det er med til at holde samfundsudviklingen i Grønland tilbage.
Kamikpostens kommentar
Aaja Chemnitz Larsen har stadig ikke forstået sine opgaver som grønlandsk valgt medlem af Folketinget.
Når Aaja Chemnitz Larsen skriver: ”Vi er nødt til at spørge os selv: Hvad er årsagen til, at rettigheder i Grønland først træder i kraft så mange år efter? Kan vi ændre det her i Folketinget, så skal vi gøre det, fordi det er med til at holde samfundsudviklingen i Grønland tilbage”.

Det kan sagtens ændres. Det kræver kun at Aaja Chemnitz med sin indsigt i grønlandske anliggender tager problemerne op i Folketinget.
Læs også
Grønland og Færøerne i Folketinget

31-10-2019 www.kamikposten.dk:

Stærk fremgang, men reformer er nødvendige

Nationalbankens analyse af Grønlands økonomi.
Byggeriet i Nuuk og Ilulissat påbegyndes efter planerne i løbet af efteråret 2019. Arbejdskraften vil overvejende komme fra udlandet, da der i udgangspunktet er utilstrækkelig ledig kapacitet i den grønlandske anlægsbranche. Der er en stor risiko for, at byggeriet fører til prisstigninger på, eller udskydelse af andre projekter.
Kamikpostens kommentar
Tilbage i 1960erne var man i Grønland voldsomt kritiske over den tilkaldte arbejdskraft fra Danmark. De tog arbejdet fra lokalbefolkningen, der måtte nøjes med at være passive tilskuere.
Her i år 2019 er det landsstyret, der har valgt, at de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq skal bygges så hurtigt, at man er nødt til at give opgaven til en dansk virksomhed.
Havde man valgt at bygge lufthavnene i et langsommere tempo, så kunne opgaven være løst af lokale virksomheder uden at overophede arbejdsmarkedet.
Det havde været billigere og det havde givet arbejde og løn til lokale familier gennem en årrække. Det kunne være gjort på denne måde:
Landingsbanen på Hundeø og Ikaarissat kan bygges af lokale virksomheder, og arbejdet kan sættes i udbud og igangsættes, så snart beslutningen er taget, og pengene er fundet.
Indtil der er bygget en vej fra Nuuk til lufthavnen på Hundeø-Ikaarissat skal der sejles mellem Nuuk og lufthavnsbyggeriet.

Nuuk – en by med vokseværk

31-10-2019 www2.forsvaret.dk:

Flere folk til Søværnets skibe

Der er ganske enkelt blevet trukket for store veksler på de nuværende besætninger.
- Blandt andet på grund af mange sejldage har vi igennem flere år oplevet en øget belastning af besætningerne. Den udfordring adresserer vi nu, når vi øger antallet af besætninger samtidig med, at vi laver større besætninger. Der er ganske enkelt behov for, at den enkelte sømand kan planlægge den tid, der er i hjemmeperioderne uden at være usikker på, om den pågældende så skal ud og ”fylde huller” på de skibe, hvor der er mangler, siger chef for Søværnskommandoen, Torben Mikkelsen.

31-10-2019 www.royalgreenland.gl:

Unge i klemme i praktik i Royal Greenland

To kommende studerende ved Niuernermik Ilinniarfiks bacheloruddannelse tager hul på uddannelsen, selvom den endnu ikke officielt er begyndt
Alexander Dahl og Heidi Henningsen blev forhindret i at starte på deres drømmeuddannelse i slutningen af august i år. De havde begge opsagt deres respektive jobs for at uddanne sig videre. Manglede økonomiske midler til Niuernermik Ilinniarfiks bacheloruddannelse i International Handel og Marketing samt Økonomi og Ressourcestyring førte til, at uddannelsen ikke kunne starte. Nu er de begge i praktik i Royal Greenland i Svenstrup.

31-10-2019 knr.gl:

Boliger til landstingsmedlemmer sendt i udbud

Projektet har fået kritik af blandt andre Samarbejdspartiet, der mener, at politikerne prioriterer sig selv ved at få bygget de nye boliger, mens store dele af Selvstyrets øvrige boligmasse forfalder og har et massivt renoveringsefterslæb på omkring 1,6 milliarder kroner.
Kamikpostens kommentar
Det bliver til helårsboliger for landstingsmedlemmerne og deres familier.
I de perioder, hvor boligerne ikke bruges, vil de forventeligt blive fremlejet på det sorte marked til ublu priser, der betales uden at besvære det overbebyrdede skattevæsen.

30-10-2019 sermitsiaq.ag:

Aaja: Stop den uansvarlige fiskeripolitik

Landsstyrets politik er faktaresistent og uansvarlig. Gang på gang hører vi om fald i mængden af torsk og tilbagegang i vores hellefiskbestande. Alligevel hæver landsstyret kvoterne, lukker øjnene og håber på det bedste. Man fristes til at spørge; skal der på magisk vis dukke nye store fisk op i de grønlandske farvande – eller hvad er det, man går og håber på? Spørger Aaja Chemnitz Larsen.

29-10-2019 sulesam.gl:

Voldtægt er altid voldtægt – det skal italesættes som voldtægt

Overgreb af seksuel karakter, kan antage rigtigt mange former, men fælles for langt overvejende del af dem er, at gerningsmanden ofte overtaler ofrene til, at de er medskyldige. De groomer ofrene, truer dem, overtaler omgivelserne til, at ofrene er ”skøre” eller ”løgnagtige”. De kalkulerer benhårdt for at udråbe deres ofre som ustabile, for at skjule deres egen skyld.
De udfører deres gerning i hemmelighed – fordi ingen voksen ikke godt véd at det er forkert. Overgrebsmænd ved jo godt, at det er forkert at voldtage, og at børn og unge ikke kan sige fra.
Overgrebsmændene profiterer på, at omgivelserne frygter dem, er uvidende, agter dem, eller er uvidende om seksuelle overgreb.

29-10-2019 www.berlingske.dk:

Giv kurderne en chance

Kurderne i Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran udgør cirka 25 millioner mennesker og er sandsynligvis verdens største folk uden en stat. I den nordlige del af Irak er der etableret et delvis kurdisk selvstyre, som er den mest fredelige og efter alt at dømme mest velstående del af Irak.
I Iran lever kurderne i grænseområderne til Irak. De har ingen autonomi, men er omvendt ikke decideret undertrykt som i Tyrkiet, hvor de udgør flertallet af befolkningen i den sydøstlige del af landet og i en række enklaver spredt rundt i landet. Herudover er der naturligvis de hundredtusinder af kurdere i diasporaen.

28-10-2019 www2.forsvaret.dk:

En Siriusmands hverdag på slæderejse

Termometret viser minus 40 grader, solen er knap nået over horisonten, og frostgraderne har sat sig som istapper i Frederik og hans makkers skæg. Flyet, som netop har sat de to Siriusmænd af på Wulff Land i det allernordligste Grønland, forsvinder over de lyserødt malede, snedækkede bjerge. Nu er de to helt alene.
”Så står vi på Wulff Land. Det er den 2. marts 2014, og så har vi tre måneder hjem,” siger Frederik.
Sådan starter Siriusmanden Frederiks store slæderejse og dokumentaren af samme navn, som er blevet til af hans og makkerens videooptagelser fra deres slæderejse i foråret 2014. Foran dem venter 2.300 kilometer i den nordøstgrønlandske ødemark.

27-10-2019 www.kamikposten.dk:

Grønland og Færøerne i Folketinget

Der er to medlemmer i Folketinget, som er valgt ind fra Grønland, og der er to medlemmer i Folketinget, som er valgt ind fra Færøerne.
Det er disse fire medlemmer af Folketinget, der må forventes at være mest vidende om henholdsvis Grønland og Færøerne, og som derfor forventes af orientere resten af Folketinget om de særlige forhold, der skal tages hensyn til i Folketingets arbejde.
Det er også de fire medlemmer, der forventes at fortælle, hvad henholdsvis Grønland og Færøerne kan bidrage med i Rigsfællesskabet

27-10-2019 www.berlingske.dk:

Projektet lignede noget fra et Anders And-blad i al sin simple genialitet

Projektet lignede noget fra et Anders And-blad i al sin simple genialitet. Det gamle fyr ved Lønstrup, der ligger på en af de smukkeste pletter, vort fædreland kan mønstre, skulle flyttes ind i landet for at undvige sin naturgivne skæbne: Det brusende Vesterhav, der æder skrænten bid for bid og er bedøvende ligeglad med, hvor mange luksussommerhuse og fyrtårne, der forsvinder i skumtoppene.
Hvad gjorde man så ved det? Man fik den lokale murer, der elsker Rubjerg Knude Fyr så højt, at han har bygget et tårn hjemme i sin have for at have udsigt til det, til at udtænke en Georg Gearløs-lignende plan. Den involverede blandt andet et sæt skinner, nogle hjul og sætningen »så ruller vi«.

26-10-2019 jyllands-posten.dk:

Ude midt i ingenting ligger en krumtap i USA’s missilforsvar

Midt i storpolitik og militære strategier. Men også midt i ingenting. Jyllands-Posten har besøgt den isolerede amerikanske Thulebase i Grønland og mødt nogle af de civile danskere og grønlændere, der år ud og år ind arbejder i det høje nord.
Når Margrethe Poulsen, som er ansvarlig for lærlinge, skal skaffe lærlinge til basen, slår hun blandt andet på, at Thule er fantastisk for unge grønlændere, der drømmer om i fremtiden at tage ud i verden.
»Man er på et multikulturelt sted og lærer at begå sig blandt andre nationaliteter,« siger hun og tilføjer, at det øvrige Grønland for det meste består af grønlændere, der taler grønlandsk.
Kamikpostens kommentar
En yderst velskrevet artikel fuld af vigtige oplysninger om livet og aktiviteterne på Thule Air Base.
OBS: Siden er desværre nu flyttet ind bag Jyllandspostens betalingsmur.

25-10-2019 sulesam.gl:

Grønland, Danmark og Færøerne er ikke udlandet, vi er os. Sammen

Det er ingen hemmelighed at Samarbejdspartiet ønsker en udvikling i Arktis der tilgodeser Grønland, men også Danmark, således at vi ikke kun modtager, men også giver alle de steder hvor vi som en befolkningsmæssigt lille nation kan bidrage. Vi ønsker, at vi udvikler fælles initiativer omkring mere uddannelse i Grønland.
F.eks. nye uddannelser, som kunne være uddannelse i navigation i arktiske farvande, aktiv involvering af egen befolkning i Forsvar og redningsopgaver – et arbejde der endelig er igangsat – samt mere samarbejde i politi, søværn, og fiskeriinspektioner, samt redningsopgaver til vands og i luften. Der er behov for flere muligheder for uddannelser der er mangeartede, og Danmark kan også tænke kreativt i, at sende forskere og lærere vor vej, som synes Arktis er spændende eller et oplagt område at arbejde med specifikke problemstillinger i.
Med vor befolkning der trænger uddannelse, sociale kår der er gode, trivsel og involvering i verden omkring os, er vi i et vadested, hvor vi håber at Rigsfællesskabet giver os information, luft under vingerne, tager initiativ til at hjælpe os, og samarbejde med os, og hvor vi i Samarbejdspartiet ønsker at række hånden tilbage, og styrke fællesskabet til fordel for også Danmark og Færøerne.

25-10-2019 sermitsiaq.ag:

Danielsen: Det bliver dyrere at flyve

Det bliver langt dyrere at flyve indenrigs i vintermånederne. En ny afgiftsmodel, som udløste voldsomme protester, bliver ikke ændret og vil træde i kraft fra nytår.
Landsstyremedlem for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen vil på trods af højlydte protester ikke pille ved den flyafgiftsmodel, som blev offentliggjort før sommeren, men som siden har udløst kritik såvel fra støttepartiet Demokraterne og andre politiske partier, samt Visit Greenland og Air Greenland.

25-10-2019 sermitsiaq.ag:

Royal Greenland er ikke en bank

Mikael Thinghuus understreger, at debatten om det indenskærs fiskeri intet har med biologisk bæredygtighed at gøre, ”da bestanden som bekendt ikke gyder”.
- Det er derimod i høj grad et spørgsmål om økonomisk bæredygtighed, fastslår Mikael Thinghuus og sætter fingeren på alarmklokken med følgende ord:
- Når vi år efter år fisker mindre hellefisk - og det er desværre helt, helt indiskutabelt, at det er tilfældet - udhuler vi den økonomiske værdi af bestanden for både fiskere, fabriksarbejdere og landet som helhed.

25-10-2019 www.dr.dk:

Mette Frederiksens grineflip går viralt i Kina

Den danske ambassade i Kina har også skrevet om Mette Frederiksens indtog på de kinesiske sociale medier.
- Det er ikke mindst den afslappede stemning i folketingssalen, som kineserne er vilde med. Hashtagget #DanishPrimeMinisterBurstIntoLaughter er således blevet delt næsten 50 millioner gange og historien har fået over 5300 positive kommentarer med på vejen. Klippet er desuden delt bredt af store kinesiske nyhedsmedier som CGTN, Sina News og NetEase, der heller ikke kunne stå for den fnisende statsminister, skriver ambassaden på deres Facebook-side den 23. oktober.

24-10-2019 www.dagensbyggeri.dk:

De arkitekttegnede ungdomsboliger ved Gribskov Gymnasium blev planlagt og opført på bare ni måneder

På en skrående grund med tre småsøer og en stor bålplads i midten er 30 nye og usædvanlige ungdomsboliger ved Gribskov Gymnasium i Helsinge taget i brug. Boligerne huser elever fra Danmark, Færøerne, Island og Grønland, som går i gymnasiets nye nordatlantiske gymnasieklasse; en forsøgslinje som startede i august. Da linjen blev godkendt, fik skolen og lokalområdet samtidig en udfordring - hvor skulle eleverne bo?
Det blev Bo Benzon fra Arkitekturministeriet, der leverede svaret. Gennem flere år har den tidligere BIG arkitekt specialiseret sig i containerbyggeri og midlertidigt byggeri, så han i dag regnes blandt de førende i den niche.

24-10-2019 sermitsiaq.ag:

Lufthavnsselskab får knap en milliard kr

I denne omgang er den lille milliard kroner sammensat af følgende beløb:
  • 423.223.000 kr. (fra Fonden for Langsigtede Investeringer vedrørende engangsindtægter fra ophør af pensionsforsikringsordninger i PFA Soraarneq)
  • 210.927.000 kr. (fra Fonden for Langsigtede Investeringer vedrørende overskud på Landskassens regnskab for 2016)
  • 204.103.000 kr. (fra Fonden for Langsigtede Investeringer vedrørende overskud på Landskassens regnskab for 2017)
  • 100.000.000 kr. (fra hovedkonto 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber vedrørende ekstraordinært udbytte fra Tele Greenland A/S)24-10-2019 klimarealisme.dk:

Fri os fra det onde – og klimaoverdrivelser

Der er bare det ved det, at denne historie om en snarlig syndflod er groft overdrevet. Mere end 2.000 målestationer siger noget ganske andet. De er placeret i alverdens havne og er gennem snart 100 år stillet til rådighed af det hæderkronede britiske Permanent Service on Mean Sea Level. Her viser de konstant opdaterede måleserier, at vandstanden langs kysterne kun stiger 1.1 – 1.5 mm årligt, og at der ikke er nogen mærkbar acceleration. Mine egne videnskabeligt publicerede undersøgelser viser, at havspejlet i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og Østersøen stiger gennemsnitligt 1.2 mm årligt – en stigning der har stået på siden Lille Istids slutning for ca. 200 år siden. Vi ser heller ikke nogen målbar acceleration i havene omkring Danmark – verdens bedst dækkede region mht. vandstandsdata.

24-10-2019 maritimedanmark.dk:

Rusland overvejer arktisk containerrederi

Mens de største containerrederier en for en afviser at ville benytte Nordøstpassagen af hensyn til miljøbelastningen af de arktiske farvande, vil Rusland ikke opgive udviklingen af en nordlig rute.
Derfor kigger den russiske regering sammen med den russiske tænketank Skolkovo på et projekt, der skal skabe en statsejet russisk container operatør, der kan løse opgaven

24-10-2019 knr.gl:

Kraftig tilbagegang i torskefiskeriet

Kvoterne på torsk indenskærs i Vestgrønland har været op til tre gange højere end Naturinstituttets rådgivning til landsstyret gennem de sidste fem år.
Det på trods af mange advarsler fra Naturinstituttet:
- Vi har de senere år rådgivet, at der skal være en mindre fangst af torsk, siger Else Løvstrøm, kommunikationschef på Naturinstituttet.
Hun understreger, at Naturinstituttet har gjort opmærksom på, at torskebestanden har været faldende i de sidste fem år.
- I de sidste fem år har vi sagt, at biomassen – det vil sige mængden af torsk - er faldende

23-10-2019 sermitsiaq.ag:

Fiskeri-kollaps: Nu skal der handles

I gennemsnit er antallet af jollelicenser til hellefisk i område 47 steget med 37%, mens den videnskabelige rådgivning er faldet med 20% i perioden 2013-2019, oplyser Jens Immanuelsen og føjer til:
- Dette bekymrer mig, da det er en indikation af, at ressourcegrundlaget er blevet mindre, når den videnskabelige rådgivning reduceres. Og samtidig, i og med at antallet af licenser er vokset, er der opstået en uoverensstemmelse mellem mængden af fisk og antallet af fiskere, hvilket resulterer i færre fisk til den enkelte fisker.