Kamikposten
Grundlagt 2008 ❖ Lørdag den 23. februar 2019

Hvad mener Parcafolket?   
 
 
22-02-2019 knr.gl:

Kalaallit Airports Holding A/S opretter to datterselskaber

Årsagen til opdelingen af selskabet er ifølge Peter A. Wistoft, at den danske stat skal være medejer af de to internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat, mens den kommende regionale lufthavn i Qaqortoq skal ejes af Selvstyret.
De to nye selskaber skal dermed hver for sig stå for anlæggelsen af to internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat og anlæggelsen af den regionale lufthavn i Qaqortoq.
På den ekstraordinære generalforsamling blev Kalaallit Airports A/S navn samtidig ændret til Kalaallit Airports Holding A/S.

22-02-2019 naalakkersuisut.gl:

Solidt grundlag kan tage tid

Under seminaret blev en fyldestgørende grundlag diskuteret. Derfor er det ikke særligt, at der er grænser for hvad der kan udmeldes, da arbejdet endnu ikke er færdigbehandlet til godkendelse i landsstyret. Landsstyret behandler sagen efter Landstingets anvisning. Fremgangsmåden er ikke ny og landsstyret arbejder efter denne forretningsorden.
Det forventes at oplægget til landsstyret udarbejdes færdigt denne uge.

22-02-2019 sermitsiaq.ag:

Flygtede til Danmark fra voldelige mand

Maliina endte som hjemløs efter hun flygtede fra en voldelig mand. I dag har hun kæmpet sig tilbage til livet.
Når valget faldt på København, så skyldtes det, at hun tidligere har boet i byen. Men det var ikke den eneste grund.
- Jeg ville ikke flytte til Nuuk eller end anden by i Grønland. Jeg ville så langt væk fra min eks-mand som muligt, et sted, hvor han ikke lige kan komme hen til mig.
Kamikpostens kommentar
Det skal gøres muligt at håndtere dette velkendte problem hjemme i Grønland. Loven skal bruges og i fornødent omfang strammes op, så det ikke er kvinden, der er nødt til at flygte, men manden, der skal stoppes.
Med det nye fængsel i Nuuk ligger løsningen lige for, hvis det er, hvad der skal til for at løse problemet.

22-02-2019 knr.gl:

Hjælp til handicappede skal være bedre

Men der er også grænser for, hvordan det kan blive. Grønland er udfordret af størrelsen. Det er simpelthen ikke muligt, at lave de samme forhold her som i udlandet, siger Martha Abelsen.
- Systemer, der bliver linet op til 5 millioner mennesker, vil automatisk være bedre, end dem vi kan stille op til vores 56.000 borgere, siger hun.
I februar 2017 var der i Grønland registreret 132 personer med vidtgående handicap, der med kommunernes hjælp er flyttet til Danmark.

22-02-2019 www.retsinformation.dk:

Bekendtgørelse om adgang til EKF Danmarks Eksportkredits ydelser i Grønland

I medfør af § 2, stk. 6, i lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit fastsættes:
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder med hjemsted i Grønland.
Adgang til ydelser:
§ 2. Virksomheder med hjemsted i Grønland kan i medfør af § 2, stk. 6, i lov om EKF Danmarks Eksportkredit, benytte EKF Danmarks Eksportkredits ydelser omfattet af lovens § 2 og regler udstedt i medfør heraf.
Ikrafttræden:
§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2019.

Erhvervsministeriet, den 27. januar 2019
Rasmus Jarlov

21-02-2019:

Den 12. juni har vi haft selvstyre i 10 år

 

21-02-2019 knr.gl:

Far til handicappet: Vi flyttede til Danmark for at få ordentlig hjælp

Niels Storchs datter bor i dag i et bofællesskab for handicappede, og i følge faren har hun det godt. Derfor har familien ingen planer om at flytte tilbage til Grønland.
- Det skyldes, at vores datter har egen bolig her, hun har et arbejde i sit bofællesskab, får hjælp og har en tryg hverdag sammen med de andre beboere, fortæller Niels Storch.
Kamikpostens kommentar
Det er i denne sag nødvendigt at være realistisk og samtidig værdsætte rigsfællesskabet.
I min tid i Landstinget var jeg medlem af sundhedsudvalget. Udvalget var flere gange i Danmark for at få viden om det arbejde, der gøres for mennesker fra Grønland med vidt forskellige handicap.
Hver for sig kræver det en høj grad af specialviden for at kunne give disse mennesker en anstændig tilværelse. Det kan man give dem i et område som Danmark med mere end fem millioner indbyggere og en god infrastruktur.
Det er ikke hverken økonomisk eller geografisk muligt at gøre det i Grønland.

21-02-2019 politi.gl:

Årsstatistik 2018 Grønlands Politi

Det paradoksale er, at man samtidigt kan se stigningen i antallet af anmeldelser som noget positivt. Vi oplever i politiet og anklagemyndigheden i øjeblikket, at tabuet omkring seksuelle overgreb lige så stille bliver brudt. Hvis det er årsagen til stigningen i antallet af anmeldelser, så kan stigningen ses som en positiv udvikling, idet flere ofre dermed får muligheden for at få hjælp, og flere gerningsmænd kommer til at stå til ansvar for deres forbrydelser. Der er dog lang vej endnu. Det er således tankevækkende, at der er områder i landet, hvor der ikke bliver anmeldt nogen overgreb mod børn overhovedet, mens der andre steder i landet er meget høje anmeldelsestal. Er det fordi, der ikke begås overgreb i nogle områder i landet –eller kan forklaringen være en anden...?

20-02-2019 www.royalgreenland.gl:

Dagpleje- og indkvarteringsordning etableres i Saattut

Royal Greenland har ansat en privat dagplejer i Saattut, så pasningsproblemer til medarbejdernes børn er løst. Men fabrikken mangler stadig arbejdskraft, derfor har Royal Greenland planer om at bygge et indkvarteringshus til otte udefrakommende medarbejdere i bygdens fabrik
Fabrikken i Saattut genåbnede efter en større renovering i slutningen af november 2018. Men fabrikken fik mangel på arbejdskraft, idet medarbejdere med små skolesøgende børn manglede pasning til deres børn efter skoletid, fordi den kommunale fritidsordning i bygden var blevet lukket i efteråret 2018.

20-02-2019 kennethaoerasmusse.wixsite.com:

Hjemmeside med politiske forslag lanceres

Jeg lancerer hermed et hjemmeside med forslag til politiske målsætninger, herunder forslag til det kommende folketingsarbejde.
  • Det er på tide, at befolkningen bliver hørt ift. planerne om selvstændighed - tiden er moden til en folkeafstemning.
  • En afkriminalisering samt legalisering af cannabis til medicinsk samt rekreativt brug er også ønskeligt.

Andre forslag til det kommende folketingsarbejde kan læses på siden, på dansk og på grønlandsk.

Undertegnede har brugt mange timer på at nedfælde forslagene og på at designe hjemmesiden, derfor håber undertegnede, at forslagene kan bruges konstruktivt af samfundet.

20-02-2019 www.altinget.dk:

Forskere: Grønlands bæredygtige udvikling er i fare

Det er påvist, at omstændighederne omkring efterforskningen har medført en stor fraflytning fra byen og stagnation i udviklingen. I folkemunde italesættes minen i dag som enten Narsaqs potentielle redning eller dens potentielle undergang.
Folk holder vejret og venter på, at der træffes en beslutning, før de renoverer deres hus, investerer i deres virksomhed eller på anden vis foretager sig noget, som kunne være med til at holde gang i samfundet.
Denne atmosfære af usikkerhed har medført, at mange ressourcestærke familier har forladt byen, og mange af dem, der er tilbage, føler sig fastlåst i situationen. Men lige så længe der er en aktiv efterforskningstilladelse – lige så længe tilfalder der hvert år et afkast til Selvstyret, som bidrager til den grønlandske økonomi.
Beretning fra et møde i Narsaq
Kamikposten har modtaget denne beretning:
"Jeg var i aftes til stort anlagt møde i forsamlingshuset i Narsaq. Dialogmøde (som de kaldte det) vedrørende råstofudvinding, hvor eksperter fra bl a Aarhus universitet, råstofforvaltningen, sundhedsvæsnet (landslægen) osv osv. De rejste rundt i hele Sydgrønland og fremlagde deres planer med specielt uranudvindingen i her i Narsaq.

Det var et møde - meget omfattende og grundigt - hvor de oplyste, at samtidig med den fuldstændig ufarlige udvinding, skulle aktørerne afsætte penge til en oprydning. Det lød altsammen meget tilforladeligt lige indtil de nævnede, at man ville placere en giftsø ved siden af Kvanfjeldet med meget højt indhold af Fluor adskilt at en dæmning, der absolut ikke måtte gå i stykker, da det så ville betyde forgiftning af hele Narsaq by.

De havde en plan om at neutralisere fluor ved at blande det med kalk og så sælge calciumfluorid. Teknisk fortalte de om mulige ulykker med dæmningen, der eventuelt kunne skyldes konstruktionsfejl. Men da jeg borede lidt i det, forstod jeg, at en dæmningsulykke ville betyde en kæmpekatastrofe på linje med en a-kraftulykke. Der er jo andre naturlige årsager til en udsivning af natriumfluorid end en teknisk fejl - det kunne evt også skyldes terror. Umiddelbart kan jeg forestille mig, at en sådan installation efterfølgende må sikres militært. - Det virkede ikke som den problematik var faldet dem ind."
Læs også
Kollapset dæmning i Brasilien: Redningsfolk søger efter overlevende i muddermasser

20-02-2019 www.danishshipping.dk:

Analyse skal klarlægge konsekvenser ved sejlads i Arktis

Medlemslandene i FN’s søfartsorganisation, IMO, vil på det kommende møde sætte fokus på konsekvenserne for de arktiske samfund, hvis et forbud mod brug af det såkaldte Heavy Fuel Oil (HFO) også indføres i Arktis
  • Polarkoden er et tillægsregelsæt, som skibene skal opfylde, hvis de sejler ind i det arktiske eller antarktiske område. Dette betyder, at skibene skal være isforstærkede, hvis de skal sejle i is, ligesom der er krav om træning i at sejle skibet i isen og krav om særlige livbåde.
  • Skibe, der sejler til Grønland eller ønsker at sejle gennem Nordvest- eller Nordøstpassagen, vil være omfattet af Polarkodens krav.
  • Der er nu HFO brændstoffer tilgængelige, som både er klassificeret som HFO, men som samtidig opfylder de anbefalinger, der er for skibsbrændstof i Polarkoden.19-02-2019 www.ral.dk:

Rotationen for Malik Arctica rejse 1906 er ændret

Skibet anløber Aasiaat, hvor den losser alt gods til byen og kun laster gods til Ilulissat. Herefter fortsætter Malik Arctica til Ilulissat. Når skibet har været i Ilulissat, returnerer Malik Arctica til Aasiaat, hvor man vil laste det resterende gods.

19-02-2019 politiken.dk:

Staten gransker Huawei efter konsekvent brug af illegalt arbejde

Det er tredje gang, at politiet har fanget Huawei i at bryde udlændingeloven. I 2015 medførte det bøder på 40.000 og 60.000 kroner. Dengang lovede selskabet bod og bedring. Alligevel blev virksomheden året efter, i oktober 2016, idømt en bøde på 20.000 kroner »for at beskæftige en medarbejder uden fornøden arbejdstilladelse«, siger ledende politiinspektør Jens Jespersen ved Københavns Politi. Sagen har ikke tidligere været offentligt kendt.
Kilder omkring Huawei oplyser, at de illegale kinesiske arbejdere internt i selskabet går under betegnelsen ’turisterne’. De kommer typisk ind i landet på et 3-måneders forretningsvisum, som ikke giver ret til at udføre egentligt arbejde i Danmark. Ifølge Politikens oplysninger har sådanne arbejdere indtil for nylig haft deres daglige gang i en sidebygning til Huaweis hovedkontor.

18-02-2019 www.berlingske.dk:

Hatten af for Theresa Mays stædige kamp mod vejrmøllerne

Hendes aftale med EU blev nedstemt. Hun bliver hånet af et parlament, som ikke aner, hvad det vil. Hun ved, at hun ikke overlever politisk, men alligevel bliver hun ved med at stå op og gøre det, hun lovede ved sin tiltrædelse. Den indstilling kommer vi til at savne i EU, når briterne forlader os uden aftale.

18-02-2019 naalakkersuisut.gl:

Nikkulaat Jeremiassen: Næste skridt er at vedtage en fiskerikommission

Efter parterne har drøftet blandt andet formålet med kommissionens arbejde, og at fiskerikommissionen skal komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen. Kom parterne med tilføjelser og tilretninger i den foreliggende arbejdsdokument for den kommende fiskerikommissions arbejde.
Jeg vil gerne pointere, at parterne var grundlæggende enige om slutdokumentet for Fiskerikommissionen, som vil blive fremlagt til landsstyret, og blive vedtaget i den nærmeste fremtid. Dette vil blive et arbejdsgrundlag for fiskerikommissionen.

18-02-2019 sermitsiaq.ag:

Vreden ulmer blandt fiskerne

Henrik Sandgreen forudser, at radiotavsheden efter Ilulissat-mødet i onsdags kan skyldes uenighed om et kommende kommissorium, der skal danne grundlag for en fiskerikommission.
- Jeg frygter, at det kan ende i et valg. Situationen er i hvert fald uholdbar, understreger Henrik Sandgreen, der samtidig peger på, at noget tyder på en alvorlig splittelse i Siumut.
- Der udstedes fiskerilicenser i et væk. Det skaber mangel på arbejdskraft på de større fartøjer og fiskefabrikkerne, samtidig med at de kystnære fiskeres indtjening udhules, fordi der er så mange om ressourcerne. Det er uholdbart, siger Henrik Sandgreen.

18-02-2019 knr.gl:

Kørelærer har manglet ny teoribog i mange år

Selv om han er glad for, at en ny og opdateret teoribog er på vej, er han ærgerlig over, at det først sker nu.
- Siden den obligatoriske brug af sikkerhedsselen blev indført, har bogen været mangelfuld. Jeg kan ikke engang huske, hvornår det blev obligatorisk. Siden dengang har jeg ønsket en fornyet teoribog, siger Otto Eugenius.
Trafikloven blev ændret den 1. oktober 2008, hvor blandt andet obligatorisk brug af sikkerhedssele blev indført.
Kamikpostens kommentar
Du bør spørge de grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget siden Trafikloven blev ændret den 1. oktober 2008, hvorfor der først den 18. januar 2019 blev taget skridt til, at teoribogen blev opdateret.
Læs også
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aaja Chemnitz Larsen

18-02-2019 www.natur.gl:

Hvor kommer ”vores” narhvaler fra

Kravet om forhøjelse af kvoter for narhvaler forskellige steder i Grønland, blev adskillige gange fremsat gennem medierne på det seneste. Begrundelserne omkring kravet om kvoteforhøjelse var ofte, at den biologiske rådgivning vedrørende narhvaler, var sat alt for lavt. Baggrunden for den biologiske rådgivning beror på mange forhold, men et af de væsentligste forhold er, hvor narhvals områder forsynes fra. Kun få områder i Grønland har egne lokale bestande, resten forsynes med narhvaler fra Canada.

17-02-2019 sermitsiaq.ag:

Pele Broberg om lufthavne: Tingene hænger ikke sammen

Hele oplægget med Kalaallit Airports A/S og lufthavnspakken var, at vi skal overgå til en ny form for infrastruktur, der skal sikre bedre og billigere flyforbindelser både internt i Grønland og til og fra Grønland. Men jo nærmere vi kommer til implementering af planerne, jo tydeligere bliver det, at vi ikke aner hvad der sker eller hvad konsekvenserne bliver for størstedelen af befolkningen, siger Pele Broberg fra Partii Naleraq.

16-02-2019 menneskeret.dk:

Personer med handicap flytter fra Grønland for at få hjælp

Ifølge FN’s Handicapkonvention, som Danmark har underskrevet, har staten ansvar for at fjerne barrierer og give den nødvendige støtte, så personer med handicap kan tage del i samfundet som resten af borgerne. Dette gælder også i Grønland, men desværre møder personer med handicap mange udfordringer i dagligdagen.

”En del mennesker med handicap har valgt at flytte fra Grønland til blandt andet Danmark. Den hjælp og støtte, de kan få i deres hjemland, er utilstrækkelig, og det får dem til at søge væk,” siger Mette Gaardsted Frandsen, fuldmægtig ved Institut for Menneskerettigheder.

16-02-2019 www.tv2ostjylland.dk:

De er grønlændere, men hverken hjemløse eller alkoholikere

- Har I tænkt over, hvorfor det ikke er os, der sidder her, spørger Inger sine veninder, da de går forbi trappen ind til Frelsens Hær i Klostergade i Aarhus.
Svaret fra de to andre er vævende og luftigt, det handler mest om at være heldig, for selvom de tre veninder er grønlandske ligesom flere af de hjemløse, der ofte sidder i det åbne byrum, har de tre klaret sig uden at falde i med alkohol og sociale problemer.

15-02-2019 sulesam.gl:

Folkeskolen skal have et makeover – Tidlige indsatser nu

Al uddannelse starter med en solid folkeskole, og før vi får vendt denne tendens til det væsentligt meget bedre, vil vi ikke se et synligt løft i resten af vor uddannelses,- eller socialkultur.
Uddannelse er den bedste måde at sikre, at man får brudt sin sociale arv, samt den mest sikre vej til bedre livskvalitet, bedre lønninger, og bedre familier i fremtiden.
Vi kan ikke bare se passivt til, mens der år efter år rulles så dårlige resultater ud af folkeskolen som det er tilfældet i dag.
Vort samfund, og vore børn, fortjener bedre.
Kamikpostens kommentar
Her lades alt håb ude.
Når ikke engang Samarbejdspartiet tør nævne, hvad problemet er i folkeskolen, så er vejen mod bedre uddannelse både stejl og uopnåelig for de fleste.
Problemet er manglende sprogkundskaber.
I den grønlandske folkeskole skal der undervises i både dansk og engelsk på så højt et niveau, at der efterfølgende kan gennemføres uddannelser på alle niveauer, der giver adgang til andet og mere end ufaglært arbejde.
Undervisning i grønlandsk bør være et tilvalgsfag.
Man er meget optaget af udvandringen til Danmark og andre lande, som bare vokser og vokser. En stor del af udvandringen skyldes den ubehjælpsomme undervisning i dansk og engelsk. En mindre del af udvandringen skyldes den tvungne undervisning i grønlandsk.
Udvandringen vil vokse, og udviklingen i Grønland er gået i stå.
Det tør ikke engang samarbejdspartiet skrive om.

15-02-2019 www.kamikposten.dk:

Cybertrusler… A hvaffor noget

Grønland har ikke opbygget diplomati, knowhow, forhandlingsevner, efterretningstjenester, og militær magt mm., og det er heller ikke realistisk vi får det i den udstrækning der er behov for, hvis vi vil beskytte os selv og borgerne mod dårlige handler, og afgivelse af suverænitet.
En opbygning af dette det koste langt over, hvad vi kan skaffe af penge i landet – hvoraf langt over halvdelen af vor indkomst i øvrigt er bloktilskud fra Danmark

15-02-2019 knr.gl:

Rapport om Camp Century er spild af penge

Det er fint at spørge GEUS og DTU om situationen ved Camp Century. Det er de institutioner, som burde fremkomme med det, som de ved. Det, der ophidser mig, er, at helt faktuel viden, som begge institutioner burde vide eksisterer, ikke er brugt. Derfor er den nye rapport voldsomt spild af danske og grønlandske penge, siger Jørgen Peder Steffensen.

15-02-2019 www.ft.dk:

Ny teoribog for Grønland

Det fremgår af § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 952 af 23. november 1994 om kørekort for Grønland, at undervisningen i teori skal være gennemført i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens teoribog for køreundervisning i Grønland. Lovgivningen er løbende blevet tilpasset, og da teoribogen sidst blev udgivet i 1994, følger anvisningerne i teoribogen ikke gældende lov. Agter ministeren at pålægge Færdselsstyrelsen at udgive en ny og tidssvarende udgave i digital form, således at den løbende kan følge gældende lov og være tilgængelig for ansøgere af kørekort?
Kamikpostens kommentar
Det er det nyeste eksempel (der kan muligvis være flere), hvor Aaja Chemnitz Larsen har taget en sag op om ændringer af lovgivning vedrørende Grønland, der skal følges op i forhold til de afledte tiltag. Her drejer det sig om løbende ajourføring af teoribogen.
Det er hovedopgaven for de to grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget, som i alle de år, der huskes her på Kamikposten, er blevet svigtet af alle grønlandsk valgte medlemmer af Folketinget.

14-02-2019 www.royalgreenland.gl:

Produktionslinje opsættes i Aappilattoq

Royal Greenland genåbnede det lille bygdeanlæg i 2014. Siden har Royal Greenland investeret i et hus som indkvartering til udefrakommende fiskere, der kommer og fisker i området. I 2017 investerede Royal Greenland også i tre tidsvarende joller, der nu er udlejet til tre fiskere fra bygden. Igennem rådgivning fra fiskerikonsulenter i Royal Greenland fik yderligere fire fiskere fra bygden tidsvarende joller igennem ESU lån i 2018. Yderlige fire fiskere fra bygden har søgt om ESU lån til anskaffelse af joller i løbet af 2019.

14-02-2019 naalakkersuisut.gl:

Fiskerikommissionens arbejde vil være udgangspunkt for den nye fiskerilov

Når fiskerikommissionen er blevet nedsat, skal den komme med anbefalinger til en fiskerilov og andre relevante tiltag, som kan bidrage til fiskerisektorens udvikling og være med til at sikre, at samfundet får mest muligt gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.
Fiskerikommissionen afslutter sit arbejde med en betænkning med forslag til en ny fiskerilov indarbejdet.
Kommissionen forudsættes at aflevere en betænkning om sit arbejde inden udgangen af dette år

14-02-2019 sermitsiaq.ag:

Grønland vil selv styre cyberforsvar

Selvstyret vil ikke underordne sig Forsvarets Efterretningstjeneste, når det gælder cybersikkerhed.
I stedet for, bliver der arbejdet på en egen lov om om cyber-­ og informationssikkerhed. Hvis alt går efter planen og forslaget bliver godkendt af landsstyret skal lovforslaget fremlægges på efterårssamlingen.
- Vi ønsker ikke at underordne os restriktioner fra Danmark, men ønsker et godt og tæt samarbejde, siger Tony Ditlevsdal.
Kamikpostens kommentar
Det drejer sig nok i denne sag i højere grad om lokal jobsikring end om cyber- og informationssikkerhed.

14-02-2019 sermitsiaq.ag:

Tomme selvmordstrusler er bekymrende

Bag de tragiske tal skjuler sig mere end dobbelt så mange selvmordsforsøg: 92. Omkring hver anden eller tredje dag året rundt er der altså et menneske her i landet, som desperat søger døden. Heldigvis forgæves for de flestes vedkommende.
Hvad der nok er mindre kendt, er at et uhyggeligt stort antal mennesker – årligt 800 til 900 borgere – truer med selvmord. Nogle gange er det blodig alvor. Men ofte bruges truslen som ren pression over for kæreste, ægtefælle, sagsbehandler eller andre, fortæller politimester Bjørn Tegner Bay.

13-02-2019 www.royalgreenland.gl:

Royal Greenland søger elever

Har du lyst til at være med i Royal Greenlands team?
Hvis du søger og bliver optaget som elev inden for dit uddannelses felt, så tilbyder Royal Greenland dig en elevplads i en international arbejdsplads, hvor hverdagen ikke er ens og fyldt med gode udfordringer.

Du vil deltage i et forløb, hvor du uddannes i dit faglige felt og samtidig styrker dine personlige kompetencer gennem deltagelse på bootcamps, coaching med videre.

Du har lyst til at arbejde i en virksomhed, som skaber værdi for Grønland – og du har lyst til at vi skaber værdi sammen!

13-02-2019 sermitsiaq.ag:

En grønlandsk tidszone kan være på vej

Grønland er i dag ikke herre over de tre aktuelle tidszoner, som landet er underlagt. Et område som Kim Kielsen måske vil hjemtage fra Danmark.
Kamikpostens kommentar
Den geografiske tidsforskel tælles i timer.
Den mentale tidsforskel tælles i år. Det havde Jonathan Motzfeldt en klar mening om: tidsforskellen i Grønland gik ikke øst-vest, den gik nord-syd og var på 50 år.
Anmeldelse af bog
Min mund er lukket med syv segl

12-02-2019 www.carlsbergfondet.dk:

Sand kan gøre Grønland rigere

Med afsmeltningen af den grønlandske Indlandsis følger ikke blot problemer, men også nye muligheder. Afsmeltningen af isen er nemlig ensbetydende med fremkomsten af store mængder sand langs Grønlands kyster. Sand som ressource er yderst efterspurgt globalt set på grund af det stigende behov, som den galopperende urbanisering og kravet om infrastrukturforbedringer over hele verden afstedkommer. Grønland står hermed med en ny og hidtil overset ressource, som potentielt kan komme landet til gavn i takt med, at både efterspørgsel og dermed markedspriser vil stige yderligere i de kommende år.

12-02-2019 sermitsiaq.ag:

Siumut-kandidat: Ny forsonings-kommission er nødvendig

Vi ved allerede, hvordan en række af kolonitidens beslutninger havde negative konsekvenser for det grønlandske samfund, understreger Ineqi Kielsen og nævner blandt andet følgende sår i landets kolonihistorie: Fødestedskriteriet, de juridiske faderløse, Qullissat, tvangsflytningen fra Pituffik, G-60 og eksperimentbørnene.
Læs også
En konstrueret moralsk gæld
Men kigger man bare lidt nærmere på Grønlands historie vil man finde ud af, at den virkelige skandale i forholdet mellem Grønland og Danmark ikke er Thulesagen, fødestedskriteriet, lukningen af den ubeboelige mineby Qullisat eller tvangsopdragelsen af 22 inuitbørn i Danmark. De fire sager udgør stort set hele fundamentet i myten om nordboernes moralske gæld til inuitterne.
Men menneskeligt, økonomisk, og politisk er den afgørende tragedie, at danske politikere har ladet sig narre og skræmme af den grønlandske elites brug af etnisk identitetspolitik. Faktuelt er der ingen sammenligning overhovedet mellem selv de største skandaler i kolonitidens behandling af inuitterne, og så den skade, den grønlandske politiske elite med den danske stats tavse velsignelse gennem både korruption og uduelighed har påført øens befolkning.

12-02-2019 knr.gl:

Trawler har ødelagt søkabel: Advokat er sat på sagen

Det er en trawler, som har ødelagt søkablet, siger direktøren for Tele-Post, Kristian Reinert Davidsen, til KNR.
- Det er en alvorlig sag at klippe et søkabel over. Det er jo afmærket i søkortet, siger han.
Tele-Posts advokat har derfor sat sig i forbindelse med det rederi, der ejer trawleren.

11-02-2019 www.natur.gl:

Støjforurening - Bedre styr på støjen i arktiske farvande

Havet er ikke en tavs verden. Der er masser af støj under havets overflade. Og en hel del af den støj frembringer vi mennesker – blandt andet ved sejlads, og når vi leder efter olie. Et nyt studie viser, at modeller kan forudsige den mængde støj, vi laver. Det kan blive er godt værktøj til at regulere støjforurening i havet.
Kamikpostens kommentar
Robert Storm Petersen har skrevet et teaterstykke med titlen ”Der må være en grænse”. Stykket handler om smuglere. Det er klart at der må være en grænse, hvis man er smugler, ellers er der jo ikke noget at leve af.
Jeg har det lidt på samme måde, når biologer på Århus Universitet og Grønland naturinstitut formoder (håber?), at menneskeskabt støj i havet påvirker dyrelivet i nævneværdigt omfang.

Jeg har i Grønland adskillige gange sejlet enten for sejl eller motor omkring pukkelhvaler ude ved Kangeq i mundingen af Godthåb fjord og andre steder i farvandet omkring Nuuk. Hvalerne lader sig ikke forstyrre hverken af motorstøj eller sejlets blafren.
Engang efter en times sejlads omkring en større flok pukkelhvaler ud for Kangeq, hvor jeg kunne høre hvalernes brølen, når de dukkede frem af havet, fik jeg på vej hjem for motor følge af en mindre sildepisker, der dukkede frem af vandet og svømmede tæt forbi båden frem mod stævnen hvor den et stykke forbi dykkede og kort tid efter gentog manøvren – igen og igen. Et par gange råbte jeg ad den, fordi den kom meget tæt på stævnen. Efter en lille sømils sejlads forsvandt den. Jeg har flere lignende oplevelser.
Her i Mou kan vi i Lille Vildmose nogle få kilometer mod syd også iagttage dyrs reaktion på mennesker, biler og motorstøj. De er ligeglade med biler, motorstøj og en person i en nedrullet siderude. Men i samme øjeblik man stiger ud af bilen, er de fleste, men ikke alle dyrearter, på vej væk.

11-02-2019 sermitsiaq.ag:

Giv nu den undskyldning til eksperimentbørnene

IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har fremsat et beslutningsforslag om en officiel statslig undskyldning til de 22 grønlandske børn, der i 50’erne som del af et socialt eksperiment blev sendt til Danmark.
Læs også
"Den danske stat brugte grønlandske børn som forsøgskaniner"
Historien kan bruges. Nogle vil have undskyldninger, andre vil have erstatninger. Nogle mener bare, at Danmark er et kolonialistisk lorteland og andre har en interesse i at ”dokumentere” at Danmark har behandlet grønlænderne lige så skidt som de behandler de afviste irakiske asylansøgere. Og så er der selvfølgelig filmfolkene, der gerne vil skrue forventningerne op i højeste gear til deres kommende film.
Under sådanne betingelser har sandheden trange kår.
Kamikpostens kommentar
I dag gør man ingenting for den store gruppe af socialt udsatte, vanrøgtede og ofte seksuelt misbrugte børn.
I Sermersooq Kommune åbner man børneflygtningelejre omkring lønudbetalingsdagene, resten af måneden er børnene tilbage hos forældrene, der har drukket både løn, socialhjælp og børnetilskuddet op.
Mon ikke det for mange af disse børn også i dag ville være som at komme i paradis at få et års ophold i Danmark, hvor de kunne falde til ro i en tryg hverdag uden druk, med mad på bordet hver dag, og en ordentlig skolegang?
Flere og flere almindelige familier flygter i disse år til Danmark fra Grønland for at kunne sikre deres børn en ordentlig skolegang og en lysere fremtid.

I stedet for at kræve en undskyldning fra staten for en tres år gammel ikke-sag, burde Aaja Chemnitz Larsen fra Folketingets talerstol opfordre til, at man fra Rigsfællesskabets side forlangte en anstændig handlingsplan i det grønlandske selvstyre for at sikre de mange totaltsvigtede børn i Grønland en ordenlig tilværelse med en fremtidsudsigt, der ikke er domineret af selvmord som hyppigt valgt endestation.

09-02-2019 sermitsiaq.ag:

Domme skærpet markant de seneste 20 år

Dommene i sager vedrørende personfarlig kriminalitet og krænkelse af børn er nemlig markant skærpet de seneste 20 år.
– Både volds- og sædelighedssager, som før i tiden medførte bøder, eventuelt kombineret med en betinget dom, medfører i dag en dom til en anbringelse i anstalten udmålt i måneder. Desuden er »normalsanktionen« for et drab i samme periode steget fra fire til seks år, siger politimester Bjørn Tegner Bay til Sermitsiaq.
Kamikpostens kommentar
En dom i volds- og sædelighedssager udmålt til nogle måneders ophold i en anstalt opfattes næppe som en hård dom - hverken af skadelidte eller af voldsmanden.
Hvis anstaltsanbringelsen sker i en anden by end der, hvor forbrydelsen er begået, så vil man som voldsramt kun i få måneder kunne undgå at løbe ind i voldsmanden, når man går uden for sit eget hjem. Er det i samme by, så er en anstaltsanbringelse kun en udgift for samfundet i forhold til en bøde, der ikke bliver betalt, eller en betinget dom, der ikke er mere end en løftet pegefinder.

08-02-2019 www.jobunivers.dk:

Praktikopslag til Grønlands Repræsentation i Washington, D.C

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.
Inden praktikopholdet bør du aftale med din uddannelsesinstitution, om du kan godskrive points under ECTS eller evt. opnå en anden form for studierelevant anerkendelse for praktikopholdet.
Forventninger til praktikanten:
Overbygningsstuderende i et samfundsvidenskabeligt fag fx cand. jur., cand.scient.pol, cand.oecon, cand.polit., cand.merc.jur el. bachelor

08-02-2019 naalakkersuisut.gl:

Landsstyret tier ikke om faktiske forhold om flysikkerhed

Lovgivningen er indrettet på en sådan måde, at Trafikstyrelsen i Danmark er bemyndiget til at give dispensationer fra de generelle regler direkte til lufthavnsoperatøren. Dispensationer gives inden for de fastsatte retningslinjer, som er vedtaget af FN´s luftfartsorganisation ICAO. Af selv samme årsag bliver hverken landsstyret eller Landstinget inddraget, når der gives en dispensation, da dispensationer ikke er en politisk sag, men sker på baggrund af en faglig vurdering i henhold til gældende regelsæt. Så naturligvis opfylder de nye lufthavne internationale standarder.

08-02-2019 sulesam.gl:

Panik før lukketid – Lufthavnene er ikke færdigttænkte – som vi hele tiden har sagt

Man har fejet os af bordet, pisket en stemning op, fortsat i samme spor og vi har talt for døve øren, og under både pølsepres og fyrværkeri-brag.
Findes der bedre løsninger? Billigere løsninger? Er det bedre at spare op til lufthavne? Hvilke alternativer har vi?
Er det bedre og billigere at renovere Kangerlussuaq og spare op til nye lufthavne? At bygge i etaper? Har vi en turisme-strategi der er realistisk, som skal være med til at gøre lufthavnspakken til en succes? Kan vi få medfinansiering? Kan vi lave offentligt-private partnerskaber? Hvordan skal beflyvningsmønstret være i fremtiden, realistisk set, for at passagergrundlaget på de rentable lufthavne betaler lufthavnene hjem? Hvad med fremtidens servicekontrakter?
Vi har endda særligt spurgt om, om placeringen af Nuuk lufthavn er fremtidssikret.
– Vi gik faktisk så langt som til at sige, at det var den ikke.
Læs også
Paragraf 37 Spørgsmål: om lufthavnsbyggeriet
Besvarelse af § 37 spørgsmål 2019-068 om lufthavnspakken

08-02-2019 sermitsiaq.ag:

Antallet af selvmord falder - men ikke i Grønland

Selvmordsraten i Grønland er dobbelt så høj, som i Lesotho, der ellers har den højeste selvmordsrate blandt lande med mere end en million indbyggere.
Tager man tallene fra Grønlands Politi og omregner dem på tilsvarende vis, så ligger selvmordsraten for Grønland på 82 i gennemsnit for perioden fra 2013 til 2017. Til sammenligning er den globale selvmordsrate på 11,2 selvmord per 100.000 indbyggere.
Kamikpostens kommentar
Nu nedsætter landsstyremedlem for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, nok endnu en arbejdsgruppe.

07-02-2019 naalakkersuisut.gl:

Vi har fuldt fokus på cybersikkerhed i Grønland

Landsstyret har naturligvis fuld fokus på vort lands og vores borgeres sikkerhed – også i cyberspace.
Den nationale digitaliseringsstrategi 2018-2021 tema 2 omhandler netop Sikkerhed og Privatliv, herunder cyber- og informationssikkerhed, cyberberedskab, status af sikkert 3. land i EU regi samt persondatasikkerhed. Digitaliseringsstyrelsen er i fuld gang med en række tiltag, som kan matche de øgede krav til cybersikkerhed i dag og i fremtiden. Konkrete tiltag er:
  • Samarbejde med de danske myndigheder, PET og FET, om at sikre mod overtrædelse af cybersikkerheden
  • I indeværende år ansøger Grønland om at få status af sikkert 3. land i EU regi, hvilket åbner op for at Grønland kan samarbejde om cybersikkerhed under NATO
  • Vi er i fuld gang med at opgradere informationssikkerhed fra DS 484 til den internationale standard ISO 27001. Dette arbejder foretages i samarbejde med Deloitte

Vi anvender i øvrigt ikke Huawei i vores infrastruktur.

07-02-2019 sermitsiaq.ag:

KNI-plan kan ødelægge tilliden til Grønland

Hvis den holdning får overtaget i debatten, kan vi godt glemme alt om erhvervsudvikling og nye arbejdspladser i Grønland. Hvis vi lukker økonomien i Grønland omkring de synspunkter er hele verden og historien fyldt med eksempler på, hvor galt det kan gå. Grønland har hårdt brug for kapital og risikovillighed udefra, og den udebliver desværre, hvis motiverne mistænkeliggøres, eller hvis investorerne og forretningsfolkene mister tilliden til den politiske kurs.

06-02-2019 knr.gl:

Tele-Post: Vi tager norske advarsler om cyberangreb fra Kina alvorligt

Det giver panderynker hos direktør i Tele-Post, Kristian Reinert Davidsen, at Norges efterretningstjeneste PST advarer mod angreb på norske datanetværk fra Kina og Rusland.

I Grønland leverer kinesiske Huawei nemlig via Tele-Post bredbåndsmodem til private husstande, og selskabet har været med til at forlænge søkablet fra Nuuk til Aasiaat.
- Problemstillingen om kinesiske leverandører - herunder Huawei - har eksisteret i længere tid, og vi forholder os løbende til, om vi skal ændre holdning til leverandørerne. Det gælder også den seneste udvikling i Norge, siger han.

06-02-2019 knr.gl:

Nuuk: Landingsbane får mindst mulige bredde

Den kommende landingsbane i Nuuk bliver 210 meter bred, og det er 90 meter smallere end de internationale anbefalinger. Trafikstyrelsen har givet seks dispensationer til lufthavnsbyggeriet.
Anbefalingen i ICAO er 300 meter i bredden på landingsbaner i den størrelse, som Nuuk får fra 2023. Og bredden omfatter selve landingsbanen inklusiv et asfalteret område derefter på hver side.
Men ligesom i dag kommer den ny landingsbane til at ligge på en forhøjning med stejle kanter til de fleste sider rundt om lufthavnen. Og det vil være en kolossal udgift at udvide forhøjningen, så landingsområdet blev 300 meter bred over hele linjen, oplyser projektchef i Kalaallit Airports, Jesper Nordskilde, til KNR.
Derfor har det været nødvendigt at gøre banen smallere i enderne, oplyser selskabet.

06-02-2019 ia.gl:

Landsstyret har ikke styr på lufthavnsbyggerierne

Hvorfor har man ikke for længst opdaget, at den kommende lufthavn i Nuuk skal bygges smallere? Hvorfor har man tiet om sagens reelle forhold? Landsstyret og ikke mindst landsstyreformanden må komme med en forklaring omkring tingenes reelle tilstand. Det allerede meget dyre projekt som vi nu ved kommer til at blive værre end det befolkningen har fået at vide hvor selv Finans- og Skatteudvalget på ingen måde er blevet orienteret om. Landsstyrekoalitionen med støttepartiet har vanen tro været fuldstændig tavs om disse, tavsheden er endnu ikke brudt. Dette er fuldstændig uacceptabelt Jeg er selv medlem af Finansudvalget og udvalget er aldrig blevet informeret om dispensationsansøgningerne.
Man kan ikke placere ansvaret for det dyre fejl hos Kalaallit Airport A/S alene. Landsstyreformanden må træde i karakter og placere et klart politisk ansvar. Politikerne kan ikke placere fejlene hos diverse embedsmænd alene. Landsstyreformanden bør derfor handle og placere ansvaret for fejlene. Et så stort et anlægsprojekt kræver et fast og korrekt politisk håndtering. En så uansvarlig håndtering af sagen ikke på ingen måde accepteres.

06-02-2019 knr.gl:

Færøsk folketingsmedlem støtter Mette Frederiksen som statsminister

Hverken Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit, Aleqa Hammond fra Nunatta Qitornai eller færøske Magni Arge fra det republikanske parti, Tjóðveldi, vil oplyse, hvem de helst ser som statsminister, hvis de bliver genvalgt til Folketinget.
Men det er at holde vælgerne for nar, mener Sjurdur Skaale. Og samtidig er det med til at undergrave det danske demokrati, hvis vælgere i to selvstyrende lande ender med at afgøre valget i Danmark.
- Det vil jo betyde, at medlemmer af Folketinget, hvis vælgere ikke betaler skat i Danmark og kun i meget begrænset omfang er omfattet af Folketingets lovgivning, vil få helt afgørende indflydelse på dansk politik. Det, synes vi, ville være respektløst over for det danske demokrati, skriver Sjurdur Skaale i Altinget Arktis.
Læs også
Skaale: Nordatlantiske udmeldinger underminerer folkestyret

06-02-2019 www.kamikposten.dk:

Offentligt ejede selskaber i Grønland

Transparens i udpegning af bestyrelsesmedlemmer og håndtering af interessekonflikter
Grønland har med en meget lille befolkning en relativt stor sandsynlighed for at interessekonflikter kan opstår. Dette nødvendiggør opmærksomhed på, hvordan interessekonflikter håndteres. Grønland kan med fordel tydeliggøre, at det er internationale standarder og best practice, som følges herhjemme.

05-02-2019 www.ofir.dk:

Assistanceanklager til Grønland til afvikling af større ankesag sommer 2019

Grønlands Politi søger en erfaren anklager/senioranklager/specialanklager til en assistancestilling i forbindelse med foretagelsen af hovedforhandlingen i en større ankesag om overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer i Grønlands Landsret.
Som assistanceanklager vil din primære opgave bestå i at forberede og møde i hovedforhandlingen en ankesag med 7 tiltalte, der p.t. er berammet til afvikling i Grønlands Landsret i ugerne 26, 27, 31 og 32. Opgaven består under assistanceperioden i at forberede sagen, herunder forholde dig til henvendelser fra forsvarerne, fristforlængelser, drøfte den praktiske afvikling med beredskabet m.v.
Assistanceperioden forventes at ligge fra slutningen af maj 2019 til midten af august 2019, efter nærmere aftale. Der vil evt. være mulighed for at aftale, at dele forberedelsen af sagen kan ske fra Danmark. Vi forudsætter endvidere, at du i mindre omfang vil være indstillet på at drøfte tilrettelæggelsen af sagen og processuelle spørgsmål forud fra assistanceperioden, i det omfang dette måtte blive relevant

04-02-2019 sermitsiaq.ag:

Direktør er fortid i Kalaallit Airports

Bestyrelsesformanden har kun følgende ord at sige om Ulrich-Lynge afgang:

“… og takker samtidig Steffen Ulrich-Lynge for hans engagement med at bringe lufthavnsprojekterne tættere på at blive realiseret”.

04-02-2019 knr.gl:

Martha Lund Olsen: Find ud af hvor forældrene er

Hvis du oplever børn på gaden, som du bliver bekymret for, så kan du kontakte socialvagten. Men før du gør det, så tal med børnene, og find ud af, hvad der egentlig sker. Det er opfordringen fra de sociale myndigheder.

Efter en sag om sultne kolde børn ved en café i Nuuk har floreret på Facebook, er der kommet fokus på Socialvagtens telefon. Den var ved et uheld slukket da hændelsen fandt sted, og politiet kunne heller ikke hjælpe i den situation, for det er ikke deres område.
Kamikpostens kommentar
Sikke et ikke-svar at komme med.
I den aktuelle sager det ikke nok at sige, at der er sket 'et uheld'.
Befolkningen har krav på at vide, om det er en af de ansatte, der har slukket for telefonen, og hvad det i givet fald har fået af konsekvenser for den ansatte.
Og så mangler der en redegørelse for, hvad Martha Lund Olsen som øverst ansvarlige vil gøre for, at det ikke kan ske igen. Indtil det er forklaret og bragt i orden, bør man ringe til Marta Lund Olsen personligt, når man kommer ud for problemer, der skal hastemeldes til Sermersooq kommunes socialforvaltning.
Et ordenligt og ansvarsbevidst menneske ville i Martha Lund Olsens stilling have telefonsystemet sat op til at være den ultimative bagvagt, når man har brug for at ringe til socialvagten.
Læs mere om sagen her
Eva måtte hjælpe sultne børn efter teknisk fejl hos socialvagten

04-02-2019 www.facebook.com:

WHO’s Verdensdag for Kræft

“Verdensdagen for Kræft er vigtigt, da den sætter fokus på en alvorlig sygdom, der berører mange mennesker hver dag. Samtidig er Verdensdagen en god anledning til at minde os allesammen om, at der er muligt at forebygge rigtig mange nye tilfælde af kræft ved at ændre livsstil f.eks. stoppe med at ryge eller dyrke mere motion”, siger landsstyremedlem for Sundhed Martha Abelsen.
Kamikpostens kommentar
De der 'verdensdage' får altid landsstyremedlemmernes fulde opmærksomhed.
Hvad med bare at arbejde målbevidst for at få løst de problemer, som 'verdensdagene' hævdes at handle om?

04-02-2019 naalakkersuisut.gl:

Borgerne i Eqalugaarsuit er bekymrede for fremtiden

Eqalugaarsuit er en bygd med under 50 indbyggere, hvoraf kun 6 er børn. Landsstyremedlem for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen afholdt et borgermøde i bygden lørdag eftermiddag, hvor næsten alle voksne fremmødte var bedsteforældregenerationen.
Fokus for borgernes spørgsmål bar præg af en bekymring og en oplevelse af, at det er svært at være ældre i en bygd. Det øgede behov for sundhedsvæsenets ydelser betyder flere rejser og ophold, hvor man er væk fra sin ægtefælle og familie, som måske har brug for ens hjælp i hverdagen.

04-02-2019 sermitsiaq.ag:

Kulturarvs-områder skal nu udforskes af nationalmuseer

Med 26,5 millioner kroner fra Carlsbergfondet indleder de to nationalmuseer i Danmark og Grønland et fire-årigt forskningssamarbejde, der skal afdække de to verdenskulturarvs-landskaber i Arktis.
Kamikpostens kommentar
Dengang det hele var mindre skabagtigt, hed det henholdsvis Nationalmuseet og Landsmuseet

03-02-2019 videnskab.dk:

Hvad blev der af vikingetidens nordboere i Grønland

Den grønlandske-danske etnolog Knud Rasmussen interviewede i 1904 inuitter, som havde levet i jægersamfund udenfor den danske stats kontrol.
I år med fødevaremangel reducerede de antallet af munde, der skulle mættes, ved at efterlade de mindst produktive medlemmer på et øde sted, hvor de sultede ihjel.
En 15-årig dreng fortalte, at han, mens han levede i jægersamfundet, konstant frygtede at blive dræbt 'fordi min far var død'.
Kyndige bønder kan lære at mestre nye naturforhold og klimatiske forandringer, men de kan ikke stille meget op, når modstanderen er talmæssigt overlegen og ikke behøver at tage hensyn til følgerne af egen brug af vold.

03-02-2019 sermitsiaq.ag:

Forælder måtte vente fire år på afgørelse

Det skulle tage tre kommuner mere end fire år at behandle en sag om at trække et samtykke tilbage, så en forældre kunne få sit barn hjem igen. Det er en kritisabel lang sagsbehandlingstid, lyder det fra ombudsmanden.
Da den tredje kommune endelig var færdig med sagen blev afgørelsen, at barnet ikke kunne hjemgives, men at barnet skulle være anbragt uden for hjemmet uden samtykke.
Kamikpostens kommentar
Uden at kende andet til sagen end, hvad der fremgår af artiklen, er der to ting, som er værd at bemærke.
Indehaveren af forældremyndigheden har i løbet af de fire år, som sagsbehandlingen har varet, boet i tre forskellige kommuner.
Det er et flyttemønster, der kendes i sager, hvor folk flytter for at undgå kommunal indgriben.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de to flytninger til en ny kommune. Har det været, fordi den aktuelle kommune har forsøgt at fastholde barnets placering uden for hjemmet?
Det er et velkendt kneb i både Danmark og Grønland, når det offentlige prøver at hjælpe nødstedte børn.
Hensynet til barnets ve og vel kan være forklaringen på den flerårige sagsbehandling.
Hvis det har været klart for de forskellige sagsbehandlere i de tre kommuner, at barnet ikke kunne magte en hjemtagelse, så er det ikke blevet den øverste sag i bunken af indgåede opgaver. Det er naturligvis ikke lovligt at administrere på den måde, men hvad ville du gøre, hvis du sad i samme situation med mange oplevelser om forældresvigt og børn, der ikke kan gøres noget for at hjælpe, hvis reglerne følges til punkt og prikke?
Da sagen endeligt blev afgjort, var resultatet, at pigen skulle være anbragt uden for hjemmet uden samtykke.