Periode: November 2010


Det arktiske samarbejde, del II

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 30. november 2010

Rapporten anbefaler ikke obligatorisk brug af kendtmand; en konklusion som Grønlands Selvstyre dog ikke er enig i. Et tiltag til en forebyggende indsats for at skabe mere sikker sejlads i Arktis - og især i grønlandsk søterritorium – kunne måske derfor være at realisere konceptet Arktisk Kendtmand
Tilknyttede tekster:

Landsstyret har fokus på det psykiatriske område

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 30. november 2010

Medlem af landsstyret for Sundhed Agathe Fontain svarer på Astrid Fleischer Rex´s kritik om at sundhedssystemet ikke er godt nok, hvad angår det psykiatriske område.

Også de ældres vilkår skal til stadighed forbedres

Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 30. november 2010

Incitamentet kan ske ved lovkrav om ældrepolitik på arbejdspladserne. Dette vil signalere behov og ønske fra samfundets side, der kan løses ved arbejdspladsernes, private såvel som de offentlige arbejdspladsers, medansvar for det samfund, de lever i og de ældres ønske for samme.

Afmagt

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Mandag d. 29. november 2010

Men hvad gør vi, hvis vi ikke er gode nok til at spotte folk med psykiske lidelser? Hvad gør vi, hvis de psykisk syge ikke vil have hjælp?

Debatten vokser uden hold i virkelighedens verden

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 29. november 2010

Fakta og virkeligheden er nemlig, at det er en ide som udspringer af Alcoa selv idet Alcoa mener at rentabiliteten i hele projektet vil forbedres med underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

COP16 - et skridt på vejen mod en ny international klimaaftale

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 29. november 2010

Klimaforhandlingerne er komplicerede fordi det i meget høj grad både handler om den globale politiske og økonomiske magtfordeling og især om retten til udvikling for den fattige del af kloden.

Ny grønlandsk/færøsk fiskeriaftale for 2011

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Mandag d. 29. november 2010

Aftalen for 2011 indebærer en mindre nedgang i kvotemængderne for begge parter. Zoneadgangen for blåhvilling opretholdes for 2011, selv om Grønland kun har en kvote på 217 tons. Grønland har stadig adgang til 60 fiskedage efter bundfisk i færøsk zone.
Tilknyttede tekster:

Grønlands energiforbrug 2009

Grønlands Statistik
Mandag d. 29. november 2010

Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene gør det muligt at følge energiforbruget og bl.a. vurdere opfyldelsen af Grønlands forpligtigelser i forhold til Kyoto-protokollen med hensyn til reduktion af CO2-emission.
Tilknyttede tekster:

Opfordring: Underskriv Qoornoq-aftalen, Siumut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Lørdag d. 27. november 2010

Qoornoq-aftalen går kort fortalt ud på, at nul-tolerancen over for uran bliver fastholdt indtil videre. Af aftalen fremgår det også, at råstofloven skal tages op til revision i denne valgperiode, og i den forbindelse skal de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved en ophævelse af nul-tolerancen belyses.

Tildeling af licensblokke i Baffin Bugten

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 27. november 2010

De selskaber, der har fået en tilladelse, er blevet udvalgt efter en nøje evaluering af bl.a. deres finansielle og tekniske styrke og deres erfaring med håndtering af sikkerhed, sundhed og miljø.

Anbringelser uden for hjemmet

Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 26. november 2010

I Inuit Ataqatigiit mener vi at 1200 børn anbragt uden for hjemmet er for mange, og at det giver børnene følelse af usikkerhed og manglende tryghed.

Den nordatlantiske Gruppe lancerer nyt arbejdsprogram

Den nordatlantiske Gruppe
Fredag d. 26. november 2010

Den Nordatlantiske Gruppe vil også stadig følge de mærkesager, som har præget arbejdet fra begyndelsen. Blandt andet det nordatlantiske samarbejde, hvor både Juliane Henningsen og Høgni Hoydal er aktive. Høgni Hoydal især gennem Nordisk Råd og Juliane Henningsen gennem Den Arktiske Parlamentarikerkomité, hvor hun for nyligt blev udnævnt som næstformand.
Tilknyttede tekster:

Dialog om miljøkonsekvenserne for Grønland ved et aluminiumsprojekt

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 25. november 2010

Venskabsbyen Fjardabyggd har kun gode erfaringer ”Vi har et tæt samarbejde med vores venskabsby Fjardabyggd i Østisland, som siden 2007 har været hjemby for Alcoas nyeste aluminiumssmelteværk. Vore venner i Fjardabyggd Kommune beretter om, at de er fuldt ud tilfredse med erfaringerne både i anlægs- og driftsfasen.

Fingrene væk fra mineraler med radioaktivt indhold!

Nuummi Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 25. november 2010

Medlem af landsstyret for Finanser Palle Christansen meddelte i dag at en mulighed for udnyttelse af mineraler med radioaktivt indhold bør fremmes. Nuummi Inuit Ataqatigiit skal hermed tage skarp afstand herfra, da vi fortsat er af den opfattelse at udnyttelsen af vores ikke-levende ressourcer bør ske med respekt for miljøet og bør ses i forhold til menneskers sundhedstilstand.

Sikker sejlads med ny grønlandsk-dansk aftale

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 24. november 2010

Selve aftalen udmønter sig i et kontaktudvalg, der skal sikre en tæt dialog mellem de relevante parter. Tanken er, at man også skaber et proaktivt forum, som kan diskutere fremtidige løsninger for sejlads i det arktiske område.

Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse

Jens Heinrich, Ph.d. historiker
Onsdag d. 24. november 2010

Hemmeligheden er måske den, at det i virkeligheden er en digter, jeg sidder foran. En digter, der drømte om nye og sunde huse, om moderne fiskefryserier. Om fine store fiskekuttere og om oplysning med hensyn til erhverv og boglig lærdom tillige
Tilknyttede tekster:

Lufthavn i Qaqortoq. Ja, tak

Carl Rødgaard
Onsdag d. 24. november 2010

Demokraterne i Qaqortoq er særdeles positive overfor Transportkommissionens anbefaling om, at der skal bygges en lufthavn i Qaqortoq. Ligeledes er vi glade for, at der på finansloven er afsat penge til forundersøgelser af en sådan lufthavn.

Opråb til kommunerne og Selvstyret: Tag ansvar nu

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Onsdag d. 24. november 2010

Jeg anerkender, at det kan være økonomisk fornuftigt at bruge udenlandske virksomheder, men jeg mener, at det er et problem, at de udenlandske virksomheder alt for sjældent lever op til deres Corporate Social Responsibility (CSR). Det er ikke alle udenlandske virksomheder, der har grønlandske lærlinge, det er ikke alle, der engagerer sig i det lokale idræts- og kulturliv og det er ikke alle, der bruger lokale leverandører.

Det arktiske samarbejde

Bjarne Rasmussen
Tirsdag d. 23. november 2010

Mange nationale og internationale parlamentarikere, regeringer, styrelser og departementer samt ikke mindst erhvervsorganisationer og miljøorganisationer mv. er i disse år beskæftiget med at udarbejde strategier og opstille mål vedrørende Arktis. Det tager jo tid alt sammen, og i mellemtiden har jeg som almindelig ”privat person” - og af en nærmest grænseløs kærlighed til polarområderne - stillet nogle spørgsmål af maritim karakter til mange af ovennævnte. For eksempel har jeg her i efteråret fremsendt dokumentet Indsigt – rigsfællesskabets maritime udfordring i Arktis til Forsvarsudvalget og Grønlandsudvalget i det danske Folketing.
Tilknyttede tekster:

Kulturkanon er kanon

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 23. november 2010

Fællesskabsforståelse i det grønlandske samfund skal udvikles, og vi må definere hvad der binder os sammen åndeligt, kulturelt, kundskabsmæssigt og som nation.

Dansk kræftpakke kommer Grønland til gode

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 23. november 2010

Netop fordi vi selv er i gang med udarbejdelsen af en kræftredegørelse, som skal munde ud i en egentlig kræftplan for Grønland, er de erfaringer vi kan hente fra Danmark af meget stor værdi. De danske kræftplaner udgør et væsentligt input i forhold til vores eget arbejde på området

Undgå splittelse omkring trafik i Sydgrønland

Inuit Ataqatigiit i Sydgrønland
Tirsdag d. 23. november 2010

Inuit Ataqatigiit mener ikke det er på sin plads at diverse udvalg, bygder, partier og andre selvbestaltede grupper kommer med udtalelser på vegne af hele befolkningen.

Seminar om Grønlands brug af geografisk information på internettet

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Tirsdag d. 23. november 2010

Baggrunden for seminaret er dels, at NunaGIS har været i drift i mere end to år, dels at landsstyret i foråret 2010 godkendte en SDI Strategi. SDI står for ’Spatial Data In-frastructure’. Det kan oversættes til ’geografisk data infrastruktur’.

Seminar om efterværn 2010

Departementet for Sociale Anliggender
Tirsdag d. 23. november 2010

Målet med seminaret er at udveksle viden om det gode efterværn. Det vil sige, hvordan anbragte unge sikres den rette støtte, når de formelt bliver myndige og skal til at tage vare på sig selv.

Arktisk Militærkommando i Narsarsuaq

Kommune Kujalleq
Tirsdag d. 23. november 2010

Narsarsuaq har en stærk militærhistorie og området har således tidligere vist sig som et stærkt militærstrategisk knudepunkt og et godt udgangspunkt for rekognosceringsopgaver.
Tilknyttede tekster:

Efterskole i Maniitsoq

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Fredag d. 19. november 2010

Efterskolens forpligtigende fællesskab er en kerneværdi i skoleformen, og skolens grundtanker er forståelsen af, at alle har et ansvar over for sig selv og overfor fællesskabet. Studievejledning vil blive prioriteret højt, og der vil være fokus på, at den enkelte kommer i gang med at uddanne sig efter efterskolen.

Havneudvidelse i Sisimiut

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Fredag d. 19. november 2010

Det er 4 år siden, at vi offentliggjorde Forretningsplanen for A/S Umimmak Traffic, hvor havneudvidelsen i Sisimiut var topprioritet. Siden har vi fået positive tilkendegivelser fra investorer, men Grønlands Selvstyre har ikke fået taget stilling til forslaget endnu.

Aftale med rettighedsorganisationer i Grønland forlænges

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Torsdag d. 18. november 2010

De nævnte organisationer er alle private organisationer, der varetager rettighedsindehavernes interesser inden for en lang række kunst- og kulturområder.

Bestyrelsesmedlemmer i A/S´erne til seminar

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. november 2010

Mit budskab til jer i dag fokuserer på, at de helt eller delvist selvstyreejede selskaber skal bidrage til, at væksten i samfundet bliver vedvarende og stabil, så Grønlands økonomi på sigt kan blive selvbærende.

Med ansvaret i højsædet

Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 17. november 2010

For vedtagelsen stemte alle medlemmer af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Kattusseqatigiit Partiiat samt Atassut. Således kunne gennemførelsen af et godt, forsvarligt og målrettet økonomisk grundlag for 2011 for det grønlandske samfund sikres.

Forslag til finanslov for 2011 - 3

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Afslutningsvis noterer vi fra Demokraterne, at Landskassens resultat i 2011 bliver et DAU-underskud på 200,4 mio. kr. og et DA-overskud på 12,8mio. kr. Dette skal tages som et udtryk for, at vi i koalitionen fører en ansvarlig finanspolitik, hvor der er balance på indtægter og udgifter. Det er godt politisk håndværk. Især når det tages med i betragtningen, at finanskrisen stadigvæk påvirker finanserne i negativ retning.

Vi nærmer os sidste udvej

Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Det efterlader os i en situation, hvor afgiftsforhøjelser reelt set er den eneste mulighed. I en sådan situation foretrækker Demokraterne at slå to fluer med et smæk. Vi vil ikke forhøje afgifter blot for at få penge i kassen. Vi vil score en sidegevinst ved at gøre afgiftsforhøjelserne adfærdsregulerende.

Annoncer på grønlandsk er en god idé

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Så sent som i Sermitsiaq nummer 39 (1. oktober 2010) kunne man læse et debatindlæg fra et fremtrædende medlem af Siumuts gruppe i Landstinget. Af debatindlægget fremgik det meget bestemt, at skribenten ikke havde i sinde selv at fremstille en grønlandsk version af debatindlægget. Det bad vedkommende vredt om, at Sermitsiaq selv måtte sørge for.

Fiskerne og fangerne vil altid være til gavn for vort land

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Onsdag d. 17. november 2010

Fiskerne og fangerne er vigtige brikker i landets opretholdelse og vil altid forblive vigtige. Ikke mindst i forbindelse med den siddende landsstyres kurs med at være selvforsynende med fødevarer, har vi til stadighed brug for vores fiskere og fangere
Tilknyttede tekster:

Der skal også bygges boliger udenfor de 4 største byer

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Onsdag d. 17. november 2010

Jeg har netop instrueret min administration om at igangsætte udviklingen af familiehuse, hvor flere generationer kan bo sammen under et tag, siger Medlem af landsstyret for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen.

NunaMinerals A/S offentliggør delårsrapport for 3. kvartal og 1.-3. kvartal 2010

Nuna Minerals AS
Onsdag d. 17. november 2010

Selskabet forventer i 2010 at have omkostninger til efterforskningsaktiviteter på samme niveau som i 2009 og forventer et negativt EBITDA på 5-10mDKK
Tilknyttede tekster:

Maliina Abelsen har overtrådt Landstingslov

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 16. november 2010

Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed

Bedre koordinering af det arktiske samarbejde

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 16. november 2010

Den Arktiske Parlamentarikerkomité (SCPAR) holder møde i Ottawa, Canada, i dag. Juliane Henningsen deltager som folketingsmedlem for IA. Hun lægger i sin tale blandt andet op til en styrket koordinering af det arktiske samarbejde.
Tilknyttede tekster:

Respons på landsstyremedlem Ove Karl Berthelsens pressemeddelelse

Avataq
Tirsdag d. 16. november 2010

Alcoa er involveret i overgreb på mennesker og natur andre steder i verden. For eksempel i den brasilianske del af Amazonas. Her er et enkelt link, der findes flere.

Maliina Abelsen handlede ansvarligt

Departementet for Sociale Anliggender
Tirsdag d. 16. november 2010

I november 2009 vedtog landsstyret, at der i 2009 kunne ydes tilskud til familiecentre udover en tre-årige periode efter individuel vurdering. På dette tidspunkt var det allerede vedtaget i Finansloven for 2010, at ophæve 3-års reglen for tilskud til familiecentrene. Sagen skulle videresendes til Finansudvalget, hvilket den beklageligvis ikke blev rettidigt.

”Informationen er manipuleret og mangelfuld”

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 16. november 2010

Det er korrekt, som Mikkel Myrup fremhæver, at Alcoa har modtaget en bøde. Bøden fik aluminiumsproducenten, fordi synligt støv under hård vind blæste væk fra Wagerup-raffinaderiets arealer, hvor det ikke var tilladt i forhold til den udstedte driftstilladelse. Et forhold, som Alcoa anerkender. Hændelsen skete, mens man var ved at installere sprinkleranlæg, der har til formål at forebygge den beskrevne hændelse.
Tilknyttede tekster:

Tilskud til sælskind er øget med 1,5 mio. kr.

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Lørdag d. 13. november 2010

KNAPK anmodede landsstyret om at arbejde for tilvejebringelse af ekstra midler til indhandlingstilskud til sælskind for resten af 2010. Ansøgningen er endvidere begrundet med den nuværende økonomisk spændte fiskeri- og fangstsituation, hvorved fangerfamilierne rammes af manglende indtjeningsmuligheder, og dermed kan være henvist til sociale ydelser.

Strategisk miljøvurdering

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 12. november 2010

Hos Demokraterne er vi af den klare overbevisning, at etablering af en aluminiumssmelter i vort land vil have en kolossal betydning for at skabe vækst, og vil derfor medføre en mærkbar forbedring af vores for tiden halvsløje økonomiske situation.

Pilotprojekt om fattigdom

Maliina Abelsen
Fredag d. 12. november 2010

Kernepunktet i projektet, der nu har udmøntet sig i denne rapport, har været at yde bidrag til definitionen af et fattigdomsbegreb, der i videst muligt omfang er tilpasset grønlandske forhold. Projektet bidrager derfor også til at nuancere billedet af, hvad der skal forstås ved såvel fattigdom, som et rigt og godt liv i en grønlandsk kontekst anno 2010.
Tilknyttede tekster:

Pukkelhvalfangst i Grønland

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Fredag d. 12. november 2010

Den 5. oktober 2010 modtog landsstyret et brev underskrevet af 80 hvalsafariudbydere fra 13 forskellige lande, som gav udtryk for bekymring med tanke på vores genindførsel af pukkelhvalfangsten. Deres bekymring bygger på at hvalfangsten vil skade turisterhvervet. Dette mener landsstyret ikke er rigtigt.

Forslag til finanslov for 2011 - 2

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 11. november 2010

På den ene side er der et ønske fra samtlige partier om en dag at opnå politisk selvstændighed. På den anden side er der mildt sagt meget lidt interesse for at skabe et samfund, der baserer sig på vækst. Vækstskabelse er den eneste måde, hvorpå vi kan nedbringe vores afhængighed af bloktilskuddet fra Danmark, og dermed den eneste farbare vej mod politisk selvstændighed.

Økonomisk Råds rapport 2010

Økonomisk Råd
Torsdag d. 11. november 2010

Der er behov for årlige budgetforbedringer i størrelsesordenen op mod 1,0 mia. kr. frem mod 2040 for at sikre balance mellem indtægter og udgifter.
Tilknyttede tekster:

Revisionsudvalget har ikke fremsendt spørgsmål til landsstyret

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 10. november 2010

Medlem af udvalget for Revision af Landskassens regnskaber Kristian Jerimiassen, Siumut, udtalte forleden til Sermitsiaq.ag, at landsstyret ikke følger loven om Lnadstinget vedrørende GreenGems Aps.

Landsstyret følger ikke loven i sagen om Greengems

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 10. november 2010

Landsstyret er forpligtet til at indhente oplysninger om Greengems, og stille dem til rådighed uden ophold med det samme for revisionsudvalget ifølge Landstingsloven om landstinget og landsstyret. Dette er endnu ikke sket.

Klage over Sermitsiaq for injurier og brud på god presseskik

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Onsdag d. 10. november 2010

Avisen Sermitsiaq og journalist Kurt Kristensen fremkommer i Sermitsiaq med injurier over for såvel Partiet Siumut som mig som formand for partiet, ligesom avisen og journalisten i overnævnte artikler i al tydelighed har brudt reglerne om god presseskik

NunaMinerals finder højlødig guldzone i Sydgrønland

Nuna Minerals AS
Onsdag d. 10. november 2010

Sidste del af feltsæson 2010 har givet gode resultater for vores guldefterforskning i Sydgrønland. Vores aktivitet i Amphibolite Ridge bekræfter tilstedeværelsen af guld i et bredt, mineraliseret system. Vi vil nu fokusere på at analysere vore resultater i detaljer mens vi forbereder os på at gennemføre opfølgende aktiviteter i 2011

Historisk udredning om de juridisk faderløse i Grønland

Statsministeriet
Tirsdag d. 9. november 2010

Udredningen skal beskrive, hvilke overvejelser der lå til grund for at opretholde eller ændre retsstillingen i Grønland frem til 1963/1974. Ligeledes skal udredningen beskrive i hvilket omfang, der var dialog mellem danske og grønlandske myndigheder herom.
Tilknyttede tekster:

Aftale om bloktilskud til kommunerne i 2011

Departementet for Finanser
Tirsdag d. 9. november 2010

I finanslovsforslaget for 2011 har landsstyret foreslået, at det kommunale bloktilskud nedsættes med 8 mio. kr. fra 2011. Kommunerne finder nedsættelsen af bloktilskuddet uhensigtsmæssig.
Tilknyttede tekster:

Åbent brev til landsstyremedlem for Finanser, Palle Christiansen

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 9. november 2010

Vi erfarer, at landsstyret har planer om delvist at lukke hullet i landskassen ved at pålægge det havgående fiskeri yderligere afgifter. Grønlands Arbejdsgiverforening er naturligvis enige i, at landets økonomi skal rettes op, men det ville være lettere at acceptere stramninger, hvis de blev kombineret med mod til at skaffe indtægter gennem udefra kommende selskabers aktiviteter i Grønland.

Bygdernes fremtidsmuligheder undersøges på en ny måde

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Tirsdag d. 9. november 2010

Projektets mål er at bidrage til at udvikle skræddersyede og lokale initiativer, som tager højde for de forskelligheder, der er geografisk og ressourcemæssigt i bygderne. Seminarerne skal bidrage til at afdække muligheder for fremtidige tiltag lokalt i samarbejde med bygderne
Tilknyttede tekster:

Landsdækkende digitalt TV

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 8. november 2010

Overgangen til digitalt sendenet sker først og fremmest af tekniske årsager. Overgangen gør det muligt at udvide antallet af tv-kanaler fra 1 til 4. Ud over KNR vil seerne således fremover kunne se DR HD, DR K samt DR Ramasjang.

Dialog med organisationer om Alcoa er nødvendig

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 8. november 2010

Landsstyret har bedt Alcoa om at indgå i dialog med de organiserede parter på arbejdsmarkedet for at diskutere hvilke vilkår en midlertidig, udefrakommende arbejdskraft på et andet lønniveau kan fungere under.

Hellefiskekvoten ved Upernavik forhøjet

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Mandag d. 8. november 2010

Landsstyret barsler også med indførelse af månedskvoter fra 2011, der vil resultere i mere fleksibel administration af fiskekvoter.

Efterskole: Besynderlig beslutning fra landsstyret

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 8. november 2010

En efterskole i Tasiilaq vil have gode forudsætninger for at tilbyde et internationalt udsyn. En idé kunne være at fokusere på sprog med intensiv undervisning i engelsk. Dette kunne kombineres med studieture til engelsksprogede lande via Island, der som bekendt er forbundet med Østgrønland på grund af Air Icelands satsning på Østgrønland. Et sådan fokus vil også klargøre de unge mennesker til deres videre færd i uddannelsessystemet, hvor det er nødvendigt at beherske engelsk på et højt niveau.

Importforbud uden at tage hensyn til Grønlands traditionelle fangsterhverv

Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Mandag d. 8. november 2010

Det giver ingen mening for en fisker og en fanger at kunne se store bestande af levende ressourcer og alligevel ikke drage bedre nytte af dem, udtalte medlem af landsstyret Anthon Frederiksen under de nordiske miljøministres møde med Nordisk Råds Naturressourceudvalg

Stor bekymring på den forurening som påvirker Grønland udefra

Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Mandag d. 8. november 2010

Eksperter har i længere tid advaret om, at der kan opstå alvorlige risici, når man udsættes for forskellige kemikalier – de såkaldte cocktaileffekter.

Langt Borte

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 8. november 2010

Der var langt at gå, når man skulde ud til gamle onkel, for han boede i et stort hus helt alene i en dal, hvor der ikke var andre huse. Men Karen kendte godt vejen, for hun holdt så meget af onkel, så hun gik tit derud med mor.

Billigere internet?

Sæunn Nolsøe, Kommunikationschef i Tele Greenland
Fredag d. 5. november 2010

Tele Greenlands aktiver er bundet i udstyr såsom radiokæde og søkabel. Selskabets likviditet er de senere år voldsomt belastet af investeringerne, som vi har skullet låne os til gennem fremmed kapital.

IA fastholder 0-tolerancen

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 5. november 2010

Der er på nuværende tidspunkt udstedt 93 licenser til mineralefterforskning, mens der kun er 3 efterforskninger, der inkluderer uran. Det er således en udbredt misforståelse, at nul-tolerance og mineralefterforskning står i kontrast til hinanden.

Historisk aftale imellem Selvstyret og kommunerne

Departementet for Sociale Anliggender
Torsdag d. 4. november 2010

For personer med vidtgående handicap visiteret til Danmark er der indgået en særlig driftsaftale, der sikrer den fremtidige arbejdsdeling imellem kommunerne, Selvstyret og Grønlands repræsentationen. For den del af handicapforsorgen, der omhandler handicapinstitutionerne overgår hele det økonomiske ansvar til kommunerne, hvorimod driften indtil videre forbliver i Selvstyret.

Bygdebestyrelsernes kompetence skal højnes

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 3. november 2010

Vi i Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt at højne bygdebestyrelsernes kompetence i forholdet til selv at kunne beslutte og udvikle deres egne anliggender.

Grønlands forslag om Arktis vedtaget ved Nordisk Ministerråds statsministermøde

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Tirsdag d. 2. november 2010

Tilslutningen til Grønlands forslag var stor og særligt Norge, Island, Færøerne, Åland og Danmark støttede godt op om Grønlands forslag.

Grønlands befolkning vokser

Grønlands Statistik
Tirsdag d. 2. november 2010

For første gang siden 2005 vokser den grønlandske befolkning. I 2009 steg befolkningstallet med 268 personer. Det skyldes primært, at der fødes flere end der dør, men også at der var færre, der flytter fra Grønland end der har været siden 1988. Antallet af tilflyttere er nogenlunde stabilt. Der boede 56.452 personer i Grønland 1. januar 2010.
Tilknyttede tekster:

Grønlands internationale fiskeriaftaler

Departementet for fiskeri fangst og Landbrug
Tirsdag d. 2. november 2010

I denne periode modtager Grønland årligt ca. 240 mio. kr. af EU for fiskerirettigheder og ca. 80 mio. kr. som strukturstøtte. I 2005 skal der forhandles en ny aftale på plads. I skrivende stund er forhandlingerne ikke på plads.