Periode: Maj 2011


Overnatningsstatistikken 2010

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 31. maj 2011

Antallet af registrerede overnatninger faldt i 2010 med 8.660 til 216.141. Det svarer til et fald på 3,9 pct. i forhold til året før Antallet af registrerede overnattende gæster er faldet med 3.021 personer i forhold til 2009, hvilket svarer til et fald på 4,0 pct.
Tilknyttede tekster:

Greenland in figures 2011

Grønlands Statistik
Mandag d. 30. maj 2011

Indigenous people from the North American continent first settled in Greenland over 4,500 years ago whereas Scandinavian settlers arrived about 1,000 years ago. Today the country is called Kalaallit Nunaat which means “the Country of the Greenlanders”.
Tilknyttede tekster:

Krydstogtsturismen 2010

Grønlands Statistik
Mandag d. 30. maj 2011

Stigning i både antal passagerer og betalt passagerafgift Fra 2009 til 2010 er der en stigning i både antal skibe og i antal passagerer, efter et fald fra 2008 til 2009 som følge af finanskrisen.
Tilknyttede tekster:

Påstande og fakta om olieboringer i Grønland

Departementet for erhverv og råstoffer
Søndag d. 29. maj 2011

Det rødlistede kemikalie Cairn Energy er blevet godkendt til at bruge, det såkaldte Ultrahib, er et kemisk tilsætningsstof, der tilsættes i vandbaserede boremudder. Ultrahib er ikke giftig, men tilsættes i vandbaserede boremudder for at sikre at boremudderet virker optimalt, således at der ikke opstår risici for brøndens stabilitet og sikkerhed.

Spørgsmål om Alcoa

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 27. maj 2011

Det er allerede blevet klargjort, at Alcoa har stillet krav om at anvende international arbejdskraft til internationale (lave) lønninger i etableringsfasen af en aluminiumssmelter ved Maniitsoq. Hvilke andre krav har Alcoa stillet som betingelse for at realisere projektet?

Aleqa Hammond på Permanent Forum i New York

Siumut
Onsdag d. 25. maj 2011

I disse år hvor befolkningen har sagt ja til Selvstyre og hvor Grønland selv aktivt har deltaget i tilblivelsen af deklarationen, er det et paradoks, at vi har landsstyre der tilsidesætter det officielle sprog af folket, som er grønlandsk. De udgiver officielle dokumenter som ikke en gang er på folkets sprog.

Atassut støtter Landstingets arbejde med Alcoa-projektet

Atassut
Onsdag d. 25. maj 2011

Det er dog vigtigt efter Atassut’s overbevisning, at Alcoa-projektet udvikles på baggrund af velovervejede beslutninger, der træffes på baggrund af det oplæg, der udarbejdes i landsstyret.

Medierne er demokratiets fundament

Mediearbejdsgruppen
Onsdag d. 25. maj 2011

Indholdet i de trykte medier, i radio, i tv og på nettet er af afgørende betydning for demokratiets udvikling og trivsel i det grønlandske samfund. Medierne skal være kritiske og overvåge om politikere, myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner lever op til deres ansvar og følger spillereglerne i samfundet
Tilknyttede tekster:

Alcoasagen skal ikke fremskyndes

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. maj 2011

Sagen er jo den at der er tale om et storskalaprojekt som aldrig tidligere er set i Grønland, men som vil få kolossal indflydelse på hele Grønland og derfor ikke bare for Maniitsoq, både socialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

Greenpeace, rebeller med en dårlig sag

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 23. maj 2011

Det var både interessant og lidt beklemmende at læse forskellige menneskers reaktioner på historien om at nogle børn havde jaget Greenpeace aktiviser væk fra gaden i Nuuk. Rigtigt mange reagerede med skadefryd, nu kunne Greenpeace mærke på deres egen krop hvad vi føler for dem. Min egen reaktion er mere blandet. Jeg forstår udmærket at børnene reagerer på den måde når de har hørt forældrenes reaktioner på Greenpeace. Greenpeace selv overholder jo ikke landets love. De skaffer sig uberettiget adgang til andres ejendom, de opfordrer til ulovligheder for at fremme deres sag, og de lader hånt om vores demokratiske proces. Jeg forstår også de mennesker der fryder sig over at de nu får med deres egen mønt. Men mest af alt gør det mig trist til mode.

Grønland slækker ikke på sikkerhedskrav ved olieboringer

Departementet for erhverv og råstoffer
Mandag d. 23. maj 2011

Til sidst skal det erindres, at der faktisk er foretaget dybtvandsboringer siden ulykken i Golf of Mexico. I sommeren 2010 blev der således foretaget dybtvandsboringer i havet udfor Østcanada, Norskehavet og udfor Færøerne. Så landsstyrets godkendelser af efterforskningsboringer er helt på linje med hvad vores naboer sikkerhedskravene er helt i top.

Årsrapport for Retten i Grønland 2010

Retten i Grønland
Fredag d. 20. maj 2011

Årsskiftet 2009-2010 markerede den største ændring af den grønlandske retspleje siden 1950. Der blev blandt andet sagt farvel til Østre Landsret som ankeinstans, og et mere stringent retssystem blev budt velkommen. Et system, hvor alle sager - uanset type - som udgangspunkt starter ved de grønlandske kredsretter eller den nyetablerede retsinstans, Retten i Grønland, og slutter i Grønlands Landsret som eneste ankeinstans, hvis der ikke opnås en tredjeinstans bevilling fra procesbevillingsnævnet.
Tilknyttede tekster:

Greenpeaces fortielser i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 19. maj 2011

Greenpeace ”glemmer” også at fortælle offentligheden, at Grønland i modsætning til Norge ikke tillader brugen af oliebaserede boremudder og i stedet bruger vandbaserede boremudder.
Tilknyttede tekster:

Kompetencegivende uddannelser 2010

Grønlands Statistik
Torsdag d. 19. maj 2011

I 2010 oplevede det grønlandske uddannelsessystem et markant stigning i påbegyndte, uddannelsesforløb. Således startede 1.463 personer uddannelsesforløb til en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2010. Det er en stigning på 19 procent i forhold til året før og på næsten en tredjedel indenfor fem år.
Tilknyttede tekster:

Transportkommissionen vil flytte penge fra en lomme til en anden

Qaasuitsup Kommunia
Torsdag d. 19. maj 2011

Pituffik er en amerikansk base og der er ingen garantier for, at den vil blive opretholdt. Man kan for eksempel se på Keflavik i Island, som amerikanerne valgte at opgive. Det er en kortsigtet tankegang, hvis landsstyret v il gøre borgernes bevægelighed afhængig af amerikansk udenrigspolitik.

Genoprettende retfærdighed

Asii Chemnitz Narup
Torsdag d. 19. maj 2011

De dybe spor det danske kolonistyre har sat i det grønlandske folk er der ikke sat speciel fokus på – hverken i Danmark eller i Grønland. Mange danskere i dag føler sig ”uskyldige tynget af skyld”. Der er ikke en erkendelse af, at de fleste grønlændere - måske ubevidst – stadig ser ”danskere” som koloniherrer. Det er et tabuiseret emne, som det er nødvendigt at se på hvad der er sket, hvis vi også her skal komme ud over krænker / offer rollerne. For at forstå hvad der er trådt under fode vil jeg beskrive den grønlandske folkesjæl.

Arktis Råd mødet medio 2011

Bjarne Rasmussen
Onsdag d. 18. maj 2011

SAR tjenesten i disse øde og svært tilgængelige barske arktiske egne og farvande er jo altid et meget seriøst emne, men qua mine mange års erfaring med kommerciel besejling af netop disse isfyldte farvande med forskellige skibstyper, herunder passagerskib samt kendtmand på et meget stort tankskib, er det min faste overbevisning, at nedenstående udsagn burde have haft en lige så høj prioritet på dette møde:

Der bør snarest gives grønlandsk-sprogede mulighed til at deltage i uddannelserne

Atassut
Onsdag d. 18. maj 2011

Som et led i selvstændiggørelse af vort land kræver vi fra Atassut’s side, at der skal ske forbedring af uddannelsesmulighederne.

Landskassens regnskab for 2010 viser et overskud på 2 mio. kroner

Landsstyret
Tirsdag d. 17. maj 2011

Dette overskud dækker over ekstraordinære indtægter på i alt 145 mio. kr. som hovedsagelig stammer fra 2009 og tidligere år. Desuden er resultatet påvirket af en engangsindtægt på 30 mio. kr. ved salg af obligationer. Uden disse indtægter ville DA resultatet for 2010 have været et overskud på 32 mio. kr

Nu må der gang i beslutningsprocessen

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Tirsdag d. 17. maj 2011

Vi oplever den organisation, man har sat op omkring projektet, som noget indadvendt og uden den faglige ballast og internationale erfaring, som er nødvendig for at gennemføre de forhandlinger, der skal til. Det hold, Grønland stiller med nu, svarer til at deltage i et formel 1 løb på hundeslæde – sagt i al venskabelighed.

EU vil forny sin fiskeripolitik

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 16. maj 2011

Ane Hansen gjorde opmærksom på, at Grønlands aftale forhold med EU er anderledes end de fleste andres lande. Samarbejdet i forholdet mellem Grønland og EU omfatter bl.a. OLT-ordningen, Partnerskabsaftalen og FPA’en og protokollen om den særlige ordning for Grønland som giver Grønland toldfri adgang for fiskeriprodukter blev også nævnt. Disse aftaler skal opfattes som et samlet aftale kompleks og skal umiddelbart ikke holdes adskilt.

En sammenhængende arktisk kommando i Sisimiut og Kangerlussuaq

Qeqqata Kommunia
Mandag d. 16. maj 2011

Et udgangspunkt ved det store landområde mellem Sisimiut og Kangerlussuaq giver oplagte muligheder for at flere grønlændere kan optages i forsvaret. For i dette landområde med mange hundeslæder og snescootere kan der tages udgangspunkt i de kompetencer, som vi som bosiddende i Grønland har fået ind med modermælken. Det er vel også kun naturligt for et selvbåren Grønland, at vi i større grad bidrager til forsvaret af vores egne landområder, siger borgmester Hermann Bertelsen

Det danske sprog i forhold til det grønlandske

Doris Jakobsen, medlem af Folketinget og Landstinget for Siumut
Mandag d. 16. maj 2011

Uddannelsesinstitutioner drives med dansk som hovedundervisningssprog idag, og skal forstås således, at hvis du ikke har evner i dansk så er du allerede fra starten udelukket fra uddannelsen, på trods af at hovedparten af dem der skal serviceres alene har grønlandsk som kommunikationssprog. På den anden side er der ingen der stiller krav om at tilkaldte eller andre der alene har dansk som kommunikationssprog skal kunne gebærde sig på grønlandsk.

Fjollede forbud

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Fredag d. 13. maj 2011

Visse forbud er naturlige. Det er forbudt at stjæle og det det er forbudt at slå ihjel er eksempler på forbud, som vi vel alle kan se det fornuftige i. Desværre har der den seneste tid været eksempler på forslag til forbud, der ikke giver nogen mening. Og som derudover vil være temmelig svære at håndhæve og sanktionere.

Nuuk Declaration

Arctic Council
Fredag d. 13. maj 2011

Recognizing that the Arctic is first and foremost an inhabited region with diverse economies and societies and the importance of continued sustainable development of Arctic communities, recognizing the rights of indigenous peoples and interests of all Arctic residents, and emphasizing the continued engagement of indigenous peoples and communities as a fundamental strength of the Council

Indlæg af Kuupik Kleist til 7. ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Det er vigtigt for os her at lægge vægt på retten til at kunne udnytte vores egne ressourcer, levende såvel som ikke-levende naturressourcer. Vi ved selvfølgelig godt, at der er risici forbundet med dette, og vi skal bestemt også se nærmere på disse risici. Vi er her ikke for at ødelægge det miljø vi lever af - vi skal være ansvarsbevidste og beskytte jorden. Vi anser ikke udvikling og miljøbeskyttelse for at være to modstridende mål. Det handler ikke om det ene frem for det andet. Udfordringen for os her i Arktis er at forene modstridende mål med supplerende løsninger.

Nuuk Declaration vedtaget i Arktisk Råds Ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Vi er derfor særdeles tilfredse med der nu er en strategi for etablering af et fælles arktisk eftersøgnings- og redningsberedskab. Jeg har i forlængelse heraf under mødet i Arktisk Råd fremsat forslag om, at der bør oprettes en international fond, som skal medvirke til at finansiere oprydning efter oliespildsulykker.

Retssikkerhed må ikke vige for økonomiske hensyn

Atassut
Torsdag d. 12. maj 2011

Grønland bør ikke acceptere forslaget, men derimod kræve, at der findes en anden løsning af det for dømt person utilsigtede eftervirkning påført af en ventid på afsoning. En utilsigtet eftervirkning af ventetid på afsoning er en forlængelse af registreringen af dommen i kriminalregisteret.

Åbent brev til Transportkommissionen

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Onsdag d. 11. maj 2011

Qeqqata Kommunia forstår ikke, hvorfor Transportkommissionen ikke anvender en enhedspris omkring de 130-140.000 kr./meter i Nuuk men i stedet 89.000 kr./meter. Forhåbentlig skyldes det ikke, at det gør de 9,9 km tunnel til Angisunnguaq og de 5,8 km tunnel til Qeqertarsuaq (Hundeøen) i Nuuk henholdsvis 405,9-504,9 mio. kr. (½, mia. kr.!) og 237,8-295,8 mio. kr. billigere end hvis de skulle opføres i Maniitsoq.

Højere miljøafgifter til hvis gavn?!

Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Tirsdag d. 10. maj 2011

Det er rent ud sagt postulater GrønlandsBankens privatkundedirektør fremkommer med, han har åbenbart ikke nogen fornemmelse af hvor meget familierne i det grønlandske samfund må kæmpe for bare at få dagligdagen til at fungere, og at skulle tillægge dem yderligere byrder i form af højere afgifter på benzin og olie, det siger vi klart nej til fra Atassut.

Sarfaq Ittuk

Atassut
Tirsdag d. 10. maj 2011

Befolkningen har krav på at blive serviceret optimalt på trafikområdet, hvilket Atassut mener sikres bedst ved et to-strenget transportsystem. Derfor må det offentlige til stadighed sikre, at befolkningen kan serviceres både til søs og i luften.

Forslag til en benådningsbekendtgørelse

Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Tirsdag d. 10. maj 2011

Den foreslåede ordning fra Justitsministeriet, som bliver en nyskabelse i Grønland, går ud på, at såfremt en dømt person har ventet i over 1 år og 6 måneder på at blive kaldt til afsoning, kan spørgsmålet om benådning af vedkommende tages op til overvejelse.

Fokus på sikker sejlads omkring Grønland i ny informationspakke fra Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen
Tirsdag d. 10. maj 2011

Med den nye informationspakke er der hjælp og gode råd at hente for skibe, der planlægger sejlads i farvandene omkring Grønland.
Tilknyttede tekster:

Olieboreprogram for 2011 ved Grønland klar

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Søndag d. 8. maj 2011

Dette års boreprogram forventes at afstedkomme i direkte og i indirekte beskæftigelse svarende til mindst. 50 arbejdspladser besat med grønlandsk arbejdskraft. Der forventes et indkomst på lønskatter på ca. 50 mio. kr. Leverancer fra grønlandske virksomheder forventes at udgøre ca. 150 mio. kr. Og Cairn Energy vil i lighed med 2010 anvende 300 mio. kr. som bidrag til det nationale olieselskab NunaOils udvikling. Der forhandles på tiden med Cairn Energy om etablering af puljer til uddannelses- og bæredygtighedstiltag.

Et forældreansvar at skabe lige muligheder for alle børn og unge

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 7. maj 2011

Vi kan fortælle forældre, at når de vælger at blive boende steder, hvor der ikke er grobund for rentable arbejdspladser, så betyder det, at de med stor sandsynlighed stiller deres børn ringere end børn, der bor andre steder i landet.

Hvad er Udkantsgrønland?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Lørdag d. 7. maj 2011

Det er alt udenfor Nuuks bygrænse! Sådan har en vittighedstegner meget præcist formuleret den aktuelle virkelighed, der bliver et stadigt større problem i dagens Grønland.

Det betaler sig at kæmpe for sin ret

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 6. maj 2011

Demokraterne er stolte over, at det ved fælles indsats er lykkedes at sikre grønlændere i Danmark retten til gratis tolkebistand, når de har brug for at henvende sig til det danske sundhedsvæsen.

Brev til Institut for Menneskerettigheder

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 6. maj 2011

En ændring af sundhedsloven træder i kraft 1. juni 2011. Fra denne dato skal man betale for tolkebistand ved læge- og hospitalsbesøg, hvis man har boet i Danmark i mere end 7 år. De nye regler vil bl.a. ramme grønlændere, som er bosat i Danmark, og som har behov for tolkning, ved kontakt med sundhedsvæsenet.

Hvornår offentliggøres transportkommissionens betænkning på grønlandsk?

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 5. maj 2011

Det officielle sprog i Grønland er grønlandsk og jeg mener, at hvis befolkningen skal have mulighed for at være med i en debat i et borgermøder, er det helt naturligt, at de har haft mulighed for at læse betænkningen på grønlandsk

Kuupik Kleists 1. maj tale 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. maj 2011

Det er ikke nogen hemmelighed at ledigheden er øget i de seneste år. Men på det allerseneste er der indikationer på, at tingene er ved at vende. Dette sætter sig først og fremmest igennem ved skabelse af nye arbejdspladser indenfor efterforskningen af råstoffer og olie, og dette viser også at det grønlandske samfund er slået ind på en vej, der er baseret på et nyt økonomisk grundlag, og endelig at flere og flere er ved at tilpasse sig til udviklingen.

Besvarelse af § 37 spørgsmål om tuberkulose

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 4. maj 2011

Landsstyret og sundhedsvæsenet i Grønland har stor fokus på TB og på, at den grønlandske tuberkulosestrategi omkring opsporing og behandling er den bedst mulige.

Grønlands Udenrigshandel 2010 (foreløbige tal)

Grønlands Statistik
Onsdag d. 4. maj 2011

Stigning i importen og eksporten, på hhv. 16,6 pct. og 11,8 pct. Handelsbalancen viser et underskud på 2,2 mia. kr. i 2010.
Tilknyttede tekster:

Rigsfællesskabet må stå sammen som Arktisk stat

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 4. maj 2011

Eftersom Grønland er en del af den danske stat, er Danmark derfor et Arktisk stat. Derfor mener Siumut, at Grønland må have mere plads og indflydelse i den danske udenrigspolitik og mener, at Grønland må være mere i en partner i udenrigspolitiske sammenhænge hvor Danmark som Arktisk stat er med i dagsordenen.

Hot oil – cool business

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 2. maj 2011

Lidt groft kan man sige, at har man ingen energiressourcer, så har man ingen udvikling eller i bedste fald en lav grad af udvikling. I Grønland har vi masser af energiressourcer. Nu mangler vi bare udviklingen.